Hírlevél, 2000. augusztusA Magyar Demokrata Fórum Országos Elnökségének, Országgyűlési Képviselőcsoportjának és Országos Választmánya elnökségének közös nyilatkozata

I.   A hazai kis- és középvállalkozók támogatása érdekében
az MDF javasolja, hogy a 2001. És a 2002. Évben a vállalkozások feltőkésítése céljából a képződött nyereség első tízmillió forintja legyen mentes a társasági és más hasonló adó alól. Ennek a rendkívüli adókedvezménynek az a feltétele, hogy a kis- és a középvállalkozó az adókedvezménynek megfelelő összeget a vállalkozása céljait szolgáló beruházásra fordítsa. (Ez a rendkívüli adókedvezmény számítások szerint mintegy 73 milliárd forint költségvetési bevételkiesést jelent.)
A javaslat célja az, hogy a hazai vállalkozók fejlődését, megerősödését akadályozó tőkehiányt orvosolva új munkahelyeket teremtsen és a gazdaság növekedését segítse elő. Ez a rendkívüli kedvezmény egyszerre ösztönzi a vállalkozót gazdasági teljesítményének növelésére és a korrekt adóbevallásra. Mindezeken felül a javaslat a nemzeti vállalkozások megerősödését kívánja elérni az EU csatlakozás időpontjáig.
Az így kieső adóbevétel számítások szerint már rövid távon is megtérül.

II.   A közélet tisztasága érdekében
Az MDF támogatja elnöke, dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter által kidolgozott Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiát. Becslések szerint a fekete gazdaság aránya a megtermelt GDP-hez képest mindig 20-25 %-ra tehető. Minősüljön büntetendő cselekménynek az, ha bármely hivatalos személy a tudomására jutott korrupciós esetet nem jelenti fel haladéktalanul az illetékes bűnüldöző szerveknél.
Új alapokra kell helyezni a pártok finanszírozását: biztosítani kell, hogy kizárólag törvényes úton szerzett pénz kerülhessen adományként a pártokhoz. Közvádas és köztörvényes bűncselekmények - köztük a korrupciós bűncselekmények - gyanúja esetére felül kell vizsgálni az országgyűlési képviselők mentelmi jogának jelenlegi szabályait és a kialakult parlamenti gyakorlatot.
Az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők mellett a vezető köztisztviselők, a bírák és az ügyek is legyenek kötelesek rendszeresen vagyonnyilatkozatban számot adni anyagi gyarapodásuk forrásáról.

III.   Mindnyájunk egészsége érdekében
az egészségügyi szakdolgozók bérének haladéktalan, legalább 30 %-os emelése szükséges. Az ágazat nemzeti össztermékből történő részesedését a következő öt év alatt a fejlett országok (OECD tagállamok) átlagára kell felemelni. Haladéktalanul hozzá kell látni az 1994-ben született "a hosszútávú egészségfejlesztési politika alapelveiről" szóló kormányhatározat megvalósításához. Mindezt azért tartjuk szükségesnek, mert a lakosság egészségügyi állapota és az egészségügy intézményi rendszere kaotikus állapotban van.
Az MDF változatlanul fontosnak tartja, s ezért a tavalyi vita után idén ismételten előterjeszti a reklámok megadóztatását célzó törvényjavaslatát. Az ebből befolyó, mintegy 15 milliárd forint többletbevételt az egészségügy céljaira kívánjuk fordítani.

IV.   A magyar föld védelme érdekében
az MDF 1997-ben sikeres aláírásgyűjtést kezdeményezett a magyar termőföld külföldi tulajdonba kerülésének megakadályozására.
Ma a legfontosabbnak tartjuk és támogatjuk a fiatal agrárvállalkozók földhöz juttatását, az egészséges és versenyképes birtokszerkezet kialakulását. Ezért elengedhetetlennek tartjuk a Nemzeti Földalap felállítását. El kell kerülni azt, hogy a Nemzeti Földalap pártcsatározások, netán pártosztozkodások terepévé váljon. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a Nemzeti Földalap, mint rendkívüli fontosságú intézmény országos hatáskörű, önálló szervezet legyen, amely gazdálkodásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, működése törvényességének felügyeletét az Országgyűlés látja el.

