"Az orvos is maradjon a kaptafánál?" címmel.

A 2000. évi XCVI. törvény módosítása tárgyában

"Az orvos is maradjon a kaptafánál?" címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Hosszas vita és számos módosítás után tavaly június 20-án az országgyűlés elfogadta a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseivel foglalkozó törvényt. A törvény hézagpótló volt, különösen az összeférhetetlenség szabályainak megalkotásával, a T. Házban lezajlott vita során számos érdemi módosulás következett be az eredeti törvényjavaslaton. Ezek általában pontosították és javították a demokratikus közélet tisztaságát elősegíteni kívánó intézkedéseket, ugyanakkor azonban nem küszöböltek ki egy lényeges ellentmondást. Ez pedig az egészségügyi alapellátást nyújtó orvosok nagy részének jogfosztása a helyi önkormányzatokban. Míg az eredeti, T/2064. számú törvényjavaslat 5. § e) pontja az önkormányzati képviselőségből azt a közalkalmazottat szándékozott kizárni, aki megbízását a képviselő-testülettől kapja, addig a végleges törvényszöveg úgy intézkedik, hogy az a személy, aki önkormányzati feladatot szerződés alapján lát el, nem lehet önkormányzati képviselő. Igaz, volt benyújtva olyan módosító indítvány az MDF részéről, amely a háziorvost kivette volna a tilalom alól, de ezt az országgyűlés nem fogadta el.

Azóta folyamatosan találkozom orvoskollégák felháborodásával, amit egyrészt az orvos és orvos közötti különbségtétel okoz, - vállalkozóként nem, közalkalmazottként dolgozó orvos igenis lehet önkormányzati képviselő vagy polgármester - másrészt a település orvosának kizárása a közügyekből. Nyilvánvaló ugyanis, hogy kistelepüléseken nagy veszteséget jelenthet az önkormányzatnak, ha munkájában a helyi értelmiség fontos tagja kimarad. Mivel a háziorvosok az önkormányzattal lényegében a kötelező feladatellátás kapcsán kerülnek kapcsolatba, bevonásuk nem jelentené a törvény által kitűzött átláthatóság elérésének veszélyeztetését.

Gondoljuk meg: a közel 7000 alapellátásban dolgozó orvos kivonása az önkormányzatokból hangulatilag és működés szempontjából mekkora veszteség! Kérem Miniszter Urat, kezdjen egyeztetést a parlamenti pártokkal, immár több, mint egyéves tapasztalat birtokában, hogy méltányosan módosíthassuk ezt a nehezen indokolható helyzetet.

Dr. Kelemen András

Vissza az előző oldalra