A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 2000. tavaszi ülésszakának munkaprogramja


A bizottsági ülésezési rendje

A bizottság ülései kedden délelőtt 11 órakor kezdődnek és amennyiben szükséges, szerdán délelőtt folytatódnak.

I.

A bizottság által megtárgyalandó törvényjavaslatok illetve országgyűlési határozati javaslatok

Az 1999. II. félévről áthúzódó feladatok:

T/442 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (képviselői önálló indítvány - Ékes József, dr. Gémesi György, Szászfalvi László (MDF)

- bizottsági tárgyalásra előkészítve

J/1040 - A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről szóló jelentés

- bizottsági tárgyalásra előkészítve

T/1176 - A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

- bizottsági tárgyalásra előkészítve

H/1681 - A munkanélküli ellátások körének felülvizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslat (a Foglalkoztatási bizottság önálló indítványa)

- bizottsági tárgyalásra előkészítve

T/1894 - Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló törvényjavaslat

- bizottsági tárgyalásra előkészítve

T/1994 - A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (A Foglalkoztatási bizottság önálló indítványa)

- bizottsági tárgyalásra előkészítve

H/2028 - A foglalkoztatás bővítését és a munkanélküliség visszaszorítását szolgáló kormányzati koncepció kidolgozására szóló országgyűlési határozati javaslat (képviselői önálló indítvány Kovács László, Kiss Péter, Filló Pál (MSZP)

H/2158 - A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú Egyezmény megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat

- bizottsági tárgyalásra előkészítve

J/2159 - A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciájának 82-87. ülésszakán elfogadott Egyezmény megerősítéséről szóló beszámoló

- bizottsági tárgyalásra előkészítve

Az Országgyűlés 2000. évi tavaszi ülésszaka jogalkotási programjából várható további feladatok

1. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
A benyújtás várható időpontja: március

2. A köztársasági elnök, a miniszterelnök az Országgyűlés elnökének, az Alkotmánybíróság elnökének és a Legfelsőbb Bíróság elnökének tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló törvényjavaslat
A benyújtás várható időpontja: február

3. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény végrehajtása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokól szóló törvényjavaslat
A benyújtás várható időpontja: március

4. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvényjavaslat
A benyújtás várható időpontja: május

5. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
A benyújtás várható időpontja: május

6. Továbbá a bizottság feladatkörét érintő képviselői önálló indítványok -
Határideje: folyamatos

7. A magyar foglalkoztatásban szerepet játszó nagy gazdálkodó szervezetekben személyes tapasztalatok gyűjtése A bizottság elnöke javasolja, hogy vizsgáljunk meg a helyszínen olyan ágazatokat (pl. nagyberuházók, nagykeresekedelem, élelmiszer feldolgozó ipar, gyógyszergyártás, autógyártás, informatika, stb…), ahol a munkáltatók nagy létszámban foglalkoztatnak munkavállalókat. A vizsgálat tárgya a kollektív szerződésben a munkaügyi kapcsolatok tartása, valamint a szociális juttatások szabályozása legyen.
Határideje: folyamatos

I/a A bizottság hatáskörébe tartozó egyéb feladatok

02.21-02.25.

Az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ előterjesztésében

 • munkaerőpiaci ügyfelek megelégedettségéről készült felmérés A Szociális és Családügyi Minisztérium előterjesztésében
 • a MAT ülés előterjesztései

03.13-03.17.

A Szociális és Családügyi Minisztérium előterjesztésében

 • az írországi tanulmányutak jelentései

 • a MAT ülés előterjesztései

 • tájékoztató az 1999. évi közmunkaprogramok tapasztalatairól

 • az ENSZ „Nők elleni hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolásáról” szóló egyezményének végrehajtásáról szóló jelentés

 • tájékoztató a munkaügyi ellenőrzés 1999. évi tapasztalatairól Az Oktatási Minisztérium előterjesztésében

 • felnőttképzési törvény tézisei

04.03-04.07.

