Csurgó város fejlesztési elképzelései

Csurgó diákváros - két középiskolájával,

  • Egyházi: A Csokonai Református Gimnázium 208 éves. 12 holdas természetvédelmi parkkal rendelkezik, melyet iskolatörténeti emlékhelyek
    ( Csokonai-pad, Festetics-kapu, pantheon, szoborpark) gazdagítanak. Az Alma-mater Csurgó egyik vonzereje, fejleszthető az öreg diákok turizmusa. A gimnázium nagy értéke a műemlék jellegű nagykönyvtár, mely megnyílt a nyilvánosság előtt is.
  • Nagyváthy János Középiskola - a megye legnagyobb középiskolája Gimnáziumi és széleskörű szakmai képzéssel. A nemzetközi mérkőzésekre is alkalmas sportcsarnok, valamint a feszített víztükrű uszoda biztosítja a tanulók sportolási igényeit.

A/ Körzetközponti szerepkörünk helyreállítása, közhivatalok újraszervezése

1. A városi piac és vásárcsarnok végleges helyének kialakítása.
2.

Közhivatalok között továbbra is célunk a

  • Városi Rend?rkapitányság létrehozatala,
  • Földhivatal visszatelepítése,
  • Közjegyzőség, Városi Bíróság és Ügyészség újraindítása
3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Kistérségi Társulás bővítése a térségi települések igényei szerint.
4. Civil térségi iroda létrehozása.
5. Gyékényes, Berzence, Somogyudvarhellyel közösen a szennyvízcsatorna- és tisztítómű megvalósítása és a csurgói 40 %-os kiépítettség kiszélesítése.
6. Csurgói új hulladéklerakó depónia létrehozása.
7. Városi tömegközlekedés körzetközponti szerepkörének meger?sítése (IC megállóhely, autóbuszos térségi csatlakozások, autóbusz megállók és öblözetek további kialakítása,
8. A gyékényesi nemzetközi vasúti átkelőhely mellett a közúti határátkel?hely megnyitása.
9. M7-es autóútra csatlakozás Iharosberény-Sand közötti 6 km-es szakasz kivitelezésével.
10. Kerékpárút és turistaútvonalak kiépítése a térség természeti környezetében, a Duna-Dráva Nemzeti Park érintésével.

B/ Gazdasági fejlesztés tervei

1. Innovációs és Ipari Park létesítése olasz befektetők segítségével
2. Csurgón a fa és textilipar meghatározó jelentőségű. Kapcsolatépítés a Nagykanizsán létesítendő logisztikai központtal, lehetőség szerint a falogisztikai alközpont Csurgóra telepítése.
3. Az élelmiszer feldolgozás helybetelepítése, a termelés- és szárításrendszerének kiépítése. Az olajosnövény-hajtóanyag (Biodiesel) program elindítása a Concordia bevonásával.
4. Hűtőiparunk további fejlesztése, gyümölcsfeldolgozás területén.
5. Szőlőtermesztés specializálása a minőségi bortermelésre, palackozási üzem létesítése a bortermőhelyi besorolás megszerzése után.
6. Örökzöldek termesztésének és piacra jutásának segítése,
7. Csurgó város interaktív információs hálózatának kiépítése pályázati támogatással.
8. A partnerkapcsolatokban (Zala megyei kistérségek, testvérvárosok - francia, holland, román, angol, horvát) rejlő gazdasági lehetőségek feltárása.
9. Földrajzi fekvésünkből következően Szlovéniával és Horvátországgal közösen az Eurorégió létrehozásának lehetősége.

C/ Turisztika - idegenforgalom:

1. A Zis-tó környékének rekreációs turisztikai szempontú fejlesztése
2. A csurgói víztározó és csónakázótó megépítése (Sankoló-tó)
3. Városunk régi strandjának felújítása, kemping létesítésével
4. Konferencia turizmus megvalósítása az új közösségi ház és helyi vállalkozók segítségével
5. Park- és virágépítési terv alapján Török Bálintné Pemflinger Katalin virágoskertjének újrahonosítása, a város védett parkjainak építési és fejlesztési terveinek elkészítése.
6. Meglév? fesztiválprogramok ( Országos Csokonai Diákszínjátszó Napok, Festetics Városok Fesztiválja) b?vítése. Új virág és gasztronómiai program továbbfejlesztése (Csurgói Virág Napok).
7. Vásárprogramok, szakkiállítások, expók rendezése

Vissza az előző oldalra