A Magyar Demokrata Fórum Országgyűlési Képviselőcsoportjának állásfoglalása az egyházügyi törvény módosításáról

 

Az MDF Országgyűlési Képviselőcsoportja örömmel vette tudomásul, hogy a kormány hosszú előkészítés, szakmai, politikai egyeztetések után az Országgyűlés elé terjesztette az egyházi törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.

1., Az MDF ebben az ügyben ciklusok óta következetes: az európai normáknak és a magyar hagyományoknak megfelelő szabályozást javasolt folyamatosan. Bár az EU-ban nincs egységes szabályozás, az EU-s tagországok többségében lényegesen szigorúbb a vallási-egyházi státusz megszerzésének lehetősége, mint hazánkban. Az MDF eredeti javaslatai ezzel összhangban szigorú szabályzást javasoltak: a száz év honosság, vagy a minimum tízezer fő alapítói létszám bevezetését, amely egyébként összhangban van az európai intézmények ajánlásaival. ( Pl. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1999-es ajánlása és az Európai Parlament 1996-os állásfoglalása a szektakérdésről! )

2., Ehhez az eredeti célunkhoz képest a jelenlegi kormányelőterjesztést a lehetséges és minimális konszenzusnak tekintettük. Az MDF minden eddigi megnyilatkozásban, a törvényjavaslat általános vitájában nyilvánvalóvá tette, hogy a magyar társadalom többsége akaratát figyelembe véve szükséges a fiataljaink, családjaink, illetve a vallás szabad és hiteles gyakorlásának megóvása érdekében az egyházi törvény jelentős szigorítása, ugyanakkor 2/3-os törvényi kényszert tudomásul véve a kormányjavaslatot reális konszenzusként fogadta el.

3., Időközben a törvényi konszenzuskényszer miatt, a Fidesz és az Mszp között megegyezés született, amely írásos módon is megfogalmazódott, illetve a médián keresztül nagy nyilvánosságot is kapott. Az MDF álláspontja erről a megegyezésről a következő volt: megítélésünk szerint ez a megegyezés lényegesen és jelentősen gyengítette volna az eredeti kormányelőterjesztést, hiszen abból éppen az egyik leglényegesebb rész: a vallás és a vallási tevékenység jogi, törvényi definíciója maradt volna ki. Jellemző, hogy e megegyezés után Kósáné Kovács Magdolna azt nyilatkozta, hogy ezzel a megegyezéssel a kormány a kormány diszkriminatív törekvése a vallásszabadság korlátozására ezúttal vereséget szenvedett. Az MDF szerint azonban nem a kormány, hanem az ügy szenvedhet vereséget, ha a törvénymódosítás nem éri el célját és az egyházi és az egyházi-vallási státusszal továbbra is könnyedén vissza lehet élni!

4., Néhány nappal a Fidesz-Mszp megegyezés után az Mszp frakcióvezetője jelentette be, hogy az Mszp számára ez a megegyezés sem elegendő ahhoz, hogy elfogadják a törvényjavaslatot. Ahhoz újabb feltételt szabva azt követelte, hogy az Országgyűlés törölje a költségvetési törvényből azt a részt, amely szűkítette az adóigazolás kiállítására jogosult egyházak körét. Az MDF álláspontja az, hogy ez a javaslat mind szakmailag, mind pedig politikailag elfogadhatatlan és nem lehet semmiféle további engedményeket tenni. Ezzel együtt megítélésünk szerint az Mszp szószegést követett el és a saját csapdájába esett. Egyik oldalon szembesül folyamatosan a társadalom többségének akaratával és szembekerült a történelmi egyházakkal, másik oldalon pedig nem vállalja azt a közös felelősséget, amely mind kormány, mind pedig ellenzéki oldalon közös, nemzeti felelősségünk a fiataljaink, családjaink, illetve társadalmunk megvédése tekintetében. Így azt a tényt kell megállapítanunk, hogy ezért ellehetetlenül az a kormányzati erőfeszítés, hogy a társadalom döntő többsége elvárásának, illetve az európai normáknak megfelelő szabályozás születhessen!

5., Mindezekből következően a Magyar Demokrata Fórum Országgyűlési Képviselőcsoportja a következő álláspontot alakította ki mai frakcióülésén:

a., Az MDF a Fidesz-Mszp közötti megegyezés eredményeként létrejött javaslatot úgy ítéli meg, hogy az az elvárásainktól lényegesen eltérő, a kormányjavaslatot lényegét érintően gyengítő változat. Bár az optimálisnál, az elvárásainkhoz képest tehát sokkal kevesebb, de a semminél többet jelentett volna, ezért azt megszavaztuk volna.

b., Az MDF frakciója ennél további engedményt, kompromisszumot nem támogat, hiszen az mind szakmai, mind politikai szempontból elfogadhatatlan.

c., Ennek alapján az MDF álláspontja az, hogy az eredeti kormányjavaslatot támogatja, mint reális kompromisszumot és névszerinti szavazást fog kérni az Országgyűlésben erről a javaslatról. Így minden képviselő és frakció a társadalom előtt vállalhatja felelősségét és döntésének következményét.

d., Az MDF értékrendjének és álláspontjának célja az, hogy hitelesen biztosíthassuk a vallás valóban szabad gyakorlását hazánkban, ugyanakkor minden törvényes eszközzel meg tudjuk védeni családjainkat, gyermekeinket és az egész társadalmat a destruktív "businessegyházak" és az olykor már nemzetbiztonsági tényezőt jelentő csoportosulások káros tevékenységével szemben.

Ezért - ha az MDF abban a helyzetben lesz - olyan intézkedéseket tsz, amelyek által kitűzött céljait meg tudja valósítani. E mostani parlamenti vita tapasztalatai alapján pedig akár a közeljövőben önálló törvényjavaslat benyújtásával szeretnénk a társadalom lelkiismeretét és a politikusok közös felelősségét ébren tartani!

 

Budapest, 2001. március 25-én

 

Az MDF Országgyűlési Képviselőcsoportja


Vissza a főoldalra