Herényi Károly vagyonnyilatkozata

A képviselő vagyonnyilatkozata

Lakástulajdon:
83 m2,
tulajdoni hányad: 1/2
Szerzés ideje, jogcíme: 1997, vásárlás
360 m2,
tulajdoni hányad: 1/2
Szerzés ideje, jogcíme: 1992, telekvásárlás
1994 családiház építés (ikerház), 156 m2

Pénzintézettel, magánszemélyekkel fennálló tartozások:
Hitel megnevezése, összege, kelte, lejárata:
Személyi hitel, adóstárs, 2.616.667, 1994-2000

Gazdasági érdekeltség:
Érdekeltség formája: alapító
Tulajdoni érdekeltség keletkezéskori és jelenlegi aránya: 50%
Nyereségből való részesedés: 50%
Gazdasági Társaságban viselt tisztsége: képviselő

A házas-/élettárs vagyonnyilatkozata

Lakástulajdon:
83 m2,
tulajdoni hányad: 1/2
Szerzés ideje, jogcíme: 1997, vásárlás
360 m2,
tulajdoni hányad: 1/2
Szerzés ideje, jogcíme: 1992, telekvásárlás
1994 családiház építés (ikerház), 156 m2

Nagy értékű ingóságok:
Toyota celica Coupe GTI 2.
Szerzés ideje, jogcíme: 1997, vásárlás

Pénzintézettel, magánszemélyekkel fennálló tartozások:
Hitel megnevezése, összege, kelte, lejárata:
Személyi hitel, adóstárs, 2.616.667, 1994-2000

Foglalkozása:
Vállalkozási tanácsadó, nemzetközi ügyek menedzsere

Gazdasági érdekeltség:
Cégbejegyzés száma: CG 14-09-302157
Gazdasági Társaság neve, formája: Somogy-Flandria Kft.
Székhelye: Kaposvár
Gazdasági Társaságban viselt tisztsége: ügyvezető igazgató

A képviselő oldala