V.   A nyugdíjasok helyzete
párhuzamosan a minimálbér emeléssel kapcsolatos kormányjavaslattal - rendkívüli lépéseket sürget. Az MDF szükségesnek tartja a 2001. Évben a nyugdíjak 15 %-os emelését.

VI.   A tíz éves önkormányzati rendszer további erősítése érdekében
az MDF kiemelten fontosnak tartja az önkormányzatok állami támogatásának feladatarányos növelését, az 5 %-os SZJA részesedés legalább 10 %-ra való emelését, a kistelepülések és a kisiskolások működőképességének megtartását, erősítését.

VII.   A magyar nyelv védelme érdekében
az MDF támogatja elnökének javaslatát, hogy ezeréves nemzeti kultúránk legfőbb hordozója, édes anyanyelvünk tisztaságát külön törvénnyel óvjuk meg. Hazánk polgárainak túlnyomó többsége nem beszél idegen nyelvet, s ezért az ő tájékozódáshoz fűződő alapvető jogukat sérti, hogy a kereskedelmi életben, a reklámokban és egyéb feliratokon egyre gyakrabban kizárólag idegen nyelvű (főleg angol) kifejezésekkel találkozik.
E nem magyar kifejezések használatát nem kívánjuk jogi eszközökkel korlátozni. Azt azonban szükségesnek tartjuk, hogy az idegen megjelölés mellett - bizonyos átmeneti időt követően - azonos mértékben, illetve terjedelemben a közvetített tartalom magyarul is megjelenjen.

VIII. Történelmi egyházaink érdekében
az MDF ragaszkodik ahhoz, hogy a történelmi egyházak költségvetési támogatási rendszerét - a történelmi egyházak bevonásával - a két évre tervezett költségvetés összefüggésében felül kell vizsgálni. Fontos szempontnak tartjuk, hogy a műemléki felújítások és egyéb beruházások költségvetési keretének minél magasabb hányadát az egyházak maguk oszthassák el annak figyelembevételével, hogy ebből az összegből a helyi egyházközségek minél szélesebb körben részesülhessenek.
Szükségesnek tartjuk, hogy az egyházi alapműködtetés keretösszege is kiterjesztésre kerülhessen a helyi egyházközségek iránya. A közéleti feladatokat átvállaló egyházi intézmények biztonságos, kiszámítható finanszírozását az államnak/a támogatónak garantálnia kell!
Általában a történelmi egyházak támogatásának számottevő növelését szorgalmazza a Magyar Demokrata Fórum.

Az MDF javaslatainak forrását az ország gazdasági (GDP) növekedésében biztosítva látja.

Budapest, augusztus 31.


Balsai István frakcióvezető reagálása Orbán Viktor miniszterelnök parlamenti értékelésére (2000. szeptember 4.)

Tisztelt Ház!

Abban reménykedünk, hogy az a hang, amelyet a miniszterelnök úr a felszólalásával elkezdett, az őszi ülésszak során valamennyiünket - kormánypárti és ellenzéki oldalon egyaránt - a valódi parlamenti munkára fog sarkallni.
Nagyon örülünk mi is az imponáló ada-toknak, annak, hogy a gazdasági növe-kedés még a tervezettnél is nagyobb mértékű lett, bár sajnos az infláció is nagyobb lett a tervezettnél.

