Hírlevél, 2001.szeptemberÁTFOGÓ VÁLASZTÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS


A rendszerváltozást követő magyar választások történetében példa nélkül álló, átfogó választási megállapodás született az MDF és a Fidesz között, melyet szeptember 3-án Dávid Ibolya és Pokorni Zoltán pártelnökök szentesítettek a Gellért Szállóban.

MEGÁLLAPODÁS
a Fidesz - MPP és a Magyar Demokrata Fórum között a 2002. évi országgyűlési választásokon megvalósuló együttműködésről

A Fidesz - Magyar Polgári Párt (a továbbiakban Fidesz) és a Magyar Demokrata Fórum (a továbbiakban MDF) a nemzeti érdekek és a polgári értékek jegyében folyó közös kormányzásuk folytatását célul tűzve, Magyarország felemelkedését biztosító jövője iránti elkötelezett felelősségüktől vezérelve elhatározzák, hogy a választójogról szóló 1989. évi XXXIV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével közösen indulnak a soron következő országgyűlési választásokon.
E cél érdekében az alábbi megállapodást kötik.

1. A Fidesz és az MDF közös választási programot dolgoznak ki, mely reményeik szerint alapját képezi a polgári kormányzás folytatását meghatározó majdani kormányprogram elfogadásának.

2. A Fidesz és az MDF közös jelölteket állít valamennyi egyéni választókerületben, valamennyi területi, illetve az országos választási listán. A közös lista elnevezése: Fidesz-MDF.

3. Az országos listát Orbán Viktor vezeti. A lista második helyét Dávid Ibolya foglalja el. Az országos lista ezt követő első tizenhárom helye egyikén Hende Csaba áll.

4. A területi listákon az MDF-et legalább hét olyan sorszámú hely illeti meg, amelyekről a Fidesz az 1998-as országgyűlési választások eredményeképpen listás mandátumot szerzett. Ezen túlmenően az MDF a területi és országos listák fennmaradó helyeire további személyeket is jelölhet.

5. A Fidesz támogatja az MDF jelenlegi országgyűlési képviselőinek közös jelöltként történő megnevezését

6. Az MDF legalább az alábbi választókerületekben jogosult a közös jelöltek megnevezésére:

1. Bács-Kiskun megye 3. vk. (Tiszakécske)
2. Bács-Kiskun megye 6. vk. (Kiskörös)
3. Békés megye 6. vk. (Orosháza)
4. Budapest 2. vk. (II. ker.)
5. Budapest 15. vk. (XI. ker.)
6. Csongrád megye 2. vk. (Szeged)
7. Fejér megye 7. vk. (Bicske)
8. Győr-Moson-Sopron megye 1. vk. (Győr)
9. Pest megye 4. vk. (Gödöllő)
10. Pest megye 15. vk. (Cegléd)
11. Somogy megye 4. vk. (B.boglár)
12. Somogy megye 5. vk. (Marcali)
13. Tolna megye 5. vk. (Tamási)
14. Vas megye 5. vk. (Körmend)
15. Veszprém megye 1 vk. (Ajka)
16. Veszprém megye 6. vk. (Veszprém)
17. Baranya megye 7. vk. (Szigetvár)
18. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4. vk. (Miskolc, Diósgyőr)
19. Budapest 3.vk. (III. kerület)
20. Budapest 5. vk.(IV. kerület, Újpest)
21. Hajdú-Bihar megye 8. vk. (Balmazújváros)
22. Heves megye 5. vk. (Heves)
23. Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. vk. (Jászberény)
24. Komárom-Esztergom megye 4. vk. (Komárom)
25. Nógrád megye 2. vk. (Pásztó)
26. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9. vk. (Mátészalka)
27. Zala megye 5. vk. (Zalaszentgrót)

7. Az MDF támogatja a Fidesz jelenlegi országgyűlési képviselőinek közös jelöltként történő megnevezését.

8. Azon jelöltek személyéről, akik a jelenlegi országgyűlésben nem rendelkeznek mandátummal, a jelöltek megnevezésére jogosult párt alapszabályában nevesített, a jelölési eljárásban hatáskörrel rendelkező testületeinek egyetértésre kell törekedniük a
megállapodásban részes másik fél megfelelő testületeivel. Az esetleg fennmaradó viták ügydöntő lezárására a két pártelnök egyetértéssel jogosult.

