Nyílt napot tervez az Országgyűlés
informatikai bizottsága
Elfogadták az első féléves munkatervet


A tartalminak is tekinthető egyetlen előterjesztést visszavonta Zuschlag János képviselő, így a bizottsági tagok nem foglalkoztak a képviselői munka elektronizálásának lehetőségeivel. Sajtónyilatkozatában "minden képviselőnek laptop-ot" javaslatnak aposztrofálta Rogán Antal elnök az egyéni képviselői indítványt, jelezve, hogy a bizottság feladatait nagyobb "sávszélességű" témakörök megtárgyalásában látja.
A frakcióktól és képviselőktől összegyűjtött munkatervjavaslatokat - néhány korrekcióval - elfogadta a bizottság. Ennek megfelelően két törvényjavaslatot tárgyalnak meg a közeljövőben: márciusban az e-szignó, áprilisban várhatóan az ehtv. (egységes hírközlési törvény) vitájára kerül sor.
Kihelyezett ülést két ízben tartanak majd: a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen Pokorni Zoltán miniszter ismerteti az informatikai képzés rendszerét, ezt követően pedig a képviselők látogatást tesznek egy távközlési, illetve tartalomszolgáltatónál. (A választott szolgáltatókról később születik döntés, olvasható az elfogadott munkatervben.)
A munkaterv "meghallgatások, bemutatkozások" fejezete bővült ki a leginkább az eredeti javaslathoz képest. Bekerült a programba a szakmai érdekképviseletek (Informatikai Érdekegyeztető Fórum, Távközlési Érdekegyeztetési Fórum) bemutatkozása, valamint az ORTT internetre vonatkozó tájékoztatójának megtárgyalása.
Az internetet érintő adatvédelemről, személyiségi jogokról, valamint az önszabályozás kérdéseiről nyílt napot rendez a bizottság. A végleges program és szervezeti forma jelenleg kidolgozás alatt áll. Az albizottságokban előkészítik az e-business, illetve a számítógépes bűnözés témaköröket érintő tárgyalási javaslatokat. Külön figyelmet szentelnek a személyes adatvédelem és a jellemzően magyar tartalom elősegítésének tárgyköreire.
Az elfogadott munkaterv pontjai azt tükrözik, hogy a parlamenti bizottság az első félévben - rácáfolva a nevére - alapvetően nem a telematikával, hanem az internettel, és a fokozottan behálózódó társadalom jelenségeivel kíván foglalkozni.