Hírlevél, 2000. június


PARLAMENTI HÍREK


MÁJUS 22. HÉTFŐ

Csáky András napirend előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy tavaly az egészségügyben dolgozó nővérek és fizikai dolgozók 11 százaléka hagyta el a pályát. A képviselő által idézett ombudsmanni jelentés szerint a forrás-hiányból fakadó kritikus helyzet már érinti a betegek és a dolgozók emberi jogait, veszélyezteti az ellátást. Úgy vélte, már a hatodik éve nem egészségügyiek irányítják az egészségügyet. Az Országgyűlés a költségvetési vita során elutasította az MDF javaslatait a reklámadóról és a személyi jövedelemadótábláról, ami lehetővé tette volna az egészségügy többletfinanszírozását - mondta Csáky András.

MÁJUS 23. KEDD

Csapody Miklós napirend előtt elmondta: Kárpát-medencei létünk tragédiájával 80 éve, a trianoni diktátum óta küszködünk, most pedig a magyarság integrációjának eszközeit kell felkutatnunk. Európai, igazságos és méltányos céljainkat: a magyar nemzeti közösségek jövőjének biztosítását kemény és körültekintő munkával kell elérnünk, nem megfontolatlan szavakkal vagy lelkes, de bizonytalan ígérgetésekkel, demonstratív elégedettséggel vagy píárpolitizálással. Leszö-gezte: az MDF szerint a megoldáskereséshez nem politikai kényszerhelyzetekre, ütésre és visszaütésre van szükség, hanem felülemelkedésre, nagyvonalúságra és kompromisszum-készségre.

*

Gémesi György a Magyar Demokrata Fórum nevében támogatásáról biztosította a Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről szóló törvényjavaslatot, amely mint mondta,lehetőséget ad a kezünkbe, hogy erősítsük és gyorsítsuk az újjáépítési folyamatot.

*

Csapody Miklós azonnali kérdést intézett az oktatási miniszterhez a Kádár János Baráti Kör kazincbarcikai szervezetének "Mit tudok Kádár Jánosról és a Kádár-korszakról?" címmel az általános iskolák nyolcadik osztályosai számára indított országos vetélkedőjével kapcsolatban. A társaság szerint "a vetélkedő célja: hazánk ezeréves történelme egyik kiemelkedő személyisége életének, munkásságának és a nevéhez fűződő korszak torzításmentes megismerése." Betiltottuk az önkényuralmi jelképeket. Akkor hogyan lehet ma, a millennium évében magát az önkényuralmat népszerűsíteni gyerekeknek? - kérdezte a képviselő.

*

Kelemen András interpellációjában azt kérdezte az egészségügyi minisztertől, hogy lát-e lehetőséget a pszichoterápiák eredményességének korszerű mérésére a jobb finanszírozás érdekében.

*

Lezsák Sándor interpellációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy az árvízi és belvízi körülmények miatt ezrek otthona ment tönkre. A képviselő szerint rendkívüli kormányintézkedésekre volna szükség ahhoz, hogy a tél beállta előtt lakáshoz jussanak a kis jövedelmű családok. Mit tervez a kormány az érdekükben - kérdezte.

*

Kelemen András kérdést intézett a környezetvédelmi államtitkárhoz azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőséget lát ebben a kormányzati ciklusban az alcsúti kastélypark és arborétum megóvására és fejlesztésére.


SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK

Az egyházakról szóló törvény módosítását sürgette május 17-i sajtótájékoztatóján Szászfalvi László. A képviselő kiemelte: az elmúlt tíz évben jelentősen megszaporodtak az olyan vallási közösségek, társaságok, szekták, amelyek elsősorban nem vallási tevékenységet folytatnak, és ezzel megtévesztik a magyar társadalmat, főként a fiatalokat. A frakció javasolni fogja, hogy egyetlen helyen, a Fővárosi Bíróságon lehessen csak bejegyezni az egyházalapításokat. Egyértelművé kell tenni, hogy a közösség valóban vallási tevékenységet folytat-e. Ki kell szűrni a mágiával, természetgyógyászattal foglalkozó, de magát egyházként bejegyeztető csoportokat. Adó- és vámkedvezményekkel kell segíteni azokat a felekezeteket, amelyek kiveszik részüket az oktatási és egészségügyi feladatok átvállalásából.

