Vasvár: mégis ledolgozható a hátrány?

Módosító indítványért lobbiztak vasi országgyűlési képviselők

Az ország jövő évi költségvetésének az elfogadásával több kisváros gondját is orvosolhatja az állam. Ez vasi kormánypárti képviselők sikerrel keresztülvitt módosító indítványának köszönhető.

Németh Zsolt (MDF) kezdeményezéséhez csatlakozva Básthy Tamás (Fidesz) és Danka Lajos (FKGP) honatyák közösen terjesztettek be egy módosító indítványt a parlamentben, amelyet sikeres lobbizásuknak köszönhetően a kormány is támogatott, az Országgyűlés pedig nagy többséggel megszavazott. Ennek eredményeként a jövő évtől a szennyvíztisztítók építéséhez a céltámogatási igények sorrendjét a kormány rendeletben fogja megszabni. Az említett módosító indítvány lényege: még mielőtt a kormány a lista alapján rangsorolná a beadott igényeket, ki kell elégíteni azoknak a településeknek a céltámogatási kérelmét, amelyeket a hatóságok köteleztek a szennyvíztisztító telep megépítésére, azaz, ahol a vízjogi létesítési engedély egyben kötelezés is. Ilyen helyzet több helyen is van, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén azonban egyedül csak Vasváron.

Az eddigi szabályozás szerint ugyanis a hegyháti kisvárosnak - csekély lakosságszáma miatt - nem volt lehetősége a céltámogatási igénnyel előnyös helyzetbe kerülni a mechanikusan alkalmazott országos prioritási elvek alapján. Ez volt a legfőbb gátja a város és a térség továbbbi fejlődésének, a termálvízre alapozott idegenforgalmi fejlesztéseknek, legfőképpen pedig a munkahelyteremtő ipari beruházások létrejöttének.

Németh Zsolt, a módosító indítvány keresztülvitelében oroszlánrészt vállalt országgyűlési képviselő, Vasvár polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy már korábban többször, több helyütt is hangoztatta: a forráshiányos önkormányzatok támogatási rendszere nem megfelelő. Véleménye szerint már az önkormányzatok normatív finanszírozási rendszere is elhibázott volt, nem töltötte be a feladatát, mert a településeknek körülbelül csak a kétharmadánál bizonyult működőképesnek. Ugyanis a forráshiányos támogatási rendszert is megpróbálták normatív alapokra helyezni. Vasvár a '90-es évek elejétől folyematosan pályázott az új, korszerű szennyvíztisztító telep megépítéséhez szükséges állami források elnyeréséért sajnos, sikertelenül. A túlterheltség miatt ugyanis a vízügyi igazgatóság kötelezte a várost a biológiai szennyvítisztító megépítésére. A kötelezés egyúttal azt is tartalmazza, hogy a hálózat fejlesztésére, új csatornaszakaszok üzembe helyezésére és az újabb rácsatlakozók engedélyezésére csak a telep elkészülte után kerülhet sor. Ez a város fejlődését nagymértékben korlátozza. Az önhibáján kivül forráshiánnyal küzdő település - mobilizálhtó vagyon nélkül - csak a lehető legnagyobb állami támogatással kerülhet ki hátrányos helyzetéből, amire úgy tűnik most minden esélye meglesz.

Lendvai E.

Vissza az előző oldalra