-Országgyűlési Képviselői Beszámoló -


Ebben a kiadványban Budapest 2. számú választókerületének megválasztott országgyűlési képviselőjeként szeretnék Önnek számot adni, az elmúlt három és fél évben végzett tevékenységemről, az eltelt időszak lényeges eseményeiről, döntéseiről.

A Magyar Demokrata Fórum és a Fidesz-MPP 1998-ban a családközpontú társadalom kiépítésére szövetkezett, hiszen az erős és széles középosztály alapját a nyugodt körülmények között élő családok alkotják. A polgári koalíciós kormány megalakulásakor azt tűzte célul, hogy a polgárok szorgalmának és kitartásának köszönhető gazdasági eredmények érezhetővé váljanak a mindennapokban a családok, az egyének számára is.

1998 óta az MDF frakcióvezetője vagyok. Emellett több parlamenti bizottságnak és albizottságnak is tagjaként dolgozom. Így tagja vagyok az Alkotmány- és igazságügyi bizottságnak, a Házbizottságnak, az Interparlamentáris Unió magyar elnökségének. Különféle albizottsági munkámból megemlíteném a Választójogi Reform albizottságot, valamint a Jogharmonizációs Integrációs albizottságot. A nagyszámú tisztséggel járó elfoglaltság ellenére is igyekeztem a választókerületem polgárainak érdekeit is megfelelően képviselni, és jelen lenni a választókerület különböző fórumain és fontos eseményein.

Az elmúlt három és fél év a kerületben

 • Létrejött a Millennáris Park, amely közel 10 milliárd forintos beruházás. Ez az új létesítmény a kerületünk egyik legnagyobb, méltán országos jelentőségű büszkesége. A négyhektáros (azaz 40.000 nm zöld felületű) parkban több kulturális intézmény és egy magyar Pantheon is otthonra talál.. A park és a csarnokok egy részét már birtokába vehette a nagyközönség.
 • Megkezdődik a Klebelsberg-kúria felújítása Pesthidegkúton. Két év alatt Kulturális és Művészeti Központ épül a patinás környezetben.
 • Elkészült a Széna téri 56-os emlékmű, amelynek megvalósításához szükséges költségek előteremtésében magam is nagy szerepet vállaltam.
 • Felavattuk Mansfeld Péter emléktábláját.
 • Közel egymilliárdos felújítással elkészült a műemlékké nyilvánított Ürömi Úti Újlaki Iskola.
 • A Marczibányi téren méltó elhelyezést kapott a Járdányi Pál Zeneiskola.
 • 1,2 milliárd forintot áldozunk a Medve utcai iskola felújítására és bővítésére.
 • 2003-ra a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium a budai zeneoktatás központjává válik.
 • Folytatódik a Rákóczi Gimnázium felújítása. Nem kellett elköltöznie.
 • Teljes felújításra került sor a patinás Budai táncklubban.
 • Átvehettük a Millenniumi Zászlót és felavathattuk a kerület önálló címerét és zászlaját.
 • A nagymúltú egyházi intézményeink közül megújult a Margit körúti Ferences Rendház. Szent Imre szobrot avathattunk a Máriaremetei Bazilikánál. Tornacsarnokkal Bővült a Szent Orsolya Általános Iskola és Gimnázium.
 • A Hűvösvölgyben 1999-ben átadásra került a páratlanul szép BKV végállomás, felújításra került az 56-os villamos vonal, a legmodernebb környezetkímélő buszok járnak az 5-ös, 11-es és a 29-es vonalán. Teljeskörű műemléki rekonstrukció keretében helyreállításra került a Pasaréti téri autóbusz végállomás és környezete.
 • Átadtunk Hidegkúton a Községház utcában egy új mentőállomást.
 • Megkezdődött Máriaremetén a Francia Iskola építkezése.
 • A közbiztonság javítása, a bűncselekmények megelőzése érdekében térfigyelő rendszer létesült a másik két szomszédos kerület együttműködésével, amelynek köszönhetően éjjel-nappal hat kamerával figyelik a Moszkva teret.

 

A polgári koalíció tevékenysége, az Országgyűlés szilárd többsége által jóváhagyott azon törvények, amelyeket a MDF frakcióvezetőjeként magam is messzemenően támogattam. Ezek közül - a teljesség igénye nélkül - csak a legfontosabbakra szeretném emlékeztetni Önöket:

 

Gazdaság:

 • Konvertibilis lett a forint, megszűnt a csúszóleértékelés,
 • 200.000 új munkahely létesült, a munkanélküliség a legalacsonyabb a régióban, az EU átlaga alá csökkent.
 • Az infláció visszaszorult az 1978-as szintre, és folyamatosan csökken,
 • Jövőre 50 ezer Ft lesz a minimálbér,
 • A Széchenyi-terv már a bevezetési évében mintegy 1000 milliárd Ft működő tőkét mozgósított a gazdaságban

Családok:

 • Újra alanyi jogúvá tettük a gyest,
 • A széleskörű családi adókedvezmények a társadalmi igazságosság és a közteherviselés eszméjét szolgálják,
 • Visszaállítottuk az előző kormány által eltörölt gyedet,
 • 1980 óta első ízben nem nőtt tovább a népességfogyás, és ugyancsak első ízben, végre nőtt a születések száma.