9. A felek megállapodnak abban, hogy az 1989. évi XXXIV. törvény 9.paragrafus (3) bekezdésében meghatározott arányszámot úgy fogják megállapítani, hogy az 5 százalékot elérő listás eredmény alapján mindenképpen biztosítsa az MDF mandátumszerzését.

10. A választások után létrejövő új országgyűlésben mindkét párt önálló képviselőcsoportot hoz létre. Minden megválasztott képviselő az ő jelöltkénti megnevezésére jogosult párt képviselőcsoportjának tagja lesz. A képviselőcsoportját elhagyó képviselő felvételére a megállapodásban részes másik párt képviselőcsoportjába csak rendkívüli esetben, a két frakció és a két pártelnök egyetértésével lehetséges.

11. A felek együttesen törekszenek arra, hogy a választásokon történő közös részvételből adódó jogkövetkezményeket a lehető legkörültekintőbb módon tisztázzák

12. A közös listaállítást érintő, jelen megállapodásban nem szabályozott, továbbá a választási kampány szervezését és finanszírozását meghatározó egyéb kérdésekben, valamint a közös választási programról a felek további egyeztetéseket folytatnak, melyek eredményével 2001. december 31-ig a jelen megállapodást kiegészítik.

13. Jelen megállapodás aláírását követően a két párt egyeztető bizottságot állít fel, melynek feladata a 2002. évi önkormányzati választásokon történő együttműködés előkészítése lesz

14. A megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a saját alapszabályuk adta minden rendelkezésükre álló eszközzel biztosítják a megállapodás végrehajtását.

Budapest, 2001. augusztus 31.

Pokorni Zoltán sk.
Dávid Ibolya sk.
a Fidesz- MPP elnöke
a Magyar Demokrata Fórum elnöke

 


PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK

SZEPTEMBER 3. HÉTFŐ

Orbán Viktor miniszterelnöknek a kor-mány nyári döntéseit ismertető beszá-molójára Balsai István frakcióvezető reagált:
Tisztelt Ház! Nem véletlen, hogy mi-niszterelnök úr szezonnyitó beszédében elsőként a millenniumi ünnepségsorozat adatait ismertette. A Magyar Demok-rata Fórum nevében én is köszönetet mondok mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy részt vegyenek ezen a valóban az egész országot megmozgató ünnepségsorozaton.
Ezzel kapcsolatban nem lepett meg az SZDSZ frakcióvezetője, aki azt mondta, hogy a Szent Korona lealacsonyító felhasználására került sor, valamint hogy a pénzt tőlünk vették el. Ugyanez a frakció másfél évvel ezelőtt a távollétével tüntetett 2000. január 1-jén a Szent Koronával kapcsolatos ünnepélyes ülésünkön Mécs Imre képviselő úr kivételével. Ezzel szemben közel 1,5 millió magyar állampolgár tekintette meg a Szent Koronát az Országgyűlés épületében a Millennium időszakában. Ha Szent-Iványi képviselő úrék részt vettek volna a költségvetési vitában, akkor azt is tudnák, hogy a pénzt nem tőlük vette el a kormány, hanem az Országgyűlés többsége által elfogadott költségvetésből erre fordítható pénzt költötték el helyesen.
Tisztelt Ház! A miniszterelnök úr nagy hangsúlyt szentelt az MDF által is kiemelten kezelt mezőgazdasággal kapcsolatos kérdéseknek. A jogellenesnek ítélt szerződések felszámolása, a családi vállalkozások kiterjesztése, a földbirtok elrendezése, a családi vállalkozások adómentességének többszörösére növelése érdekében tett erőfeszítések mind ezt bizonyítják.
Példátlan az az otthonteremtési támo-gatási rendszer is, amelynek kapcsán a hitelállomány - természetesen az arra vállalkozó polgárok saját erejét és hosszú távú elkötelezettségét is magába foglalóan -, 50 százalékkal nőtt. A szociális bérlakások építése is felbecsülhetetlen horderejű döntése volt a kormánynak.
A miniszterelnök úr nem említette, ezért engedje meg, hogy kiegészítsem a nyári döntéshozatalt a minimálbért illetően. Azok az emberek - akik tavaly ilyenkor a 40 ezer forintra való felemeléstől féltették a munkavállalókat és a mun-káltatókat, rabszolgaságról és egyebekről beszéltek - most a mini-málbér 50 ezer forintra emelését keveslik. Ennél képmutatóbb magatar-tást, mint amit a minimálbér kapcsán az úgynevezett érdekképviseleti szervek tanúsítottak - amelyek képviselői egyébként a Szocialista Párt padsorait bővítik - kormánypolitika Magyarorszá-gon még nem volt kénytelen elviselni.
A Magyar Demokrata Fórum részéről a legnagyobb mértékben örülünk annak, hogy ugyancsak a nyári érdemi döntések körébe bekerült a nyugdíjak adómentessége is abban az esetben, ha 350 ezer honfitársunk úgy látja helyesnek, hogy nyugdíjasként további fontos és anyagilag is mérhető teljesítményt kíván kifejteni. Ezt nagyon régen kérjük, nagyon örülünk, hogy a kormányprogram meg tudta ezt valósítani, és egyszer s mindenkorra lesöpri azt a vérvádat a kormány döntéseiről, amely a nyugdíjasokkal szembeni döntéseket szokta felemlíteni. Ez a kormány a parlamenti ciklus utolsó évében harmadszor bizonyítja be, hogy érzékeny a nyugdíjasok problémái iránt.
Tisztelt Országgyűlés! Tegnap óta több százezer ember számára lehetővé válik a diákhitel igénybevétele, a korosztály közel fele felsőoktatási intézmény hallgatója. Mindez azt mutatja, hogy valóban nem kell szégyenkeznünk annak a nemzedéknek a sorsa miatt, amelynek a jövőjét most építjük.
Tisztelt Ház! Az MDF-frakció döntéseivel a továbbiakban is támogatni fogja a kormány politikáját .

