Dr. Balsai István parlamenti felszólalásai 1994-98.A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

"Illik-e a tisztviselői karnak támogatni egy cég reklámkampányát?" azonnali kérdés a belügyminiszterhez

Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről

A Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájának folytatása (1.)

A Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájának folytatása (2.)

A Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozatai javaslat általános vitájának folytatása (3)

az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 33. ülésnapján

Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésére felállított bizottság két tagja megválasztásának semmisségéről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő azonnali kérdése (az Országgyűlés 1997. február 4-i, keddi ülésnapján)

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő azonnali kérdése dr. Kuncze Gábor belügyminiszterhez

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő azonnali kérdése "Miért volt mégiscsak sürgős az elmúlt héten dönteniük az önkormányzatoknak ÁPV Rt.-vel szemben fennálló követeléseik felméréséről?" címmel

Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése.

A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat

A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat 2.

1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása

A büntetőeljárásról szóló törvényjavaslat általános vitája

A büntetőeljárásról 1973. évi I. sz. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája

A büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő interpellációja "Hogyan fog ön a jövőben a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek érvényt szerezni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a Széna térihez hasonló megdöbbentő darubaleset megismétlődése?" címmel

Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosítása tárgyában benyújtott törvényjavaslat általános vitájának határozathozatala

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló, 199O. évi XXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája

A büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

Az országos népszavazás kezdeményezésének elutasításáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája

az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 35. ülésnapján, 1997. május 29-én, csütörtökön

az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 39. ülésnapján, 1997. június 5-én, csütörtökön

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő interpellációja "Szükséges-e titkolódzni a kormány által tervezett ítélőtáblák székhelyét illetően?" címmel az igazságügy-miniszterhez

A kormányprogram vitája

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő felszólalása az alkotmány- és igazságügyi bizottság kisebbségi véleményének előadója

"Miért habozik az ügyész a szocialista párti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérni, ha a rendőrség szerint erre szükség van?" Dr. Balsai István országgyűlési képviselő azonnali kérdése Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyészhez

"Mikor döntött a kormány 156/1997. szeptember 19-ei kormányrendeletével a Magyarság Hírnevéért-díjról?" címmel Dr. Balsai István interpellációja

Dr. Balsai István interpellációja a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez: "Miért nem történt meg a Matáv Rt. hívásadatgyűjtő és tarifálási rendszerének hitelesítése a mérésügyi törvény előírásainak megfelelően?"

Milyen intézkedéseket tett a kormány, illetve a minisztérium a távközlési törvény felhatalmazása alapján lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai folytán a távbeszélő előfizetők kiszolgáltatott helyzetének megszüntetése érdekében?

Napirend előtti felszólalás az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 28. ülésnapján, 1997. május 12-én, hétfőn

Napirend előtti felszólalás (az Országgyűlés 1996. október 28-i, hétfői ülésén)

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő napirend előtti felszólalása (az Országgyűlés 1996. évi őszi ülésszakán, szeptember 11-én, szerdán, délelőtt 9 órakor)

(az Országgyűlés téli rendkívüli ülésszakának 3. ülésnapján, 1996. december 19-én, csütörtökön)

Napirend előtti felszólalás (Az Országgyűlés 1996. október 7-i, hétfői ülésén)

A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló, valamint a volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekmények megbüntetésére létrehozott Nemzetközi Törvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról szóló törvényjavaslatok általános vitája

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő felszólalása az Országgyűlés 1997. szeptember 16-i, keddi ülésnapján

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő felszólalása az Országgyűlés 1997. szeptember 16-i, keddi ülésnapján (2. rész)

Önálló indítvány az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosítására

A helyi önkormányzatokról szóló 199O. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 199O. évi LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, a helyi önkormányzatokról szóló 199O. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

A Magyar Köztársaság polgári törvénykönyve egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása

A Magyar Köztársaság polgári törvénykönyve egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása

A gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényjavaslat általános vitája

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a hozzá kapcsolódó állami számvevőszéki vélemény általános vitája

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő interpellációja

Dr. Balsai István országgyűlési képviselő kérdést tett föl a legfőbb ügyésznek: "Kíván-e büntetőeljárást indítani dr. Tocsik Márta ellen?" címmel

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvényjavaslat

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvényjavaslat

Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája

Az ügyvédekről szóló törvényjavaslat kivételes eljárásban történő tárgyalása

Az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. számú törvényerejű rendelet módosításáról szóló törvényjavaslat

A választottbírósági eljárásról szóló törvényjavaslat részletes vitája

A választottbírósági eljárásról szóló törvényjavaslat általános vitája

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényjavaslat általános vitája

A Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája

Az országos népszavazás elrendeléséről szóló 86/1997. október 8-ai országgyűlési határozat módosításáról szóló javaslat általános vitája

Vissza a főoldalra