Szászfalvi László vagyonnyilatkozata

A képviselő vagyonnyilatkozata

Nagy értékű ingóságok: Lada Samara
szerzés ideje, jogcíme:
1997, vásárlás
Változás:
1999-ben eladtam, majd részletre vásároltam egy VW Golf Variant típusú 1995-ös évjáratú személygépkocsit.

Pénzintézettel, magánszemélyekkel fennálló tartozások:
Hitel megnevezése, összege, kelte, lejárata:
1998-ban tartozásom még nem volt, azóta:
OTP B hitel, 500.000 Ft
OTP C hitel, 800.000 Ft
Porsche Bank, 1.000.000 Ft

Foglalkozása polgármester, foglalkozását nem szünetelteti.
Gyermekeim, Szászfalvi Bence, Boglárka, Lenke kiskorúak, tulajdonnal nem rendelkeznek.

A házas-/élettárs vagyonnyilatkozata

Foglalkozása: református segédlelkész

Termőföldtulajdon:
Szőlő, gyümölcsös, szántó
Alapterülete: 3224 m2,
tulajdoni hányad: 1/2
szerzés ideje, jogcíme: 1987, öröklés
Út
Alapterülete: 54 m2,
tulajdoni hányad: 1/2
szerzés ideje, jogcíme: 1987, öröklés
Út
Alapterülete: 466 m2,
tulajdoni hányad: 1/2
szerzés ideje, jogcíme: 1987, öröklés
Gyümölcsös, szántó
650 m2,
tulajdoni hányad: 1/2
szerzés ideje, jogcíme: 1987, öröklés

Változás:
2000 október 25-én kelt hagyaték végzés szerint:
Lakástulajdon:
56 m2,
tulajdoni hányad 1/1
szerzés ideje, jogcíme: 2000, öröklés, az özvegy haszonélvezeti jogával terhelt
Garázs, 18 m2, tulajdoni hányad: 1/1
szerzés ideje, jogcíme: 2000, öröklés, az özvegy haszonélvezeti jogával terhelt
Szántó, 1832 m2,
szerzés ideje, jogcíme: 2000, öröklés
216 db. 216.000 Ft. Névértékű Pillér I/B befektetési jegy
MOL 10 db. egyenként 1000 Ft névértékű 10.000 Ft összevont címletű Részvényt, összesen 300.000 Ft névértékű részvények - öröklés
Baumag Általános Befektetési Szövetkezet által kiállított 950.000 Ft névértékű és 500.000 Ft névértékű üzletrész - öröklés
A BrauUnion Hungária Sörgyárak Rt. Által kibocsátott 2 db egyenként 30.000 Ft címletű, 60.000 Ft névértékű, valamint 6 db. egyenként 3.000 Ft címletű, 18.000 Ft névértékű részvényeke - öröklés
Az örökhagyó által eladott ingatlan eladásából származó vételár hátralék - 5.000.000 Ft. - öröklés

A képviselő oldala