Lezsák Sándor vagyonnyilatkozata

Lakástulajdon:
5167 m2 telek, lakóépülettel, tulajdoni hányad: 1/2
Szerzés ideje, jogcíme: 1979
57 m2, tulajdoni hányad: 1/2 Szerzés ideje, jogcíme: 1993, Édesanyám haszonélvezeti jogával

Pénzintézettel, magánszemélyekkel fennálló tartozások:
Hitel megnevezése, összege, kelte, lejárata:
Személyi kölcsön, Takarékszövetkezet, Lakitelek, 50.000 Ft, 1996-1998

Foglakozása:
Általános iskolai tanár, foglalkozását szünetelteti

Gazdasági érdekeltség:
Cégbejegyzés száma: 0309102155
Gazdasági Társaság neve, formája: Antológia Kiadó Kft.
Székhelye: Lakitelek
Érdekeltség formája: tulajdonos képviselője
Gazdasági Társaságban viselt tisztsége: ügyvezető

A képviselő oldala