Találkozásaim Önökkel

Önökkel számos alkalommal találkozhattam. Igyekeztem megjelenni választókerületem jelentős eseményein (falunapok, nemzeti és egyházi ünnepek, emlékhely-avatás, tűzoltónap, sportesemény, majális, jótékonysági bál, testvér-települési szerződéskötés, iskolai évzáró, stb.). Magam is szerveztem olyan programokat, ahol lehetőség nyílt a közvetlen információcserére (bicskei egészségügyi fórum, a lovasberényi mezőgazdasági vitadélután, önkormányzati fórumok). Önök is megkerestek engem telefonon, levélben, vagy személyesen fogadóóráimon vagy az Országházban egy látogatás alkalmával.

Közösen a miniszterelnökkel részt vettem április 10-én az alcsúti sportcsarnok avatásán

Egyházi ügyekben 1999 januárjában felkerestem Semjén Zsolt egyházi ügyekkel foglalkozó államtitkár urat, aki az általam vezetett két (katolikus és református) bicskei küldöttségnek készséggel állt rendelkezésére. Nagy kitüntetésnek éreztem, hogy Vértesacsán, a református templomban mondhattam ünnepi beszédet az 1848-49. évi forradalmunk 150 éves évfordulója alkalmából.

Február 16-án egészségügyi fórumot tartottam körzetem háziorvosai részvételével Bicskén. Ekkor határoztuk el, hogy megoldási javaslattal fordulunk a helyi szakrendelő ügyében a megyei és a minisztériumi szakemberekhez. A február 18-át Ercsi helyzetének megismerésével töltöttem. Február 25-én részt vettem a martonvásári Dobos Károly Nyugdíjas Klub ünnepi közgyűlésén.

dr. Kázmér Tiborral, az Egészségügyi Minisztérium helyettes államtitkárával február 16 -án a bicskei egészségügyi fórumon.

A Március 15-ét Pázmándon és Ráckeresztúron töltöttem. Ráckeresztúron ez alkalommal a Hősök terén működő iskola felvette híres költőnk, Petőfi Sándor nevét. Nagy élmény volt március 20-án a kajászói vöröskeresztes rendezvény, énekléssel és sportgimnasztikával, s a helyi kitűnő színjátszó kör fergeteges vígjátékával. Külön meglepetés volt számomra Böcz Gábor polgármester úr színészi produkciója.

Április 8-án mezőgazdasági fórumot tartottam Lovasberényben, melynek sikeréért köszönettel tartozom a résztvevőknek és különösen Sáska Lajosnak, valamint a helyi szövetkezet elnökének, Hegyi Tamásnak.

Április 11-én Antall Józsefre emlékeztünk Mányon. Az ünnepségen részt vett volt miniszterelnökünk özvegye, aki Hammer Mátyás polgármester kezéből átvette Antall József poszthumusz díszpolgári oklevelét is.

A május a bicskei tűzoltónappal kezdődött, majd ellátogattam az Ercsiben rendezett majálisra; a polgármester úrral megkerestük Kara Pált, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát Ercsi várossá nyilvánítása ügyében.

Május 18-án a bicskei politikai fórumon előadást tartottam, ahol részt vett dr. Varga László képviselőtársam is. A vita a kereszténydemokrácia kialakulásáról és jelen kérdéseiről szólt. Május 23-án pünkösdi ünnepségen vettem részt Felcsúton. Szintén ebben a hónapban - május 28-án - búcsúztattuk el dr. Gyuricza Béla, súlyos betegségben elhunyt képviselőtársunkat.

Június 19-én egy iskolai tanévzárón vettem részt Tordason. Gratuláltam a helyi sportélet kiemelkedő szervezőjének, a Sajnovics-Gyűrű díjjal kitüntetett Kiss Zoltánnak.

A július 1-jei köztisztviselők napját együtt töltöttem a hivatali dolgozókkal Bicskén.

1999. március idusa a ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolában

2000. második felében

szeptember 3, délelőtt: Felcsút, a Sportcsarnok felavatása és a milleniumi zászló átvétele a Miniszterelnöktől.

Délután: Ercsi várossá avatási ünnepsége.

9-én Csabdi, szüreti mulatság,

21-én beszámoltam Európa Tanácsbeli munkámról a székesfehérvári televízióban.