Az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ előterjesztésében

 • monitoring elemzések 1993-1998 között (az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök figyelemmel kísérése)

A Szociális és Családügyi Minisztérium előterjesztésében

 • a MAT ülés előterjesztései

 • munkaerő-kereslet és kínálat alakulása

 • munkaerőpiac-non-profit szektor-OFA programok

 • az új munkaügyi nyilvántartás kialakításának állapota

 • a munkaerőpiaci szervezet és az önkormányzatok együttműködése a foglalkoztatási és szociális törvény módosításából eredő közös feladatok ellátása érdekében

A Pénzügyminisztérium előterjesztésében

 • jövedelem és adópolitikai reformon belül a béreket terhelő járulékok vizsgálata

Az Oktatási Minisztérium előterjesztésében

 • hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása - roma fiatalok képzése (Phare program SzCsM-mel közös)

04.24-04.28.

Az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ előterjesztésében

 • az EURES közvetítési rendszer

A Szociális és Családügyi Minisztérium előterjesztésében

 • a MAT ülés előterjesztései

 • a Munkaerőpiaci Alap 1999. évi felhasználása

A Gazdasági Minisztérium előterjesztésében

 • bérek és keresetek alakulása Magyarországon

Az Oktatási Minisztérium előterjesztésében

 • szakképzési stratégia és EU csatlakozás

A Honvédelmi Minisztérium előterjesztésében

 • a haderőreformmal összefüggő létszámleépítés humánpolitikai kezelése

05.15-05.19.

Az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ előterjesztésében

 • az országos közvetítői rendszer

A Szociális és Családügyi Minisztérium előterjesztésében

 • a MAT ülés előterjesztései

 • Magyarország Nemzeti Foglalkozatási Akcióterve

 • a bérgarancia rendszer továbbfejlesztésének koncepciója

A Gazdasági Minisztérium előterjesztésében

 • a középtávú magyar foglalkoztatáspolitika

 • az atipikus foglalkoztatási formák eddigi működésének tapasztalatai, továbbfejlesztésének elterjesztésének lehetőségei

Az Oktatási Minisztérium előterjesztésében

 • nyelvoktatási koncepció

Az Állami Számvevőszék előterjesztésében

 • jelentés a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány működésének pénzügyi, gazdasági ellenőrzéséről

06.05-06.09.

A Szociális és Családügyi Minisztérium előterjesztésében

 • a MAT ülés előterjesztései

 • az átfogó munkaügyi szabályozás szakmai koncepciójának ismertetése

A Gazdasági Minisztérium előterjesztésében

 • az érdekegyeztetés helyzete

Az Oktatási Minisztérium előterjesztésében

 • szakképzési törvénymódosítás hatása a közoktatásra

 • a szakképzés jelenlegi működésének tapasztalatai, különös tekintettel a munkanélküliek képzésére

 • szakmastruktúra korszerűsítés, Országos Képzési Jegyzék korszerűsítés
II.

A bizottság szervezetére és működésére vonatkozó feladatai:

 1. A bizottság munkatervének elfogadása (Időpontja: február)
 2. Az Ellenőrző albizottság tisztségviselőjének megválasztása
  (Időpontja: február)
 3. Az albizottságok munkaprogramjainak, ülésezési rendjének elkészítése (Időpontja: február)
III.

Meghallgatások

 • Harrach Péter szociális és családügyi miniszter
  (Időpontja: február 22. délután 15 óra)

Nem a házszabály 68.§ (4). bekezdése alapján:

 • Dr. Matolcsy György gazdasági miniszter
  (Időpontja: később kerül egyeztetésre)

 • Pokorni Zoltán oktatási miniszter
  (Időpontja: április
  )
IV.

Bizottsági kihelyezett ülések, meghívások

 1. Kihelyezett ülés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Munkaügyi Központban a bányabezárások reorganizációjának vizsgálata céljából (Időpontja: március 13.)
 2. Kihelyezett ülés a Békés Megyei Munkaügyi Központban
  (Időpontja: május)
 3. Helyszíni vizsgálat a munkaügyi tapasztalatokról két-két gazdálkodó szervezetnél a bizottság tisztségviselői egyeztetése alapján
  (Időpontja: április-május)
V.

A bizottság nyílt napja

Pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci helyzete - különös tekintettel a fiatal nők elhelyezkedési esélyeire
(Időpontja: március vége, április eleje)

VI.

Külkapcsolatok

 1. Kapcsolatok elmélyítése az EU országainak illetékes szakmai bizottságaival
 2. Kapcsolatok kezdeményezése a szomszédos országok parlamentjeinek illetékes szakbizottságaival
 3. Tervezett látogatás Franciaország, illetve Írország parlamentjénél
  (A Külügyi Hivatal értesítésétől függően)

Vissza az előző oldalra