Hírlevél, 2000. május


"...a rendszerváltó Fórumnak jövőt szán a magyar nemzet."

Dávid Ibolya beszéde a szabadon választott Országgyűlés megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából rendezett parlamenti emlékülésen


Nemzet és egyén szabadsága elválaszthatatlan. A szabadság semmivel sem pótolható és semmivel sem megvásárolható. A szabadságától megfosztott nemzet mindig is megpróbálta visszaszerezni a legfőbb értékét, és a történelemből tudjuk, hogy ez nem mindig sikerült, s ha sikerült is, vérrel és fájdalommal járt. Tíz évvel ezelőtt sikerült békében megvalósítani álmainkat.

Szabadság, biztonság, igazságosság, jólét és békesség - ezeket az értékeket külön is megnevezte az akkori hat parlamenti párt. Mint minden történelmi sorsfordulón, a tíz évvel ezelőttin is egyszerre jelentkezett az öröm és fájdalom, a remény, a kétség, a bizonytalanság. Volt, aki kevesellte, volt, aki sokallta a változásokat.

Tisztelettel emlékezem azokra a demokratikus elkötelezettségű személyiségekre, akik nem tévesztettek utat, és folyamatosan mély megbecsüléssel tekintek az állampolgárokra és az egész magyar társadalomra, amely akaratával kijelölte számunkra az akkori utat. Az átmenet áldozatokkal járt, és korántsem mindig a méltatlanok vesztettek. Az MDF nevében ezen alkalommal is köszönetet mondok a türelemért és a bizalomért, hisz a rendszerváltozás véghezvitele elsősorban a terheket vállaló társadalom érdeme. Ez alapozta meg belpolitikai biztonságunkat, a gazdaság fellendülését. Az MDF megalakulásától fogva bizonyságát adta, mennyire fontosnak tartja a társadalom igazságérzetének megóvását és a nyugodt politizálást. E két érték határozta meg az 1990-ben megalakult kormány stílusát is.

Antall József miniszterelnök úr tisztában volt azzal, hogy az egyéniségek kizárólag akkor válnak tekintéllyé, ha nemcsak ügyesen, hanem demokrataként is politizálnak. A politikában a tekintély bölcsességgel és fáradságos munkával teremthető meg, tekintélyt parancsolni nem lehet.

Ami a társadalom igazságérzetének megóvását jelenti, az minden kormányzatnak elemi érdeke. S különösen nehéz ez akkor, amikor egymás mellett él múlt és jelen, amikor elfogadhatatlan módszerekkel éppúgy lehet vagyonra szert tenni, mint igazi, mindenkinek hasznos, kemény teljesítménnyel. A polgári kormányzat két éve érzékelhető alkotókedvet keltett a társadalomban. Ezzel egy időben a leszakadók számára kapaszkodók vannak, fontos tehát, hogy a társadalmi igazságérzetről világosan beszéljünk. Az átalakulás során elkerülhetetlen volt, hogy megfizessük a tanulópénzt. Oktalanul azonban nem tanúsítunk elnézést. Nem térünk napirendre a hanyag vagy tudatos, előnytelen döntésekből eredő károk felett. Nem engedjük meg a törvénytelen gazdasági működést, és nem vesszük tudomásul a bűnözők profitját. Mindezzel szemben a kormányzat sem lehet elnéző.

Az igazságosság másik fele az igazságszolgáltatás, amelytől azt várják el, hogy gyors, olcsó és tisztességes legyen; és ne csak az elkövetővel, hanem az áldozatokkal is törődjön.

Az emlékezés egyben üzenet, hogy egy diktatúra sem számíthat tettei, rémtettei elfedésére. A szabadon választott parlament 10. évfordulóján nem feledhetjük a diktatúrák, a fasizmus és a kommunizmus üldözötteire, áldozataira való emlékezést sem.

Az elmúlt évtized alatt megtörtént a döntő változás hazánkban, és ez nagy tekintélyt szerzett a magyar társadalomnak szerte a világon. Enélkül nem lehettünk volna a NATO tagja, enélkül nem lenne akkora esélyünk az európai uniós tagságra. A világon elért helyünk nemcsak egyik vagy másik politikai erő érdeme. Pártok ugyan győzhetnek az egymást követő választásokon, de a nemzet csak akkor győzhet, ha nagy feladatainak megoldására a nemzet erőit egyesíti.