Az MDF a kormányzás és a koalíciós együttműködés két évét tekintve úgy gondolja, hogy nincs szégyenkeznivalója. Rendkívül nagy mértékben örültünk annak, hogy a miniszterelnök úr bejelentette azt, amit öt nappal ezelőtt a hazai kis- és középvállalkozók támogatása érdekében az MDF is elhatározott. Holnap mi is benyújtjuk azt a javaslatot, amely az első 10 millió forint nyereséget mindenféle adótól mentessé teszi, ha azt beruházásra fordítják. Számításaink szerint ez 73 milliárd forinttal fogja az 50 főnél nem magasabb létszámú alkalmazottat foglalkoztató hazai kis- és közép-vállalkozókat támogatni.

Nagyon fontosnak tartjuk a kedvező népesedési folyamatokat, és az ehhez fűződő szociális és családtámogatási kedvezményeket, beleértve a lakásépítési támogatásokat is. A tények világosan mutatják, hogy valóban kedvező folyamatok indultak el. Ezek megerősítése és fenntartása természetesen túlnyúlik egy kormányzati, egy parlamenti cikluson, de reméljük, hogy jó példát mutatunk ezzel az intézkedéssorozattal.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mi magunk is úgy látjuk, hogy az eddigieknél sokkal többet kell az egészségügyi dolgozók bérének haladéktalan és legalább 30 százalékos emelése árán tenni annak érdekében, hogy az ágazat a jelenlegi méltatlan helyzetből elérje a fejlett országok színvonalát.
Elengedhetetlennek tartjuk, és végre a kormány is benyújtotta a magyar föld védelme érdekében azt a törvényjavaslatot, amely az MDF nevéhez kötő-dik. 1997-ben - mint emlékeznek - olyan sikeres aláírásgyűjtést kezdeményeztünk, amely továbbra is az egyetlen komoly nemzeti vagyonnak számító, még nem privatizált, nem globalizált vagyontárgyunk külföldi tulajdonba kerülését megakadályozza.
Az MDF egy nagymértékű, rendkívüli lépést fog sürgetni a költségvetési vitában. A minimálbér emelésével össz-hangban szükségesnek látjuk a nyugdíjak 15 százalékos emelését.
Továbbra is fenntartjuk azt a véleményünket, hogy a tízéves önkormányzati rendszer további erősítése érdekében javítani kell az önkormányzatok pozícióján, mindenképpen javítani kell a jelenlegi, a tavaly általunk vitatott személyi jövedelemadó-rendszerből történő részesedés tekintetében. Mi természetesen az imponáló gazdasági mutatók mellett is igen fontosnak tartanánk azt - és ezért mindent meg fogunk tenni -, hogy a közélet tisztasága érdekében azokat a jogszabályokat megalkossuk, azokat az intézkedéseket megtegyük, amelyekben a Magyar Demokrata Fórum a kormányban eddig is kiemelkedő szerepet játszott.


PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK

Augusztus 23. csütörtök

Az olajügyeket tárgyaló rendkívüli ülésnapon Balsai István napirend előtt elmondta: tévedés volt egy olyan parlamenti vizsgálóbizottság felállítását támogatni, amely mindenféle alaptalan és semmiféle dokumentummal alá nem támasztott ügyek vizsgálatába kezdett. - Azt mondták, hogy vannak tárgyi bizonyítékok, videofelvételek, tanúval-lomások. Kaptunk ehelyett szemen-szedett, rablómesébe illő történeteket - mondta a képviselő.

Varga István elégtétellel vette tudo-másul, hogy a legfőbb ügyész meg-erősítette az alaptalanul megrágalmazott Lezsák Sándor ártatlanságát. Kiemelte, hogy éppen Dávid Ibolya igazságügy-miniszter kérésére soronkívüliséget rendeltek el a folyamatban lévő olajügyekben, így e büntetőügyek a magyar büntetőeljárás szabályai szerint normális, törvényes keretek között zajlanak le a lehető legrövidebb időn belül. Hangsúlyozta, hogy egy parlamenti vizsgáló-bizottság nem veheti át a független magyar bíróság szerepét. Feltette a kérdést: kinek állhat érdekében, melyik politikai erőnek, hogy a jelenlegi bel-ügyminiszterbe vetett bizalmat megin-gassa? A képviselő kijelentette: az MDF biztos, hogy a kormány egyetlen tagját sem fogja sem most, sem a jövőben támadni.

