Igyekszünk mérsékelni az ellentéteket


A négyéves kormányzási ciklus félidejénél járunk. Dr. Balsai István, kerületünk országgyűlési képviselője ezen két év alatt végzett parlamenti munkájáról és egyes, kerületet érintő kérdésekről, benyomásairól beszélt lapunknak.

Ön régóta szeretné, meg is igérte a pesthidegkútiaknak, szorgalmazni fogja külön rendőrőrs felállítását Pesthidegkúton. Mit sikerült elérnie az ügyben?

A reményeim szerint elképzelt pesthidegkúti rendőrőrs felállításának időpontja még ma sem köthető konkrét dátumhoz. Többször konzultáltam ez ügyben a belügyminiszter úrral, aki azzal bíztatott, hogy a rendőrőrs megalakítása megvalósítható, de majd csak annak keretén belül, ha minden egyéb, abelügyminisztériumhoz tartozó intézmény egy közös nagy beruházás keretében végleges elhelyezést nyer. Azért azt örömmel szeretném jelenteni, hogy a pesthidegkúti rendőőrs megvalítására nincs olyan égető szükség, mint az ország sok más területén. Köszönhetően az önkormányzati kezdeményezésű közbiztonsági alapítványnak és bizonyos fejlesztéseknek, a II. Kerületi redőrkapitányság és az önkormányzat között kialakult együttműködésnek, Hidegkút közbiztonsági helyzete nemcsak budapesti, hanem országos szinten is jó.

Az elmúlt fél évbe nagyjából nyugvópontra került a kerületi iskolák átalakításának kérdése. Ön azok közé tartozott, akik nem támogatták az iskolarendszer integrációját.

Örülök, hogy előzetes elképzelésekhez képest több ellentétes szempontot is figyelembe vevő, kompromisszumos megoldás született. Véleményem szerint azok a megoldások, amelyek mégis megtörténtek, valóban indokoltak voltak, és úgy történtek meg, hogy attól sem a szülőket, sem a tanulókat, sem a tanári kart nem érte hátrány. Végeredményben tehát az iskolák kérdésében született döntés, egy hosszú távra szólüó, bölcs döntés volt, amely összhangban áll a kormány azon véleményével, miszerint a jövő generációját érintő kérdéseket nem szabad úgy tekinteni, mint gyorsan megtérülő beruházásokat, s akár veszteségek árán is áldozni kell a diákok jobb körülmények között történő nevelésére.

A Ganz-gyár a kerület múltjának egy darabja volt.

Tudomásul kell venni a fejlődésnek azt az irányát, amely nemcsak emgkérdőhjelezi, de egyszerűen elképzelhetetlennek tartja, hogy egy történrlmi, belső városrészben gyárak fennmaradhassanak. Az viszont nem mindegy, hogy műemléki szempontok alapján, hogyan mentjük meg ezeket az értékeket, s milyen új funkciót találunk nekik.Szerintem a Ganz-gyár esetében valóban olyan ötletet találtak, amely méltó a gyár régi hírnevéhez. A magyar tudománynak, s köztük Ganz Ábrahámnak is emléket állító, a jövő generációjának tanítását szolgáló új létesítmény, a Milleniumi Kiállítási és Rendezvénypark nagyon szép célt fog szolgálni. Csak azt mondhatom, még több ilyen példára lenne szüksége ennek az országnak.

Ön rendszeresen tart képviselői fogadóórákat a körzetében. Milyen esetekkel és kérdésekkel szokták leggyakrabban felkeresni?

Az elmúlt két évben körülbelül ezren jártak nálam, de természetesen voltak olyanok, akik többször is. Mivel engem jogászként és volt igazságügy-miniszterként tartanak számon az emberek, elsősorban jogi ügyekben kérnek tőlem felvilágosítást, és tanácsért fordulnak hozzám a körzetben élők. Vannak akik személyes ügyek miatt keresnek fel, bár igyekszem megértetni velük, hogy veszekedő szomszédok között nehéz volna igazságot tennem. Megint mások a kerületet érintő közügyek miatt keresnek, ezekre a problémákra természetesen igyekszem felhívni az önkormányzat figyelmét. Persze, olyanok is vannak, akik a kormány politikáját kritizálva vagy dicsérve jönnek el hozzám véleménynyílvánításra. Nekem tehát az előbb említett három lehetőségem van a választókkal való kapcsolattartásra, és ezúton is köszönöm intenzív érdeklődésüket.

A kormányzási ciklus félidejénél járunk, ami azt jelenti, hogy egy év múlva már elindul az új választások kampánya. Ön milyen hangnemű kampányra számít ellenzék és kormánypártiak között?

Nemigen látok esélyt arra, hogy csillapodni fognak az ellentétek, és tartok tőle, hogy még jobban el fog durvulni a hangvétel a következő választási kampány során. A Magyar Demokrata Fórum igyekszik kimaradni ezekből a pártcsatározásokból. Bár a mandátumaink száma nem ad hozzá kellő hátteret,de ugyanúgy, ahogy eddig tettük, a jövőben is igyekszünk mérsékelni az ellentéteket. Mérsékelt és valódi érveket kereső politikai erőként szeretnénk megjelenni a választópolgárok előtt. Úgy tűnik, hogy ezt a polgárok is így látják, minthogy folyamatosan növekszik a támogatottságunk.

Gyakran bírálják a kormányt azzal, hogy az alkotmány megsértésén keresztül a demokrácia működését csorbítja.

Az elmúlt két évben a parlament döntéseit egy-két, nem igazán jelentős esetben marasztalta csak al az Alkotmánybíróság. Mindaz a törvényhozási teendő, amit két év alatt elvégeztünk, össze sem hasonlítható az előző kormány tevékenységéval. A törvényhozás tehát minden politikai harc ellenére rendben zajlik. A nagy visszhangot kapott megfigyelési ügyet, vagy az olajbotrányt is inkább csak a szenzációra éhes sajtó tupírozta fel.

Létezik az országgyűlésnek olyan bizottsága, ahol ellenzéki és kormánypárti képviselők egyetértésben dolgoznak?

Igen, például az alkotmányügyi bizottságban, melynek én is tagja vagyok. Sajnos, az olajbotrány kapcsán nálunk is felforrósodott kissé a helyzet, mert ennek az ügynek voltak olyan szegmensei, amelyeket a mi bizottságunknak is tárgyalnia kellett. E kivételtől eltekintve nálunk elsősorban szakmai szempontok szerint, és nem párthovatartozástól függően folyik a munka. Emellett még a külügyi bizottság az a fórum, ahol általában pártállásra való tekintet nélkül, valóban az ország érdekeit szem előtt tartva, egyetérésben folyik a munka.