Magyar Országgyűlés
Területfejlesztési bizottsága

TERVEZET!

Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottságának 2000. évi tavaszi ülésszakának (március-július) munkaterve

Általános feladatok

 1. Az Országgyűléshez benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó indítványok megtárgyalása.
  Időszak: folyamatos
 2. A területfejlesztéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések figyelemmel kísérése, különös tekintettel A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott elvek megvalósulására.
  Időszak: folyamatos
 3. Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő feladatok áttekintése, a Kormány ezirányú tevékenységének figyelemmel kísérése.
  Időszak: folyamatos

Az Országgyűlés 2000. tavaszi ülésszakán várható konkrét feladatok

 1. A kémiai biztonságról szóló T/1802. számú törvényjavaslat

 2. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. Évi I. törvény módosítására
  vonatkozó T/1982. számú törvényjavaslat

 3. A növényvédelemről szóló T/1955. számú törvényjavaslat

 4. A műsorelosztásról részletes szabályairól szóló T/2030. számú törvényjavaslat

 5. A víziközlekedésről szóló T/2066. számú törvényjavaslat

 6. A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról szóló törvényjavaslat

 7. A lakáscélú támogatásokkal összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat

 8. A villamos energiáról szóló törvényjavaslat A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat

Kihelyezett ülések

 1. A Jász-Nagykun-Szolnok megyében kialakult belvízhelyzet helyszíni bejáráson történő szemrevételezése
  Időszak: 2000. február 24
  Felelős:


 2. Az ipari parkok és vállalkozási ővezetek szerepe a területfejlesztési célok elérésében.(Makó)
  Időszak: 2000. április 6
  Felelős:


 3. Az Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tájékoztatója a régió helyzetéről (Miskolc)
  Időszak:2000. Május 18.
  Felelős:

Nemzetközi együttműködései és kapcsolatai

 1. Interparlamentáris kapcsolatok ápolása
  Időszak: folyamatos

A Bizottság feladatköréből adódó egyéb feladatok, teendők

 1. A közigazgatás továbbfejlesztésének 1999-2000 közötti feladattervéről szóló 1052/1999. (V.21.) kormányhatározatban foglalt feladatok végrehajtásának áttekintése, különös tekintettel azok területfejlesztési vonatkozásaira Időszak:
  Felelős:

 2. Az idegenforgalom és a területfejlesztés kapcsolatrendszere, kiemelt területek területfejlesztési területeinek áttekintése (együttes ülés az Idegenforgalmi bizottsággal)
  Időszak: 2000.április 04.
  Felelős:

 3. Az Európai Uniós csatlakozás aktuális kérdéseinek megvitatása, különös tekintettel a regionális politikai vonatkozásokra és ezek illeszkedésére a Nemzeti Tervhez
  Időszak:
  Felelős:

 4. Tájékoztató PHARE programok helyzetéről, felhasználásáról
  Időszak:
  Felelős:

 5. Tájékoztató az ISPA, SAPARD és INTERREG programok áttekintése Időszak:
  Felelős:

 6. Magyarország Agrárstruktúra- és vidékfejlesztési tervének áttekintése Időszak:
  Felelős:

 7. Tájékoztató a területfejlesztési támogatások és decentralizáció elveiről , a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló országgyűlési határozati javaslat előkészítéséről
  Időszak:
  Felelős:

 8. Tájékoztató az Országos Területrendezési Terv készítésének állásáról. Időszak:
  Felelős:

 9. Tájékoztató az Ideiglenes Nemzeti Fejlesztési Terv készítésének állásáról. Időszak:
  Felelős:

 10. Tájékoztató a földhivatalok müködéséről
  Időszak:
  Felelős:

 11. Az építészet, építésügy magyarországi helyzete
  Időszak:
  Felelős:

 12. A magyarországi Teleház stratégia bemutatása (Magyar Teleház Szövetség) Időszak:
  Felelős:

 13. Tájékoztató az önkormányzati területfejlesztési társulások gazdálkodásáról állami támogatásuk rendszeréről
  Időszak:
  Felelős:

 14. A területfejlesztés információs rendszerének áttekintése
  Időszak:
  Felelős:

 15. Az Európai Unió által megkövetelt területfejlesztési intézményrendszer kiépültségének áttekintése
  Időszak:
  Felelős:

 16. Kistérségi területfejlesztési társulások vizsgálata
  Időszak:
  Felelős:

 17. A nemzeti foglalkoztatás-fejlesztési program áttekintése
  Időszak:
  Felelős:

A Bizottság által tervezett miniszteri meghallgatások

 1. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter - HSZ szerinti évenkénti kötelező-meghallgatása a tárca területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységéről.
  Időszak: 2000. május 17. 10 óra

 2. A PHARE támogatásokat koordináló tárca miniszter -HSZ szerinti évenkénti kötelező meghallgatása - a tárca területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységéről
  Időszak: 2000. április 26 10 óra

 3. A Közlekedési Hírközlési Vízügyi miniszter meghallgatása a tárca területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységéről
  Időszak: 2000. április 03. 13:00 óra

 4. A Gazdasági miniszter meghallgatása a tárca területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységéről
  Időszak: 2000. március 16 11 óra

Budapest, 2000. március 16.

Balsay István
a bizottság elnöke

A bizottság a munkatervet az 1999. .....hó -ai ülésén fogadta el.

Vissza az előző oldalra