Otthonteremtés:

 • Új lakástámogatási koncepció lépett életbe: kedvező lakáshitel-lehetőségek következtében 46 %-kal nőtt az épülő lakások száma 2000-2001 évben.
 • Szociális bérlakásprogram indult: ez évben 4200 jövőre 10 ezer új bérlakás épül

Nyugdíj:

 • 1998 óta négy év alatt 16 %-kal emelkedett nyugdíjak reálértéke, 2002-től további 9.6 %-os emelés lesz (amely reálértékben több, mint 3 %)
 • 2002-től a nyugdíj nem növeli a munkát vállaló nyugdíjasok adóalapját, amely 300.000 nyugdíjas munkavállalót érint.
 • Készül az átlátható, kiszámítható, befizetésarányos nyugdíjrendszer
 • Visszaállítjuk a garantált állami nyugdíj tekintélyét

Egészségügy:

 • Átfogó tíz éves népegészségügyi program készült, amely célul tűzte ki az egészségesebb társadalom megteremtését, a leggyakoribb halálozási okok visszaszorítására.
 • Új, ingyenes szűrővizsgálatokat vezettek be,
 • Kiépült a koraszülött sürgősségi hálózat,
 • Újra ingyenesek lettek a fogmegtartó kezelések,
 • A kórházak megemelt normatív támogatást kapnak,
 • Megkezdődhet az intézményprivatizáció,
 • A következő 10 évben 160 egészségturisztikai központ épül

Oktatás:

 • Eltöröltük a tandíjat,
 • A továbbtanulás mindenki számára elérhetővé vált: több mint 50 ezer diák veszi máris igénybe a diákhitelt,
 • A középiskolát végzett korosztályok több, mint 35% részesül egyetemi vagy főiskolai képzésben ( a fejlett EU országokban ez az arány 40%, 10 évvel ezelőtt Magyarországon 8-10 % tanult tovább)
 • Rekordösszeget fordítunk a kutatásra és fejlesztésre csökkentve ezzel a nagyarányú lemaradást a fejlett EU országoktól.

Mezőgazdaság, vidékfejlesztés:

 • A polgári koalíció elkötelezett a föld magyar kézen maradása mellett,
 • A most megszavazott agrárcsomag teszi lehetővé, hogy befejeződjék a rendszerváltás az ágazatban, a termőföld azok kezébe kerüljön, akik ott és abból élnek, Nemzeti Földalap létesüljön és tovább bővüljön a családi gazdaságok köre a birtokszerkezet megfelelő átalakítására

Határon túli magyarok:

 • A Státustörvény ( helyesebben kedvezménytörvény) az első olyan törvény Trianon óta, amely nemzetünk határon kívüli tagjaira nem idegenként, hanem hozzánk tartozóként tekint, az alkotmány megfelelő rendelkezései szerint. A számukra nyújtott kedvezmények segítségével erősíti a nemzet összetartozását, elősegíti a szülőföldön való megmaradást. Minden bizonnyal be fogja ezt látni mind a szlovák, mind a román vezetés, ahogyan a szerb, szlovén, ukrán, horvát kormányok megtették.

Kül- és biztonságpolitika:

 • Felkészültünk az uniós csatlakozásra,
 • Tagja lettünk a NATO-nak, amelyben szerepvállalásunk nagymértékben elősegítette a Balkáni konfliktusok felszámolását és a békefolyamatok kiteljesedését
 • Megkezdődött a hivatásos hadseregre való áttérés folyamata
 • Döntöttünk az ország légvédelmének korszerűsítéséről, amelynek során kizárólag a nemzeti érdekeket vettük figyelembe
 • A határvédelmünk és határrendészetünk teljes mértékben felkészül az úniós csatlakozásra
 • Hat hónapra csökkent a sorkatonai szolgálat

Az ország által elért eredmények azt igazolják, hogy a polgári kormány által választott út helyes: a gazdaság stabil, a családok gyarapodnak, az ország biztonságban fejlődhet. A Magyar Modell a polgárok szorgalmának, kitartásának, vállalkozó szellemének köszönhetően jól működik, reális esélyünk van arra, hogy hazánk a régió központja legyen.

A közvélemény kutatások azt mutatják, hogy a polgári koalíció által képviselt politika bizalmat élvez, mert ez biztosítja hazánk stabilitását, erőteljes gazdasági növedekését, vagyis a kiszámítható jövőt. Célunk, hogy egyre több család előtt nyíljon meg a felemelkedés lehetősége.

Tisztelt Választóim!

Képviselői munkámhoz elengedhetetlen volt az Önökkel való személyes és rendszeres találkozás. Fogadóóráimon közel 1000 Budai Polgár tisztelt meg bizalmával, amelyet ezúton is köszönök. A magam eszközeivel sok esetben sikerült hozzájárulnom személyes problémáik rendezéséhez. További fogadóóráimról rendszeresen fogom tájékoztatni Önöket a Budai Polgárban.

Az országos választási szerződés megkötését követően 2001 novemberében a Magyar Demokrata Fórum és a Fidesz-MPP kerületi szervezetei együttműködési szándékát megerősítette, így a polgári együttműködés újabb négy évre intézményesült a II. kerületben.

Ezúton is kérem, észrevételeit, javaslatait, gondjait továbbra is ossza meg velem személyesen, szokásos fogadóóráimon, vagy akár levélben is.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék Önöknek és kedves Hozzátartozóiknak Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Sikeres Újesztendőt kívánni!

Tisztelettel: dr. Balsai István országgyűlési képviselőjük

Levélcím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

E-mail: istvan.balsai@ mdf.parlament.hu

Telefon: 441-5139, 441-5141, Internet: www.mdf.hu

(Terjesztési okokból a jelen képviselői beszámolót Budapest I. számú választókörzetben is sokan megkaphatták)