30-án Alcsútdoboz és környékének polgármesterei jelenlétemben szerződést írtak alá a gázközművagyon-átadásról az igazságügyminiszterrel, Dávid Ibolyával,

délután: Bicskén beszédet mondtam az Önkormányzat Napja alkalmából (ekkor történt, hogy ahogy a Fejér megyei Hírlap írta: "az ajtóból visszafordult a tömeg" és az ünnepség panasznappá alakult át).

Október 2-án a Martonvásári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 25 éves fennállását ünnepeltük.

4-én a bicskei és bicskekörnyéki egészségügyi ellátásról tartottam a megyei és városi, valamint a környékbeli települések önkormányzati vezetőivel fórumot. Ekkor alakítottuk ki az elképzelést egy kistérségi szakrendelőintézetre történő pályázásról.

5-én Bicskén, majd Mányon panaszosokat hallgattam meg,

6-án Etyeken fogadóórát tartottam,

9-én Bicskén tájékozódtam a Városgazda Kft-vel kapcsolatos panaszokról,

13-án Tabajdon az új polgármesterrel építészek bevonásával megbeszéltük a falufejlesztési terveket.

21-én a Martonseed ünnepélyén,

22-én Csabdin tartottam beszédet,

23-án Bicskén, Tordason és Martonvásáron vettem részt a forradalom ünnepségein.

25-én Bicskén meglátogattam a cukorbetegek klubját,

26-án Ráckeresztúron hallgattam meg panaszosokat,

28-án Vál, anyósom (özv. Gerecze Pálné) utolsó iskolai osztályának találkozóján voltam,

31:-án Vál, a kistérség önkormányzati vezetőinek megbeszélésén vettem részt.

November 8-án és 9-én: tordasi alsósok és felsősök látogattak meg az Ország Házában,

10-én Bicske, megbeszélést folytattam Szebényi Zsolt polgármester úrral önkormányzati kérdésekről.

18-án Alcsútdobozon a Helytörténeti Kör 10 éves jubileumát ünnepeltük meg.

19-én Pázmándon felköszöntöttük a plébánost 75. születésnapján.

21-én Bicskén panaszossal beszéltem és a kábeltévében foglalkoztam helyi gondokkal.

Decemberben nagycsaládos rászorultak számára adományosztást szerveztem. Ennek kapcsán minden településen kapott néhány család közszükségleti cikkeket és karácsonyi édességet. De ezen kívül is jártam a területet:

2-án Baracskán Vörösmarty-emlékművet avattunk, s ugyanaznap Válban a községi sportbarátokkal találkoztam

8-án Bicskén a Batthyányi-kastélyban volt kistérségi megbeszélés, itt döntöttünk a szakrendelőintézet ügyében az Egészségügyi Minisztériumhoz beadandó pályázatról, s ugyanaznap este Vereben falugyűlésen vettem részt.

10-én Lovasberényben találkoztam a presbitérium tagjaival.

14-én Martonvásáron a temetőben együtt emlékeztünk a nyugdíjasklub alapítójára, Dobos Károlyra.

18-án sor került a tervezett Ercsi Mentőállomás tervének átadására az Egészségügyi Minisztérium vezetői számára.

21-én Pátkán voltam a Mindenki Karácsonyán,

22-én pedig Ráckeresztúr karácsonyi rendezvényén vettem részt.

December 27-én látogattam meg Mány polgármesterét, Hammer Mátyás urat a szakrendelőintézet koncepciójának megtárgyalása végett.

2001 első évfelében

Január nagyrészt felkészüléssel telt, 27-én volt az MDF 16. Országos Gyűlése.

Február 1-én Bicskén folytattam megbeszélést a helyi fejlesztésekről,

7-én Ónody Miklós urat, Ráckeresztúr polgármesterét fogadtam szintén fejlesztési ügyekben.

14-én találkoztam Etyek díszpolgárával, Demján Sándor úrral, délután pedig a bicskei szakrendelőre vonatkozó pályázat ügyében felkerestem az Egészségügyi Minisztérium közig.államtitkárát, Dr. Pulay Gyulát.

19-én az új megyei rendőrfőkapitánnyal, Papp Károly alezredessel beszéltem meg a választókerület közbiztonságának kérdéseit.

20-án Ráckeresztúron megtekintettem a református egyház helyi Drogterápiás Otthonát.