*

Napirend előtt Varga István szólalt fel: Tisztelt Ház! Békés megyében megtörtént Karsai József és Medgyessy Péter kézfogója, melyet példátlan hírverés előzött meg. Közel száz busz szállította a megye településeiről a nyugdíjasokat, több ezer adag gulyás és marhapörkölt várta az érdeklődőket. A jó hangulatot pávakör, szájharmonika, köcsögduda és népdal is biztosította. Battonyán megjelent a Szocialista Párt szinte teljes vezérkara és az az országgyűlési képviselő is, aki 1998-ban választókörzetében egyéni-ként győzött. Tóth Sándor azért biztos nem örült, hogy a szocialista agytröszt úgy döntött, mégsem ő lesz a képviselőjelölt a 2002-es választásokon, hanem a szegények istápolója, a búzaégető Karsai József. Ez utóbbi nem csoda, hisz Karsai úr nem először látja vendégül emberek százait hol a kocsmában, hol máshol. Az utóbbi időben azoknak is kifizeti a villany- és gázszámláját, akik ezt elmulasztották.
Szólásra emelkedett "Magyarország leendő miniszterelnöke" is, a félszázalékos nyugdíjemelő, a szegények és a leszakadók felkarolója, a nagy rendszerváltó, aki még a Lázár- és a Grósz-kormányban kezdte a rendszerváltozást, a spontán privatizátor, a volt szocialista bankár, Medgyessy Péter. Apropó, képviselőtársaim! Találkoztak már önök szocialista bankárral? Ez szerintem olyan, mint a vegetáriánus oroszlán.
A szocialista miniszterelnök-jelölt, bár csak a gázáremelést és az újabb Bokros-csomagot jelentette be, máris belopta magát a magyar választópolgárok szívébe. Nyilván ennek a virtuális népszerűségnek a fokozására találták ki a hétvégi találkozót a magyar parasztság olyan "hiteles" képviselőjével, mint a búzaégető és nagyvállalkozó Karsai József.
A kissé eklektikus bankárbeszéd megle-petéssel indult, nevezetesen, hősünk megilletődött azon, hogy ilyen szép szá-mú hallgatóság kíváncsi rá, mintha nem tudott volna arról, hogy ki szállította az embereket buszokkal Battonyára. A pénzügyminiszteri tapasztalatok nem múltak el nyomtalanul, hisz Medgyessy is azonnal megígérte az elmaradt villany- és gázszámlák kiegyenlítését.
Tűzött a nap a futballpályára, főtt a sok ezer gulyás és marhapörkölt, és ennek illata ott lebegett a hatezer érdeklődő között, és ekkor kijelentette Medgyessy Péter, idézem: "Az emberek éhesek a nemzeti összefogásra, hozzáértést akarnak, békét, biztonságot. A magyar ember büszke, nem lehet megvenni. Csak ránk lehet számítani." - mondta Medgyessy Péter, és megígérte, hogy véget vet az urambátyám-világnak.
A mezőgazdaság és vidékfejlesztés legfontosabb pillére a következő: "Megállítjuk a válságot, és megindítjuk a fejlődést." Szó volt a nyugdíjasokról, arról azonban a szónok elfeledkezett, hogy a Horn-kormány ideje alatt 13 százalékkal csökkent a nyugdíjak reálértéke, az elmúlt években pedig 16 százalékkal emelkedett.
Tisztelt Ház! Bízom benne, hogy az MSZP új csodafegyverei, a búzaégető Karsai, a gyilkosságszakértő rendőrtiszt harcba állításával sem tud még egyszer túljárni a választópolgárok józan eszén, akik velem együtt világosan emlékeznek még arra, hogy mit ígértek a szocialisták 1994-ben, és mit teljesítettek négyéves kormányzásuk alatt.

