Egészséges Népnek Van JövőjeCsáky András Zsúfolásig megtelt a Polgármesteri Hivatal díszterme Cegléden, ahol Csáky András MDF-es országgyűlési képviselő Mikola István egészségügyi miniszterrel tartott fórumot. Ezt megelőzően miniszter úr a térség egészségügyi központjának számító Toldy Ferenc kórházban átadta az új műtő blokkot és diagnosztikus részleget.

 

Egészséges Népnek Van Jövője

 

Az egészségügyi fórumon Csáky András emlékeztetett rá, hogy lassan egy esztendeje a parlamentben, napirend előtti felszólalásában felhívta a figyelmet az egészségügyben, forráshiány miatt kialakult helyzetre. A Magyar Demokrata Fórumnak több olyan kezdeményezése volt a 2000. évi költségvetés tárgyalásakor, mely forrásbővülést eredményezhetett volna az ágazatban. A múlt évi költségvetés tárgyalása során is végig fenntartották azt a módosító javaslatot, mely 24 milliárd forinttal többet juttatott volna az egészségügynek. Sajnálatát fejezte ki, hogy az ellenzék kivonulása miatt nem került elfogadásra. Mint fogalmazott ezt követően nincs erkölcsi alapjuk az ellenzéki pártoknak követelésekkel előállni. Beszédében köszönetét fejezte ki az egészségügyben dolgozó szakdolgozóknak  munkájukért, mert mint fogalmazott, az Ô áldozatos tevékenységük nélkül összeomlana az ellátórendszer.

Csáky András

Mikola István egészségügyi miniszter beszédében kitért a héten aláírt gyógyszer-megállapodásra, mely révén 200 új készítmény kerül a piacra és a támogatott gyógyszerek árának emelkedése jóval az infláció alatt marad. Részletesen beszámolt arról a népegészségügyi programról, melyben a leggyakoribb halált okozó betegségek elleni küzdelem érdekében teendő lépések lesznek lefektetve. Tájékoztatta e jelenlévőket a residens képzésben és a betegbeutalás rendjében várható változásokról. Mint mondotta bízik benne, hogy végig tudják vinni a teljes privatizációt az alapellátásban és, hogy ősszel már megkezdődhet az egészségügyi intézmények akkreditációja. Röviden kitért arra a törvényjavaslatra is, melynek tárgyalása a jövő héten kezdődik a parlamentben. Beszéde végén a szép számban jelen lévő kollégák támogatását kérte elképzelései megvalósításához.

A fórumon számos kérdés hangzott el és többen elismerésüknek adtak hangot a tárca munkáját illetően.

A Magyar Demokrata Fórum álláspontja "az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról" szóló törvényjavaslatról

- A Magyar Demokrata Fórum üdvözli, hogy az egészségügyi kormányzat korábbi ígéretének megfelelően hatályon kívül helyezi az ágazatot évente megosztó, elhíresült un. "ágyláb" törvényt (Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996. évