Rogán Antal szerint:
"az informatika pártok fölött álló ügy"


Rogán Antal bevezetőjében elmondta, hogy nem szakemberként, hanem politikusként kíván szólni a Parlament informatikai bizottságának eddigi tevékenységéről és további terveiről. Az aktualitást az adta, hogy éppen aznap (március 1.) fogadták el a bizottság féléves munkatervét, így már konkrétumokról is beszámolhatott.

Az elnök szerint a politika csak az utóbbi két évben foglalkozik szervezetten az informatikával. Elvi szinten már a párt-programokban is megjelent a téma, gyakorlati szinten pedig konkrét intézkedések is történtek, mint például az informatikai kormánybiztosság, illetve a bizottság felállítása. "Nem vagyunk késésben, a fázis eltolódás csak minimális a fejlett országokhoz képest" - jegyezte meg az előadó. Erre jó példa az elektronikus aláírás rövidesen parlament elé kerülő törvényjavaslata.

A törvényhozás előtt álló problémák között a legsúlyosabbnak azt tartja a kormánypolitikus, hogy az IT szektor üzleti és társadalmi kihívásaira nincsenek felkészülve a rendelkezésre álló döntéshozói szervezetek, hiányoznak az érvényes politikai válaszok. Az is gond, hogy nem épült ki még az a szakértői bázis, amely a politikai szervetek felé közvetítené a szakma fontos kérdéseit.

A konkrét feladatokról szólva az előadó kifejtette, hogy az Egységes Hírközlési Törvény parlamenti vitájára még a tavaszi ülésszakban sor kerül. A frakciók és a bizottsági tagok tisztában vannak azzal, hogy rendkívül lobbi-érzékeny szabályozásról van szó, ezért a politika szempontja csak az lehet, hogy piacbarát, de alapvetően a fogyasztók érdekeire épülő törvényt terjesszenek be és fogadjanak el.

A képviselő az informatikai bizottság munkatervéről szólva elmondta, hogy rendhagyó programot állítottak össze. Céljuk ugyanis az, hogy ez a parlamenti grémium, az ügyrendben előírt feladatokon túl, egyben fórumként is működjön. Az Internet, mint társadalmi jelenség lehetne a téma, s bár az nem kormányfeladat, hogy vitaklubot működtessenek, mégis úgy gondolják, hogy az Internet öntörvényűsége miatt a politikusok számára ez a forma tűnik alkalmasnak a hálózati világ felöl érkező jelzések kezelésére.
Néhány szóban utalt Rogán Antal arra is, hogy nem keresik a szabályozási metódusokat, sőt a túlszabályozásnak még a látszatát is el akarják kerülni. Vitathatatlan azonban, hogy egyre több problémacsomót érintően - ilyen például a szerzői jog, az adatvédelem, a személyiségi jogok - mégis szükséges lesz rövidesen jogi eszközök bevetésére.

Befejezésül a bizottsági elnök segítséget kért a résztvevőktől. Abban igényelt tartalmi és elkötelezett támogatást, hogy ne változzon a jelenlegi megközelítés: őrizzük meg a konszenzust, és az információs társadalom kérdéskörei továbbra is pártok fölött álló téma maradhasson. "A politika esélyt kell kapjon arra"- mondta -, "hogy ne az érdekek, hanem az eszmék alapján dönthessen!"

Kerekes Pál