Az e-szignó nem exkluzív autogram!

Az MDF támogatja a digitális aláírás
bevezetését szabályozó törvényjavaslatot,
de felhívja a figyelmet az
elektronikus diszkrimináció veszélyeire


A Magyar Demokrata Fórum az Új Gazdaság és az elektronikus kormányzat kialakulásához vezető út egyik legfontosabb mérföldkövének tekinti a digitális aláírást bevezető törvényjavaslatot és várható elfogadását.

Az előterjesztés összhangban van a kormány programjával, amelynek egyik súlypontja a számítástechnikai felzárkóztatás elősegítése. Erre utalnak a Széchenyi terv idevonatkozó pályázatai, az Informatikai Kormánybiztosság felállítása és munkájának beindítása, valamint a kormányzati és egyetemi telematikai fejlesztések felgyorsítása.

Messzemenőleg egyetért a Magyar Demokrata Fórum a kormány informatikai fejlesztéseket elősegítő javaslataival és intézkedéseivel, így az elektronikus aláírás bevezetésével is. Ugyanakkor hangsúlyozzuk - amint az általános vita MDF-es vezérszónoka, Csáky András is beszéde végén nyomatékosította -, hogy az e-szignó elfogadása nem tehető kötelezővé sem államigazgatási eljárásban, sem üzleti, vagy magánjogi tranzakcióban. Ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a törvény elfogadása után nem lehet az ügyintézésnek egyetlen olyan helyszíne sem, ahol a parlamenti döntés hatására csak a digitális aláírást lesznek hajlandóak elfogadni. Ilyen túlkapásoktól tartani lehet. Hatékonyan meg kell előzni, hogy - a már most is tapasztalható e-túlbuzgóság - ne vezethessen diszkriminatív hivatalok és vállalkozások színre lépéséhez.

Módosító indítványaink arra irányulnak, hogy az e-szignóra vonatkozó szabályozás ne lehessen eszköze és technikája a - közkeletű nevén - digitális szakadék kialakulásának. A napjainkban egyre fenyegetőbb veszély ugyanis az, hogy a kompjuterizálódó gazdaság és társadalom úgynevezett info-szegény illetve info-gazdag rétegekre osztja egy-egy ország népességét, így Magyarországot is. Ebben a technikailag fejlett, de igazságtalan világban a magasabb jövedelemmel, vagy képzettséggel, vagy egyszerűen számítógép-hozzáféréssel rendelkezők elzárhatják az info-csapot, még kiszolgáltatottabb helyzetbe kényszerítve ezzel egész lakossági csoportokat, hátrányos helyzetű rétegeket. Éppen ezért úgy gondoljuk, a digitális kézjegy létrehozása és használata minden állampolgár elemi joga. Az elektronikus aláírás nem válhat egyes kivételezett emberek, vagy monopol-helyzetben lévő vezetők kiváltságává.

Az elektronikus aláírás nem exkluzív autogram, hanem az, aminek a törvénytervezet is kezeli: az információs társadalomban megjelenő és - várhatóan - fokozatosan tért nyerő dokumentum-azonosítási technika.

Az MDF három módosító javaslatot nyújtott be. Azt indítványozzuk, hogy a közintézmények részére egy állami tulajdonban lévő gazdasági társaság végezze a hitelesítés-szolgáltatást. Azt is kívánatosnak tartjuk, hogy minden megyében legalább egy hitelesítő kötelezően működjék, ezzel ismét elkerülve a budapesti túlsúlyt, ami már egyébként is jellemzi az informatikát. A továbbiakban javasoljuk, hogy az üzleti életben ne legyenek külön megállapodás alapján érvényes szabályok. Ezt ugyanis a jelenlegi szabályozás-tervezet lehetővé tenné.

 

Csáky András előadói beszédének szerkesztett változata olvasható az MDF honlapján: www.mdf.hu