LEGYEN BÉKE A FÖLDEKEN!
MDF a vidék felemelkedéséért,
Tessedik Sámuel szellemében.A rendszerváltoztató évek gazdasági kihívásait sokan a reformkori nemzeti "nekigyürkőzéshez" hasonlítják, nem véletlenül.

Akkor is és ma is az a kérdés, hogy hazánk képes e megfelelni azoknak a gazdasági elvárásoknak, melyek sikerre vitelével elérhetjük, hogy ne Európa hátsó udvarának cselédszobája jusson osztályrészül hazánknak.

Most is utakra, hidakra, versenyképes iparra, feldolgozóipari háttérrel rendelkező mezőgazdaságra van szükségünk ahhoz, hogy az európai integráció áldást, és ne leépülést jelentsen a magyar gazdaságnak.

Hazánk sokáig agrárországnak számított. Az európai piacon, mint a régió egyik legnagyobb beszállítóját tartották számon.

Ma is érvényes, hogy a befektetett munkának igazi hasznot kell hoznia, nem elegendő a kiváló minőségű alapanyag, hanem ehhez mindenkép szükségeltetik a késztermék piacorientált, sikeres értékesítése is. A cél eléréséhez a magyar agrárium minden szektorának össze kell fognia, mely megvalósítható a közös érdekek mentén munkálkodva, és egymást kiegészítve.

A rendszerváltás és az azzal járó privatizáció sajnos éppen ebben az ágazatban hagyta maga után a legtöbb kérdőjelet. A termelő szövetkezetek átalakultak szolgáltató szövetkezetté, majd részvénytársasággá. Az egyéni gazdálkodók egy része tőke, gépesítés és szakértelem hiányában tönkrement. A családi gazdaságok érdemi támogatása, csak nagy szólamok szintjén valósult meg. A sajátos helyzetükből fakadóan a magyar agrárium ezen meghatározó szereplői vélt és valós problémák miatt eddig egymásnak feszültek.

A Magyar Demokrata Fórum programjának sarkalatos pontja éppen ezért a békétlenség felszámolása, a szektorok közötti esélyegyenlőség megteremtése, az egymásra épülő, kiegészítő, mindenki számára hasznot és tisztességes megélhetést hozó gazdálkodás elősegítése.

Ezért szükséges, hogy az állami nagyvállalatok biztosítsanak kutatási integrációs és "mintagazdasági" lehetőséget.

A szövetkezetek legyenek biztosítékai a magas színvonalú szántóföldi gazdálkodásnak, tapasztalatuk, gépparkjuk, tároló - és szárítókapacitásuk révén. Egyes ágazatokban, például a tejtermelő tehenészetek tekintetében nagyrészt ma már csak rájuk lehet alapozni.

A családi gazdaságok legyenek termelői hátterei a szövetkezetek és részvénytársaságok gazdasági, integrációs bázisának.

Az államosítást és szövetkezesítést megelőző magyar agrárgazdaság legerősebb pillérét, a "Gazdát" ismét az őt megillető rangra kell emelni.

Ha megteremtjük az agrárium belső békéjét, ha a családi gazdaságokat nem csak a retorika szintjén, hanem a fejlődésükhöz igazodó mértékben támogatjuk, akkor óriási lehetőség nyílhat meg az Uniós csatlakozással, hiszen az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának támogatott alapegysége a családi gazdasági forma.

A fenti célok megvalósításához az MDF feltétlenül számít az érdekvédelmi szövetségekre, különösen a Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének szakmai támogatására.

A jól működő magyar agrárium azon túl, hogy jelentős exportbevételt jelenthet az országnak, az egyetlen záloga annak, hogy az elmaradott vidékeink felemelkedjenek és a falu népességmegtartó képességét megőrizze.

A Magyar Demokrata Fórum kormányzása idején már bebizonyította, hogy a vidékfejlesztés mennyire fontos számára. Soha akkora fejlődést nem tapasztalhattunk községeinkben, soha annyi út, iskola, tornaterem nem épült, mint akkor. Kiépült Magyarország valamennyi településén az egészséges vezetékes ivóvízhálózat és a telefónia.

Az MDF nem megelőzni akarja korát, ahogy azt programunk névadója Tessedik Sámuel tette. Csupán elébe akar menni a kor kihívásainak, hogy a most formálódó új Európánkban ismét elmondhassák, Magyarország a kontinens éléstára.

Legyünk büszkék a magyar mezőgazdaságra és sáfárkodjunk jól értékeinkkel, - ehhez nyújt segítő kezet a Magyar Demokrata Fórum.

 

Dr. Dávid Ibolya

az MDF elnöke


Vissza a főoldalra