*

A magyar nyelv védelméről szóló tör-vényjavaslatot az MDF képviselőcso-portja támogatja, hiszen azt a magáénak tekinti - mondta Csapody Miklós, az MDF vezérszónoka. Kiemelte: a törvénytervezet nem tiltja meg a nem magyar kifejezések, táblák és a többi, használatát, hanem egyszerűen azt mondja ki, hogy az idegen nyelvű szövegek, szövegrészek akkor használhatók, ha ugyanott azok magyar nyelvű megfelelője is olvasható vagy hallható, legalább azonos terjedelemben.

SZEPTEMBER 4. KEDD

Napirend előtt Szászfalvi László szólalt fel: Az elmúlt hetekben a Soros Alapítvány kuratóriuma új elnökének nyilatkozataiból értesülhettünk arról a meghökkentő hírről, hogy a Soros Alapítvány új stratégiával folytatja áldásos magyarországi tevékenységét. Mára immár leplezhetetlenül manifesztálódott, hogy az eddig önmagát függetlennek tartó magánalapítvány direkt elkötelezett, ellenzéki politikai szerepet vállal, kvázi pártként jelenik meg, azaz a baloldali, liberális és ultraliberális ellenzék működésének pénzügyi feltételrendsze-rét teremti meg a választási kampány időszakában. Az alapítvány elnöke e nem hagyományos politikai tevékenység stratégiáját két csapásirányban már meg is hirdette: "egyrészt egy ellenzéki 'Ellen'-Országimázs Központ megterem-tésével, másrészt pedig kereskedelemi médiumok támogatásával úgynevezett tényfeltáró riportok készítésében".
Nem lehet kétségünk afelől, hogy ez az új anarchisztikus központ és célzott tá-mogatás melyik oldalt kívánja segíteni és erősíteni. A mély szakmai argumen-tációt a főkurátor a következőképpen fogalmazta meg: "A célunk az, hogy a magyarok reális képet kapjanak önma-gukról." Per magyarok - róluk beszél a szöveg, de hidegen, ridegen és kívül-ről..Persze a nagyívű stratégia alátá-masztására minden nyilatkozatban lerá-gott csontként újra és újra visszatérő módon csupán két konkrét példát lehet fellelni gyenge és hazug támasztékként: a zámolyi romák politikai menedékjog-kérését és az óbudai melegsátor ügyét.
Az alapítvány elnökének nyilatkozata szerint egy szűk, negatív véleményt megfogalmazó rétegen kívül senki és semmi nem bántotta és nem bántja e civil szervezetet Magyarországon. Egyetlen kormányzati hivatal vagy hatóság nem zaklatta, nem akadályozta tevékenységének végzésében. Hát akkor mi itt a probléma? Miért jött el egy új stratégia meghirdetésének ideje? Megítélésem szerint azért, mert közeledik a választás, megindul a kampány, s ennek érdekében hivatkozási alapokat kell találni a direkt politikai szerepvállaláshoz, 5 millió dollár célba juttatásához, egy széles kampánymező megnyitásához, amely a hideg-, rideg-, melegügytől terjed Bauer Tamásnak a köztársaság köztiszteletben álló elnökével szembeni szűkkeblű, antiliberális és türelmetlen kirohanásáig.

