Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának munkaterve 2000. tavaszi ülésszak

I.

Általános feladatok

A Kormány jogalkotási programjából adódó, illetve az Országgyűléshez benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó indítványok megtárgyalása

 1. A kémiai biztonságról szóló T/1802. számú törvényjavaslat

 2. A növényvédelemről szóló T/1955. számú törvényjavaslat

 3. A hulladékgazdálkodásról szóló T/2034. számú törvényjavaslat

 4. A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosítására vonatkozó T/2061. számú törvényjavaslat

 5. A közösségi agrármarketing tevékenység támogatásáról szóló törvényjavaslat (benyújtásának várható időpontja: március)

 6. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (benyújtásának várható időpontja: március)

 7. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény végrehajtása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (benyújtásának várható időpontja: március)

 8. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvényjavaslat (benyújtásának várható időpontja: május)

 9. A Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló T/1061. számú törvényjavaslat (Csatári József képviselő - FKGP - önálló indítványa)

 10. A holtágak megóvásával, hasznosításával és rehabilitációjával kapcsolatos feladatokról szóló H/2181. számú országgyűlési határozati javaslat (A Környezetvédelmi és a Gazdasági bizottság közös önálló indítványa)

 11. Beszámoló az Országgyűlés részére a júniusi, júliusi rendkívüli esőzés és vihar miatti védekezési és kárelhárítási intézkedésekről (J/1886. szám alatt)

 12. a) Az ÁPV Rt. 1997. évi tevékenységéről szóló J/1868. számú beszámoló
  b) Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos 1997 évi tevékenységének ellenőrzéséről szóló J/57. számú jelentés (Állami Számvevőszék)

 13. a) Az ÁPV Rt. 1998. évi tevékenységéről szóló J/1877. számú beszámoló
  b)Az ÁPV Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről szóló J/1514. számú jelentés (Állami Számvevőszék)
II.

Nemzetközi együttműködés és kapcsolatteremtés

A külföldi delegációk fogadási rendje

Kapcsolatfelvétel Románia Parlamentjének Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, élelmiszeripari és különleges szolgáltatások bizottságával (folyamatban)

Kapcsolatfelvétel a Francia Nemzetgyőlés Mezőgazdasági bizottságával (folyamatban)

Kapcsolatfelvétel a Spanyol és a Portugál Parlament Mezőgazdasági bizottságával

III.

Az albizottságok által előkészítendő, illetve tárgyalandó témakörök

Közraktározás - a közraktározásról szóló törvény, a közraktárak piacszabályozó szerepe, kapcsolatuk a mezőgazdasági támogatásokkal

A víztársulatok működése, a víztársulatokra vonatkozó jogi szabályozás; a belvíz által okozott károk a mezőgazdaságban, a károk megelőzése és elhárítása érdekében tett, illetve tervezett intézkedések

A hazai gyógynövénytermesztés és -feldolgozás helyzetének javítása

Az agrárágazatban kialakult jövedelmi válsághelyzet megoldása

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának tapasztalatai

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény végrehajtásának tapasztalatai

Rendszeres tájékoztatás az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos felkészülési folyamatról, valamint az informatikai háttér megerősítéséről

A csatlakozást előkészítő programok (ISPA, SAPARD, Phare 2. stb.)

A falusi turizmus szerepe a vidékfejlesztésben

Az agrárfoglalkoztatás helyzete

A földhő hasznosításának jogszabályi háttere, költségvetési támogatása; a vonatkozó törvényi rendelkezések összehangolása

IV.

A bizottság kormányzati munka ellenőrzésével kapcsolatos programja, feladatai

A mezőgazdaság integrációs felkészülése - együttes ülés az Európai integrációs ügyek bizottságával (várhatóan április végén)

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium első féléves rendeletalkotási terve

Tájékoztató a Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Közhasznú Társaság működésének jogi és financiális feltételrendszeréről

Tájékoztató az őstermelői igazolványok hároméves ciklusának lejárata következtében szükséges megújítási folyamat áttekintéséről, a rendszer felülvizsgálatáról és korszerűsítéséről

V. A bizottság ülésein foglalkozni kíván a mezőgazdaság egy-egy területének helyzetével és az Európai Unióhoz történő csatlakozásnak az adott területre várhatóan gyakorolt hatásával
VI.

Meghallgatás

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvényben a Kormány, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter számára meghatározott, határidőhöz kötött feladatok végrehajtásának tapasztalataival kapcsolatban dr. Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter meghallgatása a Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján (különös tekintettel a Kormány középtávú nemzeti agrárstratégiájára, valamint az 1999. évi agrártámogatási rendszer tapasztalataira és a támogatási rendszerre vonatkozó hosszú távú elképzelésekre)

A bizottság meghallgatja Gönczy János kormánybiztost a Tisza ciánszennyeződésének a mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról, valamint a bekövetkezett károk felszámolására vonatkozó elképzelésekről és ezek finanszírozásának hátteréről

VII.

Kihelyezett ülések

Újfehértó, Gyümölcs- és Dísznövény Kutató-Fejlesztő Kft.

Csongrád megye (közös kihelyezett ülés a Területfejlesztési bizottsággal): A belvíz hatása a mezőgazdaságra

Mezőgazdasági Múzeum: Az ingatlan-nyilvántartás helyzete és a földhasználati nyilvántartás bevezetésének tapasztalatai

Szeghalom: Vigh Ilona képviselő asszony és Kosaras Béla polgármester meghívása - Tájékozódás a térség mezőgazdaságának helyzetéről

Budapest, 2000. február 18.

A munkatervet a bizottság 2000. február 22-i ülésén fogadta el.

Vissza az előző oldalra