Csapody Miklós kifejtette: Hogy politika van, azt tudjuk, hogy politikai elitnek is kellene lennie, azt is tudhatnánk, de hogy ami itt mindeddig folyt az ügyekben való érdembeli elő-rehaladás nélkül, azt az MDF szomorúnak és sajnálatosnak tekinti.

Balogh László felhívta a figyelmet arra, hogy ha nem sikerül felgyorsítani az olajügyek feltárását és tisztára mosni az igaztalanul megrágalmazottakat, akkor a következő választásokon teljes érdektelenség alakulhat ki, az emberek hosszú időre elfordulhatnak a közélettől, a politikától, a demokratikus intézményeink-től. Elmondta: a Nógrádi Zsoltot felkészítők felismerték, hogy a közvélemény jogos várakozással figyeli, hogy kik voltak az olajbűnözők, tehát neveket kell produkálni, bárkiről bármit monda-nak, el fogják hinni. Az MDF segíti a teljes igazság kiderítését, és ezt várja mindenkitől - fejezte be hozzászólását.

szeptember 4. hétfő

Balsai István napirend előtt megemlékezett a szerzetesrendek ötven évvel ezelőtti megszüntetéséről. Kitért arra is, hogy a rendelkezés keltét megelőző két évben egyedül a katolikus egyház állt ellen a totális hatalomnak. Végül megköszönte a szerzetesek áldozatos munkáját.

Szeptember 5. kedd

Csapody Miklós napirend előtt az M0-ás autóúttal kapcsolatos tragikus adatokra hívta fel a figylemet. Arra kérte a kormányt, hogy még most, a költségvetési tervezés időszakában keresse meg a költségvetési forrást az M0-ás sztrádásítására, hogy aztán később ne kelljen felelősöket keresni.

Az adótörvények vitájában Font Sándor volt az MDF vezérszónoka. Elmondta: nagyon lényeges eleme az adótörvénynek, hogy személyre szólóan éreztesse a lakosokkal, hogy jó a magyar gazdaság teljesítménye. Véleménye szerint erre a személyi jövedelemadó a legalkalmasabb, a kedvezmények legnagyobb tömegét ezen keresztül lehet éreztetni az állampolgárokkal. Az MDF dicséretesnek tartja azt az erőfeszítést, támogatást, amelyet a kormány beterjesztett: centrumban a család és ösztönzés a gyermekvállalásra. A képviselő kérte a parlamentet, hogy ne járuljon hozzá az üzemanyagár-növeléshez és kedvezményeket sürgetett a kis- és középvállalkozások érdekében.

Kelemen András Pátka érdekében emelt szót az azonnali kérdések órájában, mivel katasztrófahelyzet esetén csak egy földúton közelíthető meg a község.

Ugyancsak Kelemen András interpellációjában azt kérdezte a belügyi államtitkártól, hogy tervezik-e a tárcánál, és ha igen, mikorra, a tűzvédelmi jog-szabályok módosítását.

Lezsák Sándor az egészségügyi miniszterhez interpellált "Hogyan gondoskodik a kormányzat azokról az egészségügyi dolgozókról, akik fertőző betegek gyógyítása miatt megbetegedtek, és emiatt életpályát kell módosítaniuk?" címmel.

Lezsák Sándor az oktatási minisztertől azt kérdezte: "Mit tud tenni a tárca annak érdekében, hogy a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelő-intézetének Főiskolája fennmaradhas-son?"