Antall Józsefet idézem: "Azt tartom majd igazi győzelemnek, ha a kormánykoalíció és az ellenzék képes lesz olyan együttműködésre a parlamentben, amely a nemzet előtt álló feladatok megoldását javítja és segíti." Nem lehet gyanús az, aki ilyen értelmű együttműködést akar. Talán nincs elég feladat, amelyért egyesíteni kellene erőinket? Felemelkedett volna már a nemzet? Itt lenne már a jólét ideje? Nem pusztít országunkban gyermek-telenség? Már világszínvonalon gyógyítunk és világszínvonalon tanítunk? Már segítséget remélve magányos és öreg nem nyújtja felénk a kezét? Már lehet egy emberként cselekednünk a határon túliakért? Már nem sürget összefogást a természeti katasztrófák sora? Már véglegesen eldőlt volna a jövőnk?

Az MDF a rendszerváltozás szellemi mozgatórugója. Az MDF soha nem fogja elárulni rendszerváltoztató eszmé-jét. Az MDF a vádaskodó szavaktól sem rezzen össze, nem kapkod, és nem panaszkodik. Az MDF élő és a magyar társadalomban egyre erősödő független politikai erő, amely elkötelezett az antalli európai keresztény és egyben konzervatív értékrend szellemisége iránt. Ne feledjük: az európai felzárkózás minden alapját 1990 és 1994 között teremtettük meg.

Az MDF a kormánykoalícióban a hosszú távú polgári kormányzás érdekében és a koalíció erősítésére integrálja a koalícióba illő erőket. Magyarországon a jövő a higgadt és kiszámítható politizálásé. A szabadon választott Országgyűlés megalakulásának tizedik évfordulóján az ország teljesítménye, az elődök munkája előtt tisztelegve elmondhatom: a rendszerváltó Fórumnak jövőt szán a magyar nemzet. Kívánom, hogy közös munkánkhoz, a mindannyiunkra váró alkotáshoz a demokrácia iránt elkötelezett milliók, pártok és civil szervezetek erőt, nyugalmat és jókedvet kapjanak hitből, tudásból egyaránt.


PARLAMENTI HÍREK

MÁJUS 2. KEDD

A kormány árvízzel kapcsolatos tájékoztatójához Csapody Miklós szólt hozzá az MDF nevében. Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett az árvízi mentésben. Javasolta, hogy az önkéntesen részesüljenek valamilyen utazási kedvezményben, valamint a szolgálatukat a gáton teljesítő katonák korábban szerelhessenek le.

*

Németh Zsolt napirend előtti felszólalásában a dubrovniki (ragúzai) Szent István koponyaereklye hazahozatalát sürgette. Elmondta: ha azt szeretnénk, hogy augusztus 20-ára hazaérkezzen az ereklye, ahhoz gyors lépésekre van szükség, püspökkari, Domonkos-rendi, nemzeti kulturális örökségi és külügyminisztériumi részvétellel közös tárgyaló delegáció létrehozása szükséges.

*

Csáky András azonnali kérdésében a pénzbírság közérdekű munkává változtatásával kapcsolatos aggályokra hívta fel a figyelmet.

*

Lezsák Sándor interpellációjában azt kérdezte az ifjúsági és sportminisztertől, hogy lát-e arra lehetőséget, hogy a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány által fenntartott, fogyatékosok szakképzésével foglalkozó iskolák más tárca alá kerüljenek. A képviselő szerint felvetődik ugyanis a kérdés, hogy miért egy vagyon hasznosítással foglalkozó közalapítvány vállalja magára a fogyatékosok szakképzésének feladatát, amely egyértelműen állami feladat.

*

Font Sándor az egészségügyi miniszterhez intézett interpellációjában kijelentette: az országos tiszti főgyógyszerészi státusz betöltetlensége veszélyezteti a gyógyszertárakkal kapcsolatos közigazgatási feladatok zavartalan ellátását.

*

Lezsák Sándor azt kérdezte a Miniszterelnöki Hivatal illetékesétől, hogy kárigényeikkel hova fordulhatnak a tiszai ciánszennyeződés károsultjai.

