Térségi elmaradottság

A térség már említett fekvése - az ország legnyugatibb sarka - a korábbi évtizedekben rengeteg hátránnyal járt az itt élők számára. A vasfüggöny mögé való bezártság e vidéken nem csak az amúgy is szabadság nélküli élet még fokozottabb korlátozását jelentette, hanem a szükséges infratruktúrális és iparfejlesztések tudatos visszafogását is. Ehhez járult még az a sajátosan kedvezőtlen természetföldrajzi adottság is , melynek következtében a mezőgaz-daság is jóval szerényebb megélhetést képes csak nyújtani mint más tájakon. Az sem véletlen, hogy az országban talán egyedüli tájegység volt az őrség, melyet még az erőszakos téeszesítés is megkímélt mert a nagyüzem sem volt gazdaságossá tehető. Nem csoda hát az sem, hogy Németh Zsolt képviselő kerületében a háromból két kistérség is - a Hegyhát és az őrség - gazdasági mutatói alapján, elmaradott körzetnek számít. Az ittenieket a megyei átlagot messze meghaladó szintű munkanélküliségi arány sújtja, azon belül is a szakképzett férfilakosságot a leginkább. A szakképzetlen női munkaerőt - olcsó volta miatt - többnyire már felszívta a beáramló nyugati tőke. Még élesebbé teszi a kontrasztot a szentgotthárdi Opel autógyár és néhány kissebb körmendi zöldmezős új üzem immár a harmadik évezredet idéző modern csarnoka. Ellentmondásoktól sem mentes tehát az itteni valóság.

Vissza az előző oldalra