Az Országgyűlés Egészségügyi és szociális bizottságának 2000. I. félévi munkaprogramja

A Bizottság a hatáskörébe tartozó törvényjavaslatok, országgyűlési határozati javaslatok, önálló indítványok tárgyalásán túlmenően az alábbi kérdéseket tűzi napirendre:

Február

 • Beszámoló az egészségügy átalakításának kérdéseivel foglalkozó, Gazdasági Kabinet által koordinált munkacsoportok tevékenységéről

 • Az Egészségügyi Minisztérium beszámolója az Egészségfejlesztési Kutató Intézet eddigi tevékenységéről, a nemzeti egészség-fejlesztési stratégia megvalósításáról

 • Az Állami Számvevőszék, a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről szóló 9904. számú jelentésének megvitatása

 • A Szociális és Családügyi Minisztérium Idősügyi Tanácsának beszámolója az ENSZ ajánlás - az Idősebb Személyek Nemzetközi Éve - hazai megvalósításáról

Március

 • Tájékoztató a Nyugdíjbiztosítási Alap helyzetéről, valamint a nyugdíjreform tapasztalatairól

 • Átfogó tájékozódás a gyógyszertámogatási rendszer átalakításáról

 • Az állampolgári jogok biztosa által az egri Markhot Ferenc Kórház Csecsemő- és Koraszülött osztályának dolgozói körében előforduló daganatos megbetegedések okainak feltárása érdeké-ben készített OBH 4189/1998. számú jelentése megvitatása (bírósági döntés függvényében)

 • Tájékoztató a rezidensképzés első féléves tapasztalatairól

Április

 • Tájékoztató a drogambulanciák, drogbeteg ellátást végző intéze-tek működéséről

 • Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatója a szervátültetés helyzetéről

 • Nyílt nap a betegegyesületek működési feltételeiről és további terveiről Május

 • Harrach Péter szociális és családügyi miniszter - Házszabály 68. § (4) bekezdés szerinti - meghallgatása

 • Az Állami Számvevőszék az önkormányzati intézmények járóbeteg szakellátásnak helyzetéről és finanszírozásáról készített jelentésének megvitatása

 • Kihelyezett ülés: tájékoztató Bács-Kiskun megye (Baja, Kecskemét) egészségügyi ellátásáról

Budapest, 1999. december 2.

Dr. Kökény Mihály
elnök

A munkaprogramot a Bizottság az 1999. december 8-i ülésen fogadta el.

Vissza az előző oldalra