Dr. Pongrácz Tibor

Dr. Pongrácz Tibor vagyok. 1940-ben születtem Budapesten. A gimnázium elvégzése és rövid fizikai munka után a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1963-ban szereztem diplomát, amit később még három év követ az ELTE Alkalmazott Matematika Szakán. 1969-ben doktoráltam matematikai-közgazdaságtani témában. Németül és angolul beszélek.

1966-ban megnősültem, feleségem dr. Pongrácz Tiborné (dr. Hüttl Marietta) kandidátus, családszociológus kutató. Két gyermekünk - Tibor (1967) ügyvéd. Marietta (1969) közgazdász - és három vidám unokánk van.

1963-73 között kutatóként a matematikai közgazdaságtan alkalmazása területén dolgoztam főként makrogazdasági területeken. Eszközként számítógépeket használtunk és a munkához szükség volt megfelelő adatfeldolgozási ismeretek megszerzésére is (ÉVM SZÁMGÉP, INFELOR, DATORG RT).

1973-81 között a KSH keretében először az Országos Számítástechnikai-alkalmazási Iroda igazgatóhelyetteseként a számítástechnika alkalmazás országos fejlesztése és a vonatkozó kutatás-fejlesztés irányítása volt a feladatom, majd 1977-től a Népességnyilvántartó Hivatal főosztályvezetőjeként a ma is működő országos népesség-nyilvántartás számítástechnikai projektjét kellett megvalósítanom.

1981-91 között a Pénzügyi Számítástechnikai Intézet igazgatóhelyettese, majd 1988-tól igazgatója voltam, ahol a makrogazdaság pénzügyi információs és elemzési rendszerének kialakítása, a mai adórendszer elektronikus adatfeldolgozási rendszerének létrehozása, a megyei pénzügyi feldolgozásokat támogató TAKEH (ma TÁKISZ) rendszer kialakítása, a versenypiacon banki és biztosítási rendszerek megvalósítása volt a feladatunk.

1991-92-ben Antall József miniszterelnök úr felkérésére részt vettem a GAM-nak nevezett alternatív gazdasági program kidolgozásában. 1992 januárjában APEH elnökhelyettes, februárban pedig az Antall kormány pénzügyminisztériumi politikai államtitkára lettem (1992-93). Ugyanekkor a kormányfő kinevezése alapján követtem Mádl Ferenc miniszter urat az ÁVÜ igazgatótanácsának elnöki székében (1992-94), a kormány gazdasági kabinetjének titkára (1992-93) és a Világkiállítási Tanács (1992-94) tanács tagja lettem. 1993-ban c. államtitkári kinevezéssel megbízást kaptam a privatizációs tárca nélküli miniszter munkájának segítésére, a kormányüléseken való helyettesítésére és számos nemzetgazdasági projekt vezetésére (1993-94).

1994-95 között a SZÜV Rt. (informatika) vezérigazgatója voltam. 1996 óta az EUROPONT Rt. ( beruházás, építésszervezés, pénzügyi tanácsadás) elnöki tanácsadója, a CAOLA-ALFA Rt. felügyelő bizottságának elnöke vagyok. 1998 óta képviselem az MDF-et az ÁPV Rt. felügyelő bizottságában. 1996 óta az MDF parlamenti frakciójának gazdaságpolitikai főtanácsadójaként dolgozom.

1989-ig semmilyen pártnak nem voltam tagja, akkor léptem be az MDF-be. 1990-tól 1999-ig az MDF Gazdasági Bizottságának ügyvivője, majd elnöke, 1995-99 között az MDF Országos Elnökségének és Választmányának tagja voltam. 2001-től újra az Elnökség tagjává választottak, ahol Budapestet képviselem. Részt vettem az 1994. évi és az 1998. évi választási program megírásában, 1992-ben és 94-ben Kisbéren, 1998-ban Budapesten (10.sz. vk.) voltam az MDF egyéni képviselőjelöltje. Jelenleg az MDF 2002. évi választási programjának kidolgozását irányítom, ezen dolgozom.

Bp. 2001.10.28.

Vissza az előző oldalra