A Magyar Demokrata Fórum Országos Elnökségének, Országgyűlési Képviselőcsoportjának és Országos Választmánya elnökségének közös nyilatkozata

I.   A hazai kis- és középvállalkozók támogatása érdekében
az MDF javasolja, hogy a 2001. És a 2002. Évben a vállalkozások feltőkésítése céljából a képződött nyereség első tízmillió forintja legyen mentes a társasági és más hasonló adó alól. Ennek a rendkívüli adókedvezménynek az a feltétele, hogy a kis- és a középvállalkozó az adókedvezménynek megfelelő összeget a vállalkozása céljait szolgáló beruházásra fordítsa. (Ez a rendkívüli adókedvezmény számítások szerint mintegy 73 milliárd forint költségvetési bevételkiesést jelent.)
A javaslat célja az, hogy a hazai vállalkozók fejlődését, megerősödését akadályozó tőkehiányt orvosolva új munkahelyeket teremtsen és a gazdaság növekedését segítse elő. Ez a rendkívüli kedvezmény egyszerre ösztönzi a vállalkozót gazdasági teljesítményének növelésére és a korrekt adóbevallásra. Mindezeken felül a javaslat a nemzeti vállalkozások megerősödését kívánja elérni az EU csatlakozás időpontjáig.
Az így kieső adóbevétel számítások szerint már rövid távon is megtérül.

II.   A közélet tisztasága érdekében
Az MDF támogatja elnöke, dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter által kidolgozott Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiát. Becslések szerint a fekete gazdaság aránya a megtermelt GDP-hez képest mindig 20-25 %-ra tehető. Minősüljön büntetendő cselekménynek az, ha bármely hivatalos személy a tudomására jutott korrupciós esetet nem jelenti fel haladéktalanul az illetékes bűnüldöző szerveknél.
Új alapokra kell helyezni a pártok finanszírozását: biztosítani kell, hogy kizárólag törvényes úton szerzett pénz kerülhessen adományként a pártokhoz. Közvádas és köztörvényes bűncselekmények - köztük a korrupciós bűncselekmények - gyanúja esetére felül kell vizsgálni az országgyűlési képviselők mentelmi jogának jelenlegi szabályait és a kialakult parlamenti gyakorlatot.
Az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők mellett a vezető köztisztviselők, a bírák és az ügyek is legyenek kötelesek rendszeresen vagyonnyilatkozatban számot adni anyagi gyarapodásuk forrásáról.

III.   Mindnyájunk egészsége érdekében
az egészségügyi szakdolgozók bérének haladéktalan, legalább 30 %-os emelése szükséges. Az ágazat nemzeti össztermékből történő részesedését a következő öt év alatt a fejlett országok (OECD tagállamok) átlagára kell felemelni. Haladéktalanul hozzá kell látni az 1994-ben született "a hosszútávú egészségfejlesztési politika alapelveiről" szóló kormányhatározat megvalósításához. Mindezt azért tartjuk szükségesnek, mert a lakosság egészségügyi állapota és az egészségügy intézményi rendszere kaotikus állapotban van.
Az MDF változatlanul fontosnak tartja, s ezért a tavalyi vita után idén ismételten előterjeszti a reklámok megadóztatását célzó törvényjavaslatát. Az ebből befolyó, mintegy 15 milliárd forint többletbevételt az egészségügy céljaira kívánjuk fordítani.

IV.   A magyar föld védelme érdekében
az MDF 1997-ben sikeres aláírásgyűjtést kezdeményezett a magyar termőföld külföldi tulajdonba kerülésének megakadályozására.
Ma a legfontosabbnak tartjuk és támogatjuk a fiatal agrárvállalkozók földhöz juttatását, az egészséges és versenyképes birtokszerkezet kialakulását. Ezért elengedhetetlennek tartjuk a Nemzeti Földalap felállítását. El kell kerülni azt, hogy a Nemzeti Földalap pártcsatározások, netán pártosztozkodások terepévé váljon. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a Nemzeti Földalap, mint rendkívüli fontosságú intézmény országos hatáskörű, önálló szervezet legyen, amely gazdálkodásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, működése törvényességének felügyeletét az Országgyűlés látja el.

V.   A nyugdíjasok helyzete
párhuzamosan a minimálbér emeléssel kapcsolatos kormányjavaslattal - rendkívüli lépéseket sürget. Az MDF szükségesnek tartja a 2001. Évben a nyugdíjak 15 %-os emelését.

VI.   A tíz éves önkormányzati rendszer további erősítése érdekében
az MDF kiemelten fontosnak tartja az önkormányzatok állami támogatásának feladatarányos növelését, az 5 %-os SZJA részesedés legalább 10 %-ra való emelését, a kistelepülések és a kisiskolások működőképességének megtartását, erősítését.

VII.   A magyar nyelv védelme érdekében
az MDF támogatja elnökének javaslatát, hogy ezeréves nemzeti kultúránk legfőbb hordozója, édes anyanyelvünk tisztaságát külön törvénnyel óvjuk meg. Hazánk polgárainak túlnyomó többsége nem beszél idegen nyelvet, s ezért az ő tájékozódáshoz fűződő alapvető jogukat sérti, hogy a kereskedelmi életben, a reklámokban és egyéb feliratokon egyre gyakrabban kizárólag idegen nyelvű (főleg angol) kifejezésekkel találkozik.
E nem magyar kifejezések használatát nem kívánjuk jogi eszközökkel korlátozni. Azt azonban szükségesnek tartjuk, hogy az idegen megjelölés mellett - bizonyos átmeneti időt követően - azonos mértékben, illetve terjedelemben a közvetített tartalom magyarul is megjelenjen.

VIII. Történelmi egyházaink érdekében
az MDF ragaszkodik ahhoz, hogy a történelmi egyházak költségvetési támogatási rendszerét - a történelmi egyházak bevonásával - a két évre tervezett költségvetés összefüggésében felül kell vizsgálni. Fontos szempontnak tartjuk, hogy a műemléki felújítások és egyéb beruházások költségvetési keretének minél magasabb hányadát az egyházak maguk oszthassák el annak figyelembevételével, hogy ebből az összegből a helyi egyházközségek minél szélesebb körben részesülhessenek.
Szükségesnek tartjuk, hogy az egyházi alapműködtetés keretösszege is kiterjesztésre kerülhessen a helyi egyházközségek iránya. A közéleti feladatokat átvállaló egyházi intézmények biztonságos, kiszámítható finanszírozását az államnak/a támogatónak garantálnia kell!
Általában a történelmi egyházak támogatásának számottevő növelését szorgalmazza a Magyar Demokrata Fórum.

Az MDF javaslatinak forrását az ország gazdasági (GDP) növekedésében biztosítva látja.

Budapest, augusztus 31.

Vissza az előző oldalra