*

Font Sándor frakcióvezető-helyettes május 19-i sajtótájékoztatóján helytelenítette, hogy a pénzügyminisztérium nem tárgyalt a koalíciós frakciókkal a tárca jövő évi adó- és költségvetés tervezetéről. Véleménye szerint tarthatatlan az e helyzet, hogy a képviselőcsoport nem kap kellő információt a PM stratégiai elképzeléseiről, a költségvetés sarokszámairól. A kétéves költségvetésről elmondta: hazánk gazdasági nyitottsága miatt elképzelhetelen, hogy több évre lehet költségvetést alkotni. Információi szerint erre más országokban sincsen példa. Eddigi ismeretei szerint pozitív elem a tervezetben az, hogy az egy vagy két gyermekes családok is részesülhetnek adókedvezményekben. A minimálbérrel kapcsolatban kiemelte: sajnálatos, hogy a PM nem egyeztetett erről sem a Munkaügyi Tanáccsal, sem a koalíciós pártokkal, hiányolta továbbá az ezzel kapcsolatos háttérelemzéseket is.

*

Május 22-én Mádl Ferenc Balsai István frakcióvezető meghívására látogatást tett az MDF képviselőcsoportjánál. A találkozót követően a köztársaságielnök-jelölt elmondta: meggyőződött arról, hogy a képviselők igaz meggyőződéssel támogatják jelöltségét. Hangsúlyozta: a köztársasági elnöknek szabadságát feláldozva , mindenestül át kell adnia magát feladatának. Balsai István megerősítette: a frakció minden tagja jelölte és támogatja Mádl Ferencet. Dávid Ibolya pártelnök kifejtette: bízik abban, hogy a demokrácia iránt mélységesen elkötelezett Mádl Ferenc tevékenysége, törekvése köztársasági elnökként megteremti a társadalmi békét.


PORTRÉK

BALOGH LÁSZLÓ

1957. május 30-án születtem Kalocsán. Édesapám, id. Balogh László szerszámkészítő lakatos, édesanyám, Sáfrán Mária termelőszövetkezeti dolgozó volt, ma nyugdíjasok. Öcsém, Gábor, autószerelő szakmunkás. 1989-ben kötöttem házasságot Kiss Magdolnával, a szegedi Élelmiszeripari Főiskola tanszéki mérnökével. Gyermekünk, Boldizsár (1992) általános iskolás. Korábbi házasságomból született lányom, Eszter (1981) középiskolás.

A bátyai általános iskola elvégzése után a kalocsai Dózsa György Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem 1975-ben. Civil hallgatóként a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián tanultam tovább, megszakításokkal négy évet végeztem el, de tanulmányaimat nem fejeztem be. 1982-től 15 éven át a MTV Szegedi Körzeti Stúdiójának segédoperatőre, majd operatőre voltam.

Budapesten kerültem kapcsolatba a katolikus ellenzéki közösségekkel. 1979-től illegális nyomdámban szamizdatokat sokszorosítottam. A romániai forradalom idején az első magyarországi segély-szállítmányt kísértem Erdélybe.

Alapító tagja vagyok az MDF-nek. A párt városi, majd megyei szervezetének elnöke lettem. Két cikluson keresztül voltam a Szegedi Közgyűlés tagja. Tagja vagyok az MDF Országos Elnökségének is. 1998-ban választottak országgyűlési képviselővé. A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságában, valamint kulturális és sajtóbizottságában tevékenykedem.

HERÉNYI KÁROLY

Budapesten születtem 1950. december 2-án. Édesapám, id. Herényi Károly nyugdíjas gépészmérnök, édesanyám, néhai Mucsicska Edit adminisztrátorként dolgozott. Testvéreim, János és László vállalkozó.

Első házasságomból két leányom született, akik már önálló életet élnek. Második feleségemmel, Nagy Erzsébettel, aki a Somogy Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tanácsadója és nemzetközi referense, 1981 óta élünk Balatonföldváron. 14 éves Gyöngyvér lányunk gimnáziumi, a 9 éves Lilla általános iskolai tanuló.

Az általános iskola befejezése után gyógyszerkészítő szakmát tanultam, majd a Petrik Lajos vegyipari technikumban érettségiztem. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karának hallgatója vagyok.

1989-től vagyok az MDF tagja. 1992-93-ban elnöki tanácsadóként tevékenykedtem, majd 1993-tól 1998 májusáig az MDF szóvivője voltam. 1999 óta vagyok az országos elnökség tagja, regionális elnökségi tagként Somogy-Tolna-Baranya megyét képviselem. Elnöke vagyok az MDF Somogy megyei Választmányának.

1998-ban választottak Somogy megye 4. választókerületének országgyűlési képviselőjévé. Az Országgyűlés jegyzője, a parlament idegenforgalmi valamint gazdasági bizottságának tagja vagyok.


JÚNIUSI PROGRAMOK

Balsai István:

Fogadóóra: 1. 18 órakor a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban (Bp. Mechwart liget 1.), 15. Pesthidegkút, (Máriaremetei út 37.) 18 órakor.

