Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottság

Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság
2000. I. félévi munkaterve

I. A bizottság törvényelőkészítéssel kapcsolatos feladatai:

 1. A bizottság által megtárgyalandó törvényjavaslatok, illetve országgyűlési határozati javaslatok:

Az 2000. év tavaszi ülésszak törvényalkotási programja alapján (Elfogadandó törvényjavaslatok közül):

1. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (T/715. szám) - (Amennyiben érinti a bizottság hatáskörét)
2. A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (T/716. szám) - (Amennyiben érinti a bizottság hatáskörét)
3. A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (T/1176. szám) - (Kijelölt bizottságként)
4. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (T/1858. szám) - (Amennyiben érinti a bizottság hatáskörét)
5. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (T/1982. szám) - (Kijelölt bizottságként)
6. A Párizsi Békeszerződés 29. Cikke szerint elvett javak tulajdonosainak részleges kárpótlásáról szóló törvényjavaslat (benyújtás várható időpontja: március) - (Kijelölt bizottságként)
7. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (benyújtás várható időpontja: március) - (Amennyiben érinti a bizottság hatáskörét)
8. A büntetőeljárási jogszabályok egyes alkotmánybírósági határozatokban foglalt előírásokkal összefüggő módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat (T/2107. szám) - (Kijelölt bizottságként)
9. A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítására vonatkozó törvényjavaslat (benyújtás várható időpontja: április) - (Kijelölt bizottságként)

Tárgyalandó törvényjavaslatok közül:

10. Az egyházak finanszírozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (benyújtás várható időpontja: május) - (Első helyen kijelölt bizottságként, vagy kijelölt bizottságként)
11. A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (benyújtás várható időpontja: április) - (Amennyiben érinti a bizottság hatáskörét)
12. A Maffiaellenes Központ létrehozásáról szóló törvényjavaslat (benyújtás várható időpontja: május) - (Kijelölt bizottságként)
13. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (benyújtás várható időpontja: április) - (Amennyiben érinti a bizottság hatáskörét)
 
A fenti felsorolás nem tartalmazza a nemzetközi szerződésekkel összefüggő előterjesztéseket és országgyűlési határozati javaslatokat, valamint az önálló indítványként benyújtandó törvényjavaslatokat.

 

 1. A bizottság hatáskörébe tartozó egyéb feladatok, (a Kormány jogalkotási programjában nem szereplő előterjesztések:)
1. A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2000. évi költségvetési támogatásáról szóló országgyűlési határozati javaslat előkészítése és benyújtása (A munkacsoport javaslata alapján)
2. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat előkészítése és benyújtása (A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény módosítását előkészítő ad hoc bizottság előterjesztése alapján)
3. A nőket érintő hátrányos megkülönböztetések a munka világában. (Jogszabálymódosítás előkészítése az országgyűlési biztos ajánlása alapján.) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazgaságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (Bizottsági önálló indítvány benyújtása)
4. A Magyarok Világszövetsége Nyugati Régiója elnökének meghallgatásán elfogadott határozat alapján bizottsági határozat, vagy Házszabály szerinti Tájékoztató elfogadása a nyugati szórvány magyarsággal kapcsolatban és a külföldön élő magyarok szavazati jogával kapcsolatos szabályozás-tervezetek áttekintése és bizottsági álláspont kialakítása (Dr. Csapody Miklós előterjesztése alapján)
5. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról szóló koncepció előzetes megtárgyalása.
6. Az országgyűlési biztosok egyes jelentéseinek megtárgyalása, illetve az országgyűlési biztosok ajánlásaiból származó feladatok. (pl. Dr. Gönczöl Katalinnak, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának A Fogyatékosok Idősek Otthonáról és A mozgáskorlátozottak emberi és állampolgári jogai érvényesülésének helyzetéről, az akadálymentes közlekedés vizsgálatáról közhasználatú épületekben. (OBH 434/1998. számú ügy) valamint dr. Kaltenbach Jenőnek, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának „A lakóhely szabad megválasztásához fűződő alkotmányos alapjog érvényesülésének problémái a cigány kisebbséget érintő egyes panaszügyek tükrében” és „A szociális biztonsághoz fűződő alkotmányos alapjog hatályosulásának helyzete, különös tekintettel a „hajlékhoz való jog” problematikájára, és az egyes gyermekjogok érvényesülésének helyzetére” című jelentései megvitatása)
7. Kisebbségi műsorok és műsorsugárzás a Rádióban és a Televízióban (esetleg egyházi műsorok)
8. A fontosabb Strasbourgi emberi jogi jelentések megtárgyalása.
9. Az egyes bűncselekmények következtében sérelmet szenvedettek kárának állam általi enyhítéséről szóló törvényjavaslat koncepciójának megtárgyalása.

 

II. MEGHALLGATÁSOK:

Nem a Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján

 1. Az érintett felek meghallgatása a Tábori Lelkészi Szolgálattal kapcsolatban (Hit Gyülekezet, Tábori Lelkészi Szolgálat, HM)
 2. Dr. Bökönyi István bv. vezér?rnagy, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokának meghallgatása
 3. Dr. Györgyi Kálmán, Legf?bb Ügyész meghallgatása
 4. Dr. Halmai Gábor, Emberi Jogok Központja Igazgatójának meghallgatása

A Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján

 • dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása.

III. Bizottsági kihelyezett ülések :

 • Valamely emberi jogi szervezet meglátogatása (például: Társaság az Alapvet? Szabadságjogokért, Emberi Jogi Központ).
 • Látogatás valamely büntetésvégrehajtási intézetbe (Balassagyarmat, vagy Szegedi Csillag Börtön stb.)
 • Két napos kihelyezett ülés Baranya megyében
  (találkozás kisebbségi önkormányzati vezetőkkel)

IV. Nyílt Nap - Esély = egyenlőség!? - a nők esélyegyenlősége (Nők jogaival foglalkozó albizottság szervezésében)

V. Külkapcsolatok

 1. A bizottság által fogadandó parlamenti delegációk:

 2. Kiutazások:
 • A Román Szenátus és Képviselőház Emberi jogi bizottságának meghívására Romániába kiutazás

 • A Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyesbizottság határozata értelmében - mely szerint évente kétszer ülésezik - utazás Ukrajnába. (folyamatos kötelezettség az Alapszerződés alapján.)

 • Szlovén Parlament Emberi jogi bizottságának viszontlátogatása.

 • Cseh Parlament Képviselőháza Petíciós Bizottságának viszontlátogatása.

Budapest, 2000. január 28.

Kósáné dr. Kovács Magda

Vissza az előző oldalra