Dávid Ibolya beszéde az Informatikai Vállalkozások Szövetségének konferenciájánSzeretettel és tisztelettel köszöntöm

az információs társadalom itt megjelent képviselőit!

Nagyra becsült Informatikusok,

és Számítástechnikai Vállalkozók!

Bízom benne, nem lepődnek meg ezen a régiesnek tűnő megszólításon!

Nem szónoki fogásnak szántam ezt az elismerést. Azt kívánom ezzel kifejezni, hogy mennyire nagyra becsülöm, tehát értékelem és fontosnak tartom a munkájukat. Nem vagyok computer-szakértő, használóként is csak amatőr szinten jegyeznek kollégáim és családtagjaim.

Mint politikus viszont gyakran érzékelem azt a szembeállítást, amely a számítástechnikát úgy tekinti, mint agresszív és pénzügyileg túlértékelt jelenséget, a humán szférát pedig - például oktatás, egészségügy - nem látja másnak, mint fokozatosan elhalványuló területnek, amelytől a fényt gyakran éppen a feltörekvő informatika vonja el.

Bár én a hagyományos emberi értékek elkötelezettje vagyok, tisztában vagyok azzal is, hogy ez a szembeállítás merőben igazságtalan.

Sem én, sem a kormány nem fog színpadot nyújtani ilyen dialógusokhoz. Tudom, hogy Önök nem úgy akarnak korszerűt teremteni, hogy a próbált értékeket kritikátlanul kidobják, az is nyilvánvaló számomra, hogy a vadonatúj formák és keretek sok emberből ösztönszerűen váltják ki az ellenérzéseket.

De úgy gondolom, éppen Önöknek segítek, éppen Önöket tisztelem meg, ha nyíltan és őszintén beszélek erről a kérdésről.

Munkatársaimmal éppen most dolgozzuk ki a jövő politikai programjait.

A Magyar Demokrata Fórum saját gondolatokra épülő, kiérlelt koncepcióval akar hozzájárulni a jobbközép polgári kormányzás célkitűzéseihez.

Készül az informatikai munkaanyag is.

Programunk középpontjába a technikai fejlesztést, az európai normáknak megfelelő számítástechnikai háttér megteremtését állítottuk.

Ugyanakkor érvényesíteni kívánjuk a hagyományos közösségek, az alkotó és dolgozó ember szempontjait is. Úgy gondolom, hogy sem a hazai, sem pedig a külföldi informatika és az Internet jövőjét nem a látványos eredményeket produkáló technológiai fejlődés fogja meghatározni, hanem az, hogy ezt a fejlődést az ember lesz képes irányítani.

Ez az irányítás, vagy üzleti nyelven fogalmazva, folyamat-menedzselés a civil társadalom és a politikai döntéshozók feladata.

Nekünk, politikusoknak vállalnunk kell a felelősségét a hosszú távú tervek kidolgozásának, az info-technikai igazgatás intézményei megteremtésének.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A kormány az elmúlt 3 évben nagy és meghatározó lépéseket tett

az irányítói infrastruktúra kiépítése érdekében:

 • létrejött az Informatikai Kormánybiztosság,
 • megalakult és dolgozik az Országgyűlés informatikai és távközlési bizottsága.

 • A napokban született megegyezés a Sulinet tovább-fejlesztéséről, a jelenlegi hálózat kibővítéséről. Ennek eredményeként még több iskola, nagyobb sávszélességgel léphet fel a világhálóra.

 • Készül és november közepén megkezdi szolgáltatásait a kormányzati portál, amely kereteket adhat az elektronikus ügyintézés és a digitális életvezetési formák kialakulásához.

 • Az informatika további térnyerését segítette elő az a törvényalkotói tevékenység is, amelynek eredményként a Parlament elfogadta - ebben az évben - az új hírközlési törvényt, és az elektronikus aláírás elfogadását szabályozó rendelkezéseket.

 • A kormány már tárgyalta az elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvényjavaslatot, a tervek szerint még ebben a ciklusban szavazhat a parlament a végleges változatról.

Igazságügy-miniszterként én is folyamatosan kapom a jelzéseket

az informatika vezető menedzsereitől az új jogi szituációkról. Ezúton is köszönöm személyes segítségüket és továbbra is számítok észrevételeikre!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az eredmények mellett szólni kell néhány megoldásra váró feladatról is. Tudom, hogy a szakma egyik régi fájdalma, és egyben jogos igénye a számítástechnikai eszközök vámtételeinek csökkentése, akár teljes eltörlése.

Ismerem azokat az elképzeléseket, amelyek az informatikai beszerzések és szolgáltatások ÁFA-csökkentését javasolják.