5. Megbeszélés a Fővárosi Képviselők Klubjában 17 órakor

20. Előadás az Európai Néppárt munkaülésén 9.30 órakor

Csapody Miklós:

Fogadóóra: 7., 14., 21., 28. 18 órakor az MDF XI. kerületi Székházában

1. Részvétel az MDF XI. kerületi Szervezetének közgyűlésén, majd az azt követő fórumon, ahol Dávid Ibolya elnök asszony lesz a vendég 17 órakor (Bp. Bartók B. 61.)

2. "80 éve történt - Trianon és következményei" címmel előadás az MDF Békéscsabai Szervezetének fórumán 16.30 órakor (Békéscsaba, Nagy I. tér)

3. "A magyarországi egyházi média" címmel előadás a "Nemzet és egyház" című tanácskozáson Lakiteleken a Népfőiskolán 9 órakor

4. Koszorúzás a "Trianon... 80 éve 1920. június 4-én 16 óra 30 perckor történt!!!" elnevezésű megemlékezésen 10 órakor Zebegényben, a Trianon-emlékhelynél

9. "Bevándorlás-politika és stabilitás az EU-tagság felé vezető úton" című konferencia megnyitása 9 órakor (Bp. Benczúr u. 45.)

15. "Csapody Miklós és vendégei" rendezvény vendége ezúttal Semjén Zsolt lesz. Az est témája: "A történelmi egyházak és a szekták az egyházi törvény tükrében" 18 órakor (Bp. XI. Bartók B. 61.)

16. "Az MDF stratégiája a Békejobb 2000 együttműködés összefüggésében" címmel előadás a Hatvani MDF Szervezet fórumán 18 órakor a Liszt Ferenc Művelődési Házban

Dávid Ibolya:

1. Lakossági Fórum Budapesten a XI. kerületben 17 órakor (Bp. Bartók B. 61.)

3. Millenniumi zászlóátadás Szekszárdon 10.40 órakor, Balatonlellén 15 órakor

6. Látogatás a vajdasági magyar pártoknál

15. Millenniumi zászlóátadás Dombóváron 15 órakor

19. Millenniumi zászlóátadás Kocsolán 10 órakor

22. Millenniumi zászlóátadás Makón 19 órakor

Herényi Károly:

Millenniumi zászlóátadás: 3-án Balatonlellén, 4-én Gyugyon, 11-én Balatonbogláron

Horváth Balázs:

2. Trianoni emlékbeszéd Szombathelyen

3. Beszéd Tótvázsonyban a "Tanítók fája"-avató ünnepségen

9. "Merényi Elemér"-tábla avatás Keszthelyen

12. Bérmálás, zászló és címer avatás Hidegkúton

16. Előadás a "10 éves az önkormányzás" című konferencián Pápán, a Városházán

Kelemen András:

1. 16 órától fogadóóra Bicskén a művelődési házban

2. Vitavezetőként részvétel a "Nemzet és biztonság" című konferencián Lakiteleken 10 órától

6-8. Részvétel a NyEU plenáris ülésén

14. Fórum Alcsútdobozon az Arborétum jövőjéről 16 órakor a József nádor Általános Iskolában

10. Millenniumi zászlószentelés, parkavatás vendég: Faludi Imre h. államtitkár

2. "Nemzet és biztonság" című konferencia megnyitása a Lakiteleki Főiskolán 10 órakor

Lezsák Sándor:

Fogadóóra: 15. Tiszaújfalu, általános iskola 16 óra, 16. Helvécia, önkormányzat 16 óra

3. "Nemzet és egyház" című konferencia megnyitása Lakiteleken a Népfőiskolán 10 órakor

9. Pedagógusok köszöntése Tiszaalpáron a művelődési házban 17 órakor

10-12. Látogatás Csíksomlyóra

14. Előadás a kisiskolások helyzetéről, lehetőségeiről Győrben, a főiskolán 10 órakor

Szászfalvi László:

3. Millenniumi zászlószentelés Inkén, vendég: Kávássy Sándor államtitkár

4. Millenniumi zászlóátadás SzenyérenMILLENNIUMI JUNIÁLIS

SOMLÓVÁSÁRHELYEN

2000. JÚNIUS 17.

(tervezet)

9.00: Szentmise a somlóvásárhelyi rk. plébániatemplomban

10.00: Millenniumi emlékkeresztet avat Dávid Ibolya elnök asszony Somlóvásárhelyen

11.00: Ünnepi köszöntők

Helyszín: Somló-hegy lábánál lévő Hegykapu vendéglő-udvarház

Koszorúzás Antall József emléktáblájánál, kötetlen beszélgetés a Somló-hegy tetején***ELNÖKÖK GYŰLÉSE CEGLÉDEN

Helyszín:

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

(Cegléd, Kossuth tér 5/a)

Időpont:

2000. július 1. 10 óraVissza az előző oldalra