Dr. Dávid Ibolya vagyonnyilatkozata

A képviselő vagyonnyilatkozata

Lakástulajdon:
alapterülete: 90 m2
tulajdoni hányad: 1/2
szerzés ideje, jogcíme: 1987, vásárlás

Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon
Zamárdifelsőn egy, a szülők által 1974-75 körül vásárolt és a szülők holtig tartó haszonélvezetével terhelt, kb. 90 m2 alapterületű üdülő 1/3 tulajdoni hányada
Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épülettulajdon vagy termőföldtulajdon nincs.

Nagy értékű ingóságok:
Sem gépjármű, sem védett műalkotás, védett gyűjtemény, sem egyéb, a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság, sem értékpapírban, sem takarékbetétben elhelyezett megtakarítás, sem a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz, vagy pénzintézeti számlakövetelés, illetve szerződés alapján fennálló pénzkövetelés, sem más, jelentősebb értékű vagyontárgy tulajdonlása nem szerepel a dokumentumban.

Tartozás sem pénzintézettel, sem magánszeméllyel szemben nem áll fenn.
Gazdasági társaságban sem tisztsége, sem érdekeltsége nincs.

A házas-/élettárs vagyonnyilatkozata

Lakástulajdon:
90 m2
tulajdoni hányad: 1/2
szerzés ideje, jogcíme: 1987, vásárlás

A szülők holtig tartó haszonélvezetével terhelt, 48 m2 alapterületű lakás 1/2 tulajdoni hányada
Üdülő és üdülőtelek-tulajdon nincs.

Egyéb nem lakás céljára szolgáló épülettulajdon:
egy 1992-ben vásárolt közjegyzői iroda, tulajdoni hányad:1/1

Termőföldtulajdon nincs.

Nagy értékű ingóságok:
Egy 1996-ban vásárolt Suzuki
Változás: időközben a fenti gépjármű eladásra, egy VW Euro márkájú gépkocsi megvásárlásra került.

Egyéb darabonként vagy készletenként a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság, értékpapírban, vagy takarékbetétben elhelyezett megtakarítás, a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz, vagy számlakövetelés, illetve más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés, jelentősebb értékű vagyontárgy nincs.

Szerepel a dokumentumban egy, pénzintézettel szemben 1992 óta fennálló tartozás kb. 1,5 millió Ft.értékben.
Változás: a tartozás időközben kiegyenlítésre került.

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége nincs.

A képviselő oldala