Nem vagyok közgazdász, nem tekintem magam autentikusnak ebben a kérdéskörben, de biztos vagyok benne, hogy a következő kormányzati ciklusban ha a választóktól mi kapunk ismét lehetőséget - komoly egyeztetéseket fogunk kezdeni a végleges rendezés érdekében.

Kaptam visszajelzéseket az elektronikus aláírás bevezetésével kapcsolatos nehézkességről, vontatottságról is. Tény, hogy bár a törvény szeptember 1.-től hatályba lépett, a várt élénkülés sem a gazdasági szférában, sem a közigazgatásban nem következett be.

A magunk háza tájáról annyit mondhatok, hogy az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt működő cégnyilvántartási és céginformációs rendszer keretében januártól egy kísérleti projektet indítunk. A tesztelés célja az, hogy korlátozott keretek között megteremtsük az elektronikus aláírás fogadására és kezelésére alkalmas rendszert.

A tapasztalatok alapján kívánjuk kiépíteni a teljes digitális céginformációs szolgáltatást.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Úgy vélem szólnom kell korunk sztártémájáról, az Internet tartalmi szabályozásához kapcsolódó kérdésekről. A kívülállók úgy vélekednek, ez elsősorban jogi probléma, és a kormányzattól, illetve a jogalkotásért felelős minisztériumtól várják az intézkedéseket.

A net-használók és a tartalomszolgáltatók - kb. 1 millió ember - pedig úgy tartják:

köszönik szépen, megvannak a jogi procedúra nélkül is, majd maguk hozzák meg azokat az önkorlátozó rendszabályokat, amelyek esetleg szükségesnek mutatkoznak.

Álláspontom továbbra is az, hogy a jelenlegi jogszabályok még ha ez munkát és kreativitást igényel is - kiterjeszthetőek az elektronikus médiumokra is.

Amennyiben mégis kezelhetetlen folyamatok látszanak kialakulni, és szükség lesz szabályozásra, a jogi munkát csakis és kizárólag az Internet létrehozóival, hazai megteremtőivel és működtetőivel összhangban lehet elkezdeni,

 • végigvinni,
 • és közmegegyezéssel befejezni.

Rövidesen egyébként én is érzékelni fogom idézőjelben mondom - az elektronikus tartalom-szolgáltatás súlyát.

Már be van jegyezve a nevemből szerkesztett domain-név, a davidibolya.hu.

A web-lapot - a tervek szerint - október 8-án mutatjuk be egy alkalmi Internet-kávézóban.

Már most meghívom Önöket, legyenek vendégeim személyesen a premieren, vagy majd online, a remélem érdekes és informatív web-lapon.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Végezetül ismét a magunk, tehát a politikusok és az informatikai irányítók együttes felelősségére hívom fel mindenki figyelmét. Meggyőződésem: közösen kell mindent elkövetnünk azért, hogy a magyar társadalom tömegesen befogadja az informatika eszköztárát és minél nagyobb arányban éljen az információs társadalom lehetőségeivel.

Ma és még inkább a jövőben egyének, közösségek sikere függ attól, hogy milyen mértékben tudnak bekapcsolódni és mivel járulnak hozzá az elektronikus evolúcióhoz.

 • Ezen a területen sem természeti,
 • sem környezeti adottságok nem jelentenek előnyt, hanem kizárólag a szellemi értékek és azok realizálásának sebessége számít.

Éppen ezért kijelentem és vallom, hogy Magyarország számára

esélyt jelent az informatika,

 • mert a fejekben megvan a megfelelő tudásbázis,
 • a szívekben és lelkekben pedig a bizonyítási vágy

a rendkívüli teljesítményre.

Hazánk a kelet-közép európai Internet vezető országává vált. Alig van olyan népesség-csoport, amely ne érzékelné a számítástechnika térhódításából következő mélyreható, előnyős változásokat.

A fejlődés nyomában ugyanakkor megjelent az esélyegyenlőtlenség is.

Meggyőződésem, hogy egy pillanatig se szabad szem elől tévesztenünk e fejlesztések alapvető célját:

a lakossági életminőség-deficit csökkentését,

a tudástársadalom megteremtését.

Legyen ennek a tanácskozásnak az üzenete:

A computerizáció és az Internet egyre gazdagodó eszközrendszerének kreatív felhasználása esélyt nyújt a teljes lakosság életének jobbá tételéhez, a magyar anyanyelvű, magyarul értő emberek méltó európai helyének kijelöléséhez.

Köszönöm, hogy meghallgattak.


Vissza a főoldalra