Dr. Balsai István

Vagyonnyilatkozat

BOKROS-CSOMAG VAGY SZÉCHENYI-TERV?
Interjú dr. Balsai Istvánnal, II. kerület országgyűlési képviselőjével

Országgyűlési Képviselői Beszámoló
Ünnepi beszéd 2000. október 23-án
Interjú
60 éves lenne Mansfeld Péter
Balsai István nyilatkozata az MTI-nek MÁRIAREMETE, 2001. augusztus 20. PESTHIDEGKÚT, 2001. augusztus 25.

Dr. Balsai István parlamenti felszólalásai 1998-

Dr. Balsai István sajtószereplései 1998-
Dr. Balsai István beszédei
Dr. Balsai István parlamenti felszólalásai 1994-98.

1947. április 5.-én születtem. Iskoláim a Budai Tanítóképző Intézet Gyakorló Általános Iskolája, és a Márvány utcai Általános Iskola, majd a Piarista Gimnázium, és a Rákóczi Gimnázium voltak, ahol 1965-ben érettségiztem. Egyetemi tanulmányaim előtt egy évig a Műegyetemen dolgoztam, és előfelvételis sorkatonai szolgálatot teljesítettem Kalocsán.

Jogi tanulmányaimat 1967-1972. között az ELTE Jogi Karán folytattam, mindvégig népköztársasági tanulmányi ösztöndíjban részesültem, a polgári jogi és az államigazgatási jogi tanszékek demonstrátora és tudományos diákköri tagja voltam, summa cum laude fokozattal avattak doktorrá 1972.-ben.

Ezt követően felvettek a Budapesti Ügyvédi Kamarába, ahol 1990-ig ügyvédjelölti, majd ügyvédi tevékenységet folytattam egy VIII. kerületi ügyvédi munkaközösségben. 1995-től magánügyvéd vagyok.

Közéleti és politikai tevékenységet nem folytattam, politikai pártnak 1988-ig tagja nem voltam, ekkor csatlakoztam a Magyar Demokrata Fórumhoz, és ezzel egy időben a Független Jogász Fórumhoz.

Az MDF vezetése 1989-ben megbízott az Ellenzéki Kerekasztal és a rendszerváltozást előkészítő Nemzeti Kerekasztal munkájában való részvétellel, ahol Antall József és Szabad György munkatársaként a választójogi törvényeket előkészítő bizottságban képviseltem pártomat.

1989. őszétől rövid ideig tagja voltam az Országgyűlés által megválasztott első Országos Választási Bizottságnak.

Az 1990. évi választásokon a Magyar Demokrata Fórum országos listájáról választottak meg az első szabadon választott Országgyűlés tagjának. Antall József és a győztes polgári koalíció bizalmából 1990. májusától 1994. júliusáig igazságügyminiszter voltam az Antall József és Boross péter vezette kormányokban. Feladatomat képezte mindenekelőtt a demokratikus jogállam követelményeinek megfelelő igazságszolgáltatás feltételeinek megteremtése, kiépítése és megszilárdítása. Alkotmányos feladatom volt továbbá a magántulajdonon alapuló piacgazdaság törvényeinek előkészítése és elfogadtatása, számos alkotmányos közjogi intézmény megteremtése, és végül, de nem utolsó sorban a korábbi rendszer sértettjeinek lehetséges kárpótlása.

1994-ben ugyancsak az MDF országos listáján választottak meg a Parlament tagjának, ahol ellenzéki képviselőként az MDF és a többi ellenzékben lévő párt közös alkotmányvédő fellépéseit szerveztem meg, amelynek eredményeként az Alkotmánybíróság előtt sikerrel támadtuk meg a Parlament döntéseit az un. Bokros csomaggal, valamint a magyar termőföld külföldi kézbe juttatására irányuló népszavazási kísérlettel kapcsolatosan. Ezekben az években részt vettem az új Alkotmány koncepció kidolgozásában, amelyet az Országgyűlés az akkori kormányzópártok belső ellentétei miatt nem fogadott el.

1998. óta megválasztott egyéni képviselőként Budapest II. kerületét képviselem az Országgyűlésben, az MDF parlamenti frakciójának vezetője vagyok negyedik éve.

Tagja vagyok az Alkotmány- és igazságügyi bizottságnak, valamint az Interparlamentáris Unió magyar elnökségének, mely nemzetközi szervezet a világ 160 parlamentjének tagjait tömörítő intézmény, Genfi székhellyel.

Feleségemmel, dr. Schmidt Ilonával az egyetemen ismerkedtünk meg, ő jelenleg jogtanácsos, közel 30 éve élünk házasságban, két fiúnk közül Szabolcs (25) jogász, köztisztviselő, István (19) joghallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

15 éve lakunk a II. kerületben, társasházi öröklakásban, azelőtt 40 évig a XII. kerületben éltem. Vagyonnyilatkozatom hozzáférhető az MDF, vagy az Országgyűlés Internetes honlapján.

Elérhetőségeim:

Levélcím:

1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

E-mail:

istvan.balsai@mdf.parlament.hu

Telefon:

441-5139, 441-5141

Internet:

www.mdf.hu

Tisztelettel:

Dr. Balsai István
országgyűlési képviselő

 

Vissza az előző oldalra