Óbarok és Nagyegyháza Kedves Polgárai!

Óbarok és Nagyegyháza Kedves Polgárai!

Örömmel élek a szerkesztőség felajánlásával, hogy a helyi lapban szólhassak Önökhöz.

Mint sokan tudják, figyelemmel követtem községük önállósodását és ezért külön nagy elégedettséggel vettem részt idén július 21-én azon a kiemelkedő ünnepségen, amikor településünk nemcsak önállóan ünnepelt, nemcsak átvehette a milleniumi országos és megyei díszlobogót, de sikeres önálósága jeleként felavathattuk községi címerét is. Megtiszteltetésnek tartom, hogy én mutathattam be szép új címerüket, s hogy önálló fejlődésükhöz ezeréves jókívánsággal járulhattam hozzá.

Bizonyára többen tudják - leginkább a váltakozó kiadású Bicskei Lap korábbi számaiból - hogy választókerületemben minden helyi lapban rendszeresen szoktam összefoglalókat írni azokról a témákról, amelyeket az Ország Házában megvitatunk, és helyben is sokakat érinthetnek.. A 15 helyi újsáűgban így az elmúlt évben írtam a szőlészet és borászat változó szabályairól és az ügy körülni küzdelmekről, a területfejlesztésről, a lakáshitelek változásáról, most pedig a Szociális törvény módosításainak lényegének összefoglalásán dolgozom. Amennyiben Önök ígénylik, a továbbiakban Óbarok lapját is ellátom értesüléssel.

Képviselői munkámról most nem szólanék, hiszen minden házhoz nemrégiben küldtem el évente megjelenő "Számadó levelemet", amelyben éppen erről írtam.

Végezetül hadd avassam be elsőként Önöket nagy tervembe. Sokszép milleniumi ünnepen vettem részt, sok emlékmű, címer, vagy éppen építméní készült az ezredéves emlékünnepünkre választókerületünkben is. Ezért, ha sikerül elég pénz összekaparni, szeretném valamilyen formában a helyi ünnepeket képen megörökíteni, s eljuttatni a települések lakóihoz.

 

Üdvözlettel:

Dr. Kelemen András

Vissza az előző oldalra