*

A Magyar Honvédség hivatásos és szer-ződéses állományú katonáinak jogállá-sáról szóló vitában Lezsák Sándor az MDF nevében a nemzetőrség távlati megvalósulását számításba véve támo-gatta a törvényjavaslatot.

*

Font Sándor a földművelésügyi miniszterhez intézte azonnali kérdését: Most örüljünk vagy szenvedjünk a várhatóan szép szőlőtermés és a bennmaradt borkészleteink miatt?

*

Font Sándor interpellációt nyújtott be a honvédelmi miniszterhez: Mikor kapják meg az elmaradt munkabérüket az 1951 és '56 között katonai behívóval kényszermunkát végzett tartalékosok és sorkatonák? címmel.
A képviselő és az Országgyűlés nem fogadta el Szabó János válaszát.

*

Lezsák Sándor a kultuszminiszterhez interpellált: Hogyan válhatnának nem-zeti kulturális örökségünk részévé a pa-tinás, fél évszázados, évszázados múltra visszatekintő irodalmi, kulturális, törté-nelmi, pedagógiai vagy ismeretterjesző foyóiratok? - címmel.
A képviselő elfogadta Várhegyi Attila államtitkár válaszát.

*

Lezsák Sándor az kérdezte a szociális minisztertől: Milyen formában kívánja segíteni a minisztérium a vakok és gyengén látók lakásainak akadálymentesítését?

SZEPTEMBER 5. SZERDA

A tanúvédelmi törvényjavaslat vitájá-ban Horváth Balázs hangsúlyozta: az MDF támogatja a törvényjavaslatot, amely súlyos üzeneteket hordoz a tár-sadalom és a bűnözők felé: az igazság kiderítésében közreműködő, azt segítő polgár mögött ott áll az egész társada-lom, az igazságszolgáltatás, a bűnüldö-zés minden lehetséges eszközével, és megadakályozza azt, hogy a bűnelköve-tő az igazmondót bármilyen jellegű hát-rányban részesítse. A törvény ezért garantálja az érintett biztonságos kö-rülmények között történő elhelyezését. A képviselő felhívta a figyelmet, hogy a törvény eredményes működtetéséhez a szolgálat rendkívül fegyelmezett munkája szükséges.

*

A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átlát-hatóságával kapcsolatos tapasztalatairól szóló beszámolójával kapcsolatban Herényi Károly mondott véleményt. Leszögezte: a Közbeszerzési Tanács beszámolóját az MDF elfogadja, mert a fellelhető hiányosságok nem a Tanácsnak, hanem a törvénynek a hiányosságai. A cél az, hogy a köz-pénzek felhasználása a lehető legha-tékonyabban történjen, a legátláthatóbb módon, és ami a vita középpontjában állt: lehetőleg az alakuló, formálódó, fejlődő magyar piacgazdaság szereplő-inek valamilyen előnyt biztosítson, hi-szen nagyon felkészületlenek azokkal a vetélytársakkal szemben, akiknek e vo-natkozásban és e téren nagyon komoly rutinjuk, tapasztalatuk és tőkéjük van.

SZEPTEMBER 6. CSÜTÖRTÖK

A szociális ellátásokról szóló vitában Csáky András hangsúlyozta: az 1992-es törvény minden hiányossága ellenére kiállta az idők próbáját. A mostani módosító javaslat minőségi előrelépést jelent, beruházás a jövőbe, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a rendszer áttekinthetőbb, igazságosabb és olcsóbban működtethető legyen.

 

Vissza az előző oldalra