21-én Alcsútdoboz polgármesterénél, Dr. Hargitai Lászlónál tettem látogatást és helyi panaszosokkal beszéltem.

Március 1-én a nagyegyházi nyugdíjas klub vezetőjével találkoztam,

12-én és 19-én résztvettem egy bicskei civil szervezet megalakulásán,

15-én Ercsiben ünnepi beszédet mondtam, Válon kiállítást tekintettem meg, s utána Bicskén együtt ünnepeltük a forradalom napját.

17-én a szári nyugdíjasokat köszöntöttem klubjuk 20 éves fennállása alkalmából.

23-án az alcsúti Helytörténeti Kör vendége voltam,

31-én elmentem a jóhírű váli zenés misére.

Április 7-én levezettem a mányi Antall József emléknap ünnepségeit és részt vettem a milleniumi zászló átadásán.

9-én Válon fogadóórát tartottam és meglátogattam a nyugdíjas klubot.

12-én Pázmándról fogadtam 50 látogatót az Országházban.

17-én Szebényi Zsolt polgármester urat tájékoztatom Bicske és kistérsége teleház programjára vonatkozó tervemről, majd meglátogatom a helyi menekülttábort.

20-án fogadóórám volt Ercsiben.

29-én megnéztem a miniszterelnök és csapatának egy mérkőzését Felcsúton.

Május 5-én a választókerület rászorultjait támogató vacsorát adtam.

8-án Martonvásáron a Dobos Károly Nyugdíjas Klub tagjainak adtam át támogatást programjaikhoz.

11-én Hammer Mátyás mányi polgármester meghívására helyi panaszosokat hallgattam meg.

17-én csabdi tanulók látogattak meg a parlamentben.

21-én meglátogattam a bicskei Szent László iskolát, s megnéztem a gyermekek pazar kiállítását és a Bicskei Napokra készített műsorát, utána kistérségi orvos-találkozón vettem részt Bicskén, ahol beszámoltam a szakrendelő-pályázatunkról.

22-én előadást tartottam Bicskén a civil szervezetek szerepéről az Európai Unióban.

26-án Válon vettem részt a milleniumi ünnepségen, vendégünk maga a miniszterelnök volt.

27-én bezártam a XX.Bicskei Napokat és megnéztem a váli focicsapat barátságos mérkőzését.

Június 2-án Csabdi Millenáris Ünnepén mondtam ünnepi beszédet,

11-én Bicskén "Civil Kerekasztal"-t vezettem,

16-án a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola ballagási ünnepén vettem részt, utána pedig a veretlenségéről híres váli focicsapat bajnokavató ünnepségére siettem

22-én az ercsi Eötvös József Általános és Zeneiskola szülői közösségének meghívására az oktatás helyi gondjait beszéltük meg.

26-án Vértesacsán volt ezeréves ünnep, melyen résztvettek Eppelheim (Németország), Nyárádgálfalva (Erdély) és Hím község (Felvidék) vezetői és fiataljai is.

26-án Bicskén megbeszélést tartottam a teleház-tervezetről.

30-án az etyeki búcsú alkalmával új sport-öltöző átadására került sor. Ekkor néztem meg a község új utcáját, a Német utcát és az Etyeki Németek Egyesülete házában a fafaragók kiállítását

Július 1-én Ercsi reformátusainál tettem tiszteletemet, 8-án ugyanott a katólikus közösséggel találkoztam. Közben

7-én a mányi nyugdíjasokkal roptuk a táncot az aratóbálon,

8-án pedig a Dunán a vizi motorosok nemzetközi bajnoki versenyét néztem meg Ercsiben.

14-én Martonvásáron volt megyenap, s a szép ünnepség mellett engem különösen megkapott az óvodában helyt kapott képzőművészeti kiállítás, amelyen kiváló képzőművészeti tevékenységet és oktatást ismerhettem meg. Az óvoda udvarán pedig a hagyományos mesterségek bemutatója fogadta a látogatókat, melyen Tordasról, Sőrédről és Kápolnásnyékről érkezett árusok is részt vettek. Egyéni színt adott a kiállításnak itt a tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthonából származó alkotásokat, amelyek a fogyatékosokkal való gondos foglalkozásról vallanak.

20-án Ercsiben örömmel nyitottam meg a BauMix új üzemét.