MÁJUS 3. SZERDA

Font Sándor napirend előtt elmondta: az államnak vis maiornak kellene tekintenie a segítségével telepített ültetvények belvíz alá kerülését, tehát el kellene tekintenie az ültetvénytulajdonosok szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésétől.

*

Font Sándor a számviteli törvény vitájában az MDF vezérszónokaként üdvözölte, hogy egyszerűsödik a törvény hatálya, bővül az értelmező rendelkezések száma, és a javaslat ismét megengedi a számviteli szabályozásban az üzleti év naptári évtől való eltérését. Kifogásolta azonban, hogy a mérleg közzétételének időpontját a javaslat 30 nappal korábbra teszi. Közölte, az MDF támogatja a javaslatot.

MÁJUS 4. CSÜTÖRTÖK

Az Állami Számvevőszék 1999. évi jelentésével kapcsolatban Németh Zsolt az MDF nevében elmondta: a pénzügyi rendszer és az államháztartás nogyobb mértékű reformja nélkül az ÁSZ-jelentésekben rendszeresen visszatérő hiányosságok nem oldhatók meg. Kiemelte: az ÁSZ-jelentésből kiderül, hogy az önkormányzatok helyzete az állami támogatások folyamatosan csökkenő tendenciája következtében egyre kedvezőtlenebbül alakul.

MÁJUS 5. PÉNTEK

A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájában Varga István ismertette az MDF álláspontját, mely szerint a törvényjavaslat összhangot teremt a demokratikus társadalmakban védendő értékek megóvása, az elítéltek véleménynyilvánítása jogának gyakorlása, továbbá a sajtó rendkívül indokolt, néha indokolatlan érdeklődése között is.


HÍREK

Orbán Viktor április 27-én többórás megbeszélést folytatott az MDF frakciójával és Dávid Ibolya pártelnökkel.

A megbeszélés eredményeképpen a miniszterelnök negyedévenként részt vesz az MDF-frakció ülésein, de más Fidesz-politikusokat is meghív a képviselőcsoport - közölte Dávid Ibolya. A pártelnök elmondta: arról beszéltek, hogyan lehetne az együttműködést hatékonyabbá tenni, miként lehet szervezett formákat teremteni ahhoz, hogy jobb legyen az információáramlás a három koalíciós párt, illetve frakció között. Hozzáfűzte: Antall József havonta tájékoztatta a kormánypárti frakciókat. - Most is erre kellene törekedni,és így több problémát el lehetne kerülni - hangsúlyozta.

Az MDF-frakció május 5-én ünnepli megalakulásának 10 éves jubíleumát a Gellért Szállóban. Ezzel az eseménnyel pedig a párt szövetségeseivel megkezdi a felkészülést a következő parlamenti választásra - mondta Balsai István frakcióvezető május 4-i sajtótájékoztatóján. Kónya Imre, a képviselőcsoport egykori vezetője bejelentette, hogy az évforduló alkalmából összehívott 1990-94-es frakció alapját jelentheti a választáson induló egyéni jelöltgárdának. Mint mondták, a Békejobb keretében az MDF és az MDNP között azonos értékrendet vallók összefogása jött létre, amely egyenrangúságot szem előtt tartva, együtt, önállóan mérheti meg magát 2002-ben. Mindketten azt hangoztatták, nem hamis nosztalgiázásról, hanem az azonos politikai értékrendet valló pártok hosszú távú összefogásáról van szó.


NYILATKOZAT

A Magyar Demokrata Fórum Elnöksége az elmúlt napok és hetek történéseivel kapcsolatban szükségesnek tartja a magyar közvélemény tájékoztatását az alábbiakról:

1./ A Magyar Demokrata Fórum a koalíciós kormányzás és a koalíciós kapcsolatok elkötelezettje. Ugyanakkor a kiszámítható politizálás érdekében a társadalmat mélyen érintő ügyekben időben és őszintén feltárja álláspontját. Ezért is fejezte ki véleményét a leendő köztársasági elnök személyéről, megelőzve a várható konfliktusokat. Az MDF megelégedéssel és örömmel fogadta Dr. Mádl Ferenc akadémikus köztársasági elnökké jelölését. Dr. Mádl Ferenc az Antall-kormány egykori minisztere volt, akit 1995-ben az MDF is köztársasági elnökké jelölt.

