60 éves lenne Mansfeld Péter - dr. Balsai István frakcióvezető napirend előtti felszólalása a parlamentbenElnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim!
Választókerületemben, a Vízivárosban egy emléktábla található, amely az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő kegyetlen megtorlás legfiatalabb áldozatának, Mansfeld Péternek állít emléket egykori iskolájának falán, a Medve utcában. Azért kértem ma szót, mivel ő, az emlékeinkben immár örökké 18 éves fiatalember néhány nap múlva, ezen a héten, 10-én lenne 60 éves.

Ma is közöttünk élhetne, és talán itt, velünk örülhetne annak, hogy azok az '56-os követelések mára már teljesültek; élhetne, ha az egykori szovjet birodalom magyarországi helytartói törvényes ítélkezést színlelve tizenegy nappal 18. születésnapja után meg nem gyilkolják.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mint tudjuk, a forradalmat követő megtorlásról mind a mai napig nincsenek pontos adataink, ezeket a gyilkosok különös gondossággal titkolták. Vannak becslések, amelyek szerint talán hatszáz forradalmáron is végrehajthattak halálos ítéletet. Az utolsót, mint látjuk, öt évvel később, 1961-ben; húszezernyi büntetőperben ítélkeztek, úgymond a népi demokrácia ellen irányuló cselekedetek miatt; 13 ezer főt letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, aki közül a barikádon harcolók bizony, csak a '70-es években szabadulhattak. A diktatúra még öt évvel az alig tizenkét napot megélő forradalom után is egy fiatal élet kioltásával figyelmeztette a nemzet szabadságra vágyó fiait: így jár, aki ellenszegül, nincs kegyelem!

Mansfeld Péter, a Széna téri harcosok egyikeként teljesített gépkocsis összekötői szolgálatot a forradalom napjaiban. A forradalom leverése után barátaival rendőrök és munkásőrök lefegyverzésével igyekezett akadályozni a diktatúra úgymond konszolidációját, esélytelenül, de rendületlenül. Cselekedeteit az életveszélyt is figyelmen kívül hagyó igazságérzet vezette, elégtételt akart venni parancsnoka, a legendás Szabó bácsi haláláért is, akit már '57 januárjában kivégeztek, elégtételt akart szolgáltatni annyi meghurcolt és bebörtönzött bajtársáért.

Mansfeld Péter története egy a sok száz eset közül, amikor a legitimitással nem rendelkező, a jogot sárba tipró hatalom a jogra hivatkozva követte el a legnagyobb jogtiprásokat. Cinikus kegyetlenséggel jártak el, amikor a kiskorú forradalmárokat első fokon csak életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, de ezután, egy aljas fellebbezési eljárás során súlyosították az elsőfokú ítéletet. A vérbíróság tagjai megvárták, amíg áldozataik nagykorúak lettek, és akkor akasztották fel őket. Ezt ugyanis már megengedte az akkori törvény.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mansfeld Péter és társai vértanúságát elismerte az 1990-ben szabadon választott első Országgyűlés, a Fővárosi Bíróság pedig ezt az ítéletet már 1990-ben semmissé nyilvánította. Halála és mártírtársainak áldozata máig tartó hatású, hiszen szabadságunkat az ő életük váltotta meg. Nem lehet elégszer elmondani: 1990 vértelen forradalmáért '56-ban folyt a vér. őrizze meg emlékét az utókor!


Vissza a főoldalra