21-én Martonvásár adott otthont a 11. Országos Nyugdíjas Találkozónak.

Ugyanaznap átmentem Óbarokra, ahol a milleniumi zászlóátadással együtt a község új címerét avattuk. Így a közben zajló váli polgárőr- és rendőrnapra csak benézni tudtam, mivel este Martonvásáron a Kutatóintézet parkjában meghallgattam a Beethoven hangversenyt is.

17-én a ráckeresztúriakkal együtt kirándultam Ópusztaszerre,

18-án Pátkán a borversenyen,

19-én Bicskén a Szent István szobor avatásán, majd délután a pátkai ünnepélyen,

20-án pedig Tabajd főterének ünnepélyes átadásán vettem részt.

Szeptember 14-én Ráckeresztúron a falu alapításának emlékünnepét ültük meg.

15-én a református lelkész beiktatásán vettem részt Gyúrón.

16-án a ráckeresztúri búcsú kapcsán a község-címer és zászló felszentelése kapcsán beszéltem a jelenlevőkhöz.

27-én avattuk az új váli iskolaépületet.

30-án Vereben beszélgettem a helyi gondokról.

Október 4-én bicskei panaszosokkal foglalkoztam.

6-án Martonvásáron és Ercsiben,

7-én d.e. Bicskén emlékeztünk meg az 1849-ben vértanúhalált halt tábornokainkról.

Délután Ercsiben tartottam előadást a romániai csángók helyzetéről.

23-án Alcsútdobozon emlékeztem meg az 56-os forradalomról.

28-án az etyeki reformátusokat látogattam meg.

29-én a felcsúti nyugdíjas-klubban beszélgettünk az egészségügyi ellátásról.

November 7-én pázmándi panaszosokkal beszéltem meg ügyes-bajos dolgaikat.

10-én részt vettem Alcsútdobozon a szennyvízcsatorna-beruházás átadási ünnepségén.

20-án Bicskén Salamon László képviselőtársamat fogadtam, aki a Fidesz-program jogi részéről tartott tájékoztatót.

25-én részt vettem Felcsút polgárának, Dr. Györgyi Viktornak diakónussá szentelésén Székesfehérvárott.

27-én egy bicskei fogyatékosokat rehabilitáló sportlétesítmény terveit vitattuk meg.

29-én a bicskei önkormányzat ülése kapcsán a testület tagjaival beszélgettem.

December 6-án panaszosokat fogadtam Bicskén.

7-én szintén Bicskén a helyi Vöröskereszt véradóit ünnepeltük.

8-án Felcsúton a falu kiemelkedő sportolóit - köztük a miniszterelnököt - köszöntöttük.

13-án Ráckeresztúron vettem részt karácsonyi ünnepségen.

14-én Tordason, Gyúrón, Baracskán, Válon és Tabajdon ünnepeltük a rászorulók Karácsonyát.

15-én az Emlékezés Napját ültük meg Martonvásáron, utána Ercsiben osztottam karácsonyi ajándékokat.

16-án Bicskén köszöntöttem a beiktatott ref. lelkészt.

17-én Száron, Újbarkon, Óbarkon, Mányban, Csabdiban és Bicskén adtam át ajándékokat, majd részt vettem az induló teleház épületének átadás-átvételénél.

19-én Etyeken, Felcsúton, Alcsúton, Vértesacsán, Vereben, Pázmándon és Martonvásáron karácsonyoztunk.

21-án este Pátkán ünnepeltünk

22-én Martonvásáron részt vettem Schröder plébános úr aranymiséjén, majd Lovasberény és Kajászó kedves karácsonyi ünnepségein.

2002. január 3-án Bicskén volt fogadóórám, melynek kapcsán utoljára volt alkalmam találkozni Kalmár Ferenc helyi képviselő úrral, akit nemsokára váratlan halál ragadott el közülünk.

4-én Tabajdon folytattam megbeszélést helyi képviselőkkel és a polgármester úrral.

5-én Ráckeresztúron beszélgettem a helyi szervezetek vezetőivel.

9-én Martonvásáron találkoztam a polgármester asszonnyal.

10-én Ercsi helyi szervezetek vezetőinél tettem látogatást.

13-án Bicskén a Doni Hősök emlékünnepén mondtam beszédet.

Vissza az előző oldalra