A közlekedési pontrendszerrel kapcsolatos vitában Lezsák Sándor emlékeztetett az MDF-kormányok idején hozott adminisztrációs intézkedések pozitív hatásaira, amelyek következtében négy év múlva 900-zal kevesebben haltak meg a közutakon, mint 1990-ben. A közúti ellenőrzések hatására ugyanebben az időszakban 44 százalékkal csökkent az ittasság miatt bekövetkezett balesetek száma, holott a gépkocsi-létszám egytizedével megnőtt. Sajnos még mindig lényegesen meghaladja a járműállományra vetített balesetszám az európai átlagot, az MDF véleménye szerint tehát a törvényjavaslat időszerű, és nemcsak általános vitára, de nagy vitára is alkalmas.

Szeptember 6. szerda

A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program általános vitájában Lezsák Sándor elmondta: az MDF korábban is kifejtette azt a véleményét, hogy az adminisztratív eszközök csak tünetileg kezelik a drogfogyasztás problémáját, azaz nagy súlyt kell helyeznünk a megelőzésre, a rehabilitációra. Ezt az elvárásunkat ez a nemzeti program maradéktalanul teljesíti - mondta a képviselő.

Szeptember 7. csütörtök

Szászfalvi László az MDF nevében támogatta azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi a 100 forint alatti egy százalékos szja-rendelkezések eljutását a kedvezményezettekhez. Véleménye szerint ez demokratikusabb és méltányosabb döntési lehetőséghez juttatja a polgárokat, és igazságosabbá teszi a kiegészítő támogatások rendjét, miközben csökkenti az adminisztrációs terheket is.


SAJTÓTÁJÉKOZATATÓK

Augusztus 30. szerda

Balsai István és Font Sándor az őszi törvénykezési menetrenddel és a költ-ségvetési törvénnyel kapcsolatban ismertette az MDF véleményét. Elmondták: egyetértenek a gazdasági környezet, így az adótörvények kiszámíthatóvá tételével, bár véleményünk szerint nagyon megnehezíti az ilyen távra szóló tervezést a gazdaság külső és belső folyamatainak kiszámíthatatlansága. A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban az MDF szerint kiemelt területként kell kezelni a továbbiakban családok támogatása mellett az egészségügyet és a kisiskolákat is.

Augusztus 31. csütörtök

Az MDF elnökségének, képviselőcso-portjának és országos választmányi el-nökségének együttes egész napos ülését követően Dávid Ibolya sajtótájékoztatón ismertette a tanácskozáson elfogadott - hírlevelünkben is olvasható - nyolc pontot, amely a három vezető testület közös javaslatát tartalmazza a költségvetési törvénnyel és a rövid távú kormányzati politika kialakításával kapcsolatban.

Szeptember 8. péntek

Balsai István és Medgyasszay László az életkörülmények javítása érdekében beadott MDF-es módosító indítványokat ismertette a frakció sajtótájékoztatóján. Elmondták: a magyar kis- és közép-vállalkozások erősítése érdekében javasolják, hogy az 50-nél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások esetében a nyereség első 10 millió forintja legyen mentes a társasági adótól, ha beruházásra fordítják. Javasolják továbbá, hogy a kormány ne emelje az egészségügyi hozzájárulás felső határát 3900 forintról 4200-re, hanem inkább csökkentse azt 500 forinttal, mert ez kedvezőbben érintené a kisvállalkozásokat, mint a tb-járulék tervezett csökkentése, ami valójában csak a multinacionális cégeknek kedvez. Az szja 30 százalékos sávjának felső határát 1 050 ezer forint helyett 1 200 ezerben kívánják meghatározni, mert elfogadhatalannak tartják, hogy az átlagbér átnyúljon a legfelső adósávba.
Az MDF ellenzi az üzemanyag jövedéki adójának emelését, mivel szükségtelennek tartja további adóval gerjeszteni az árakat és ezzel együtt az inflációt. A többletkiadások fedezetét a gazdasági növekedésen túl a reklámadó bevezetésével látják biztosítottnak - mondták a képviselők.

Vissza az előző oldalra