2./ A Magyar Demokrata Fórum különböző megfontolásokból - s mert koalíciós partnerei ismételt felszólításai ellenére sem fogadták el egyeztetésre vonatkozó kezdeményezéseit - a legfőbb ügyész személyére külön javaslatot tett. Az MDF jelöltje nevének nyilvánosságra kerülése után jelöltünket támogatásáról biztosította az MSZP és az SZDSZ, sőt a Független Kisgazdapárt frakcióvezetője is első nyilatkozatában nagyrabecsüléssel szólt személyéről.

3./ A Magyar Demokrata Fórum az elmúlt 10 évben mind az MSZP-től, mind az SZDSZ-től való távolságtartást képviselte. Sem a jelenben, sem a jövőben e pártokkal politikai-választási együttműködést nem tervez, kivéve a parlamenti munkával együttjáró kötelezettségeket. Az MDF a nemzeti arculatot képviselő koalícióval saját szándékából nem fordul szembe. Némi nyugtalansággal szemléli azonban, ha egy rendszeresen kommunistázó párt az indokoltnál nagyobb súllyal merít a volt állampárt kisfunkcionáriusai köréből.

4./ A Magyar Demokrata Fórum a párt elnök asszonyának személyét érintő durva és stílustalan - a közéletben egyébként is elítélendő - támadásokat a leghatározottabban visszautasítja. A túlhevült és irracionális minősítések elsősorban azokat jellemzik, akik - s ez a politikában veszélyes tünet - nem tudnak indulataikon uralkodni és esetenkénti kudarcaikat elviselni.

5./ A Magyar Demokrata Fórum elnöksége egyöntetűen kiáll Dr. Dávid Ibolya személye és politikája mellett.

Budapest, 2000. május 3. 12,30

A Magyar Demokrata Fórum elnöksége

(Az MDF megyei és fővárosi elnökei egyetértésüket nyilvánították a nyilatkozattal.)


Születésnap a Gellértben
Együtt ünnepeltek a képviselők

Tizedik születésnapját ünnepelte május 5-én az MDF frakciója. Az összejövetelre a jelenlegi képviselők mellett azok voltak hivatalosak, akik kitartottak az Antall- és a Boross-kormány mellett, illetve akik mindvégig az antalli politikai irányvonalat képviselték. A jelenlegi és egykori frakcióvezetőkön kívül beszédet mondott Dávid Ibolya, Pusztai Erzsébet és Für Lajos is. Balsai István frakcióvezető a rendezvényen bejelentette: a három koalíciós párt közösen jelöli Mádl Ferencet köztársasági elnöknek. Kónya Imre úgy értékelte a találkozót, hogy az elősegíti az antalli értékeket valló pártok egyenrangúságon és szuverenitáson alapuló uniójának megteremtését. Kulin Ferenc szerint ünnepi pillanat volt az 1990-es parlament megalakulása, amikor az értékek és az érdekek egybeestek. Szabó Iván felhívta az egybegyűltek figyelmét: őrizzék meg azt a szellemiséget, amely biztosította, hgoy ma Magyarország első a volt szocialista országok között. Pusztai Erzsébet szerint elkerülhetetlen volt az MDF viszontagságos útja, ám a tapasztalatok birtokában a párt jelenlegi és volt tagjai újra tudják szervezni erőiket. Nemcsak ügyesen kell politizálni, hanem demokrataként is mondta a felszólalásában Dávid Ibolya.a kiszámíthatóságot és a demokráciához való elkötelezettséget emelte ki: nemcsak ügyesen kell politizálni, hanem demokrataként is. Kifejtette: egyre kevesebb példa van arra, hogy a politikusok akkor is demokrataként viselkednek, ha az nem nekik tesz jót, hanem másoknak. Torgyán József köztársasági elnök jelöltségéről elmondta: Antall József hagyatékából következett, hogy nem támogathatta a jelölést. Für Lajos elmondta: bízik abban, hogy tíz év múlva az MDF meghatározója lsz a közéletnek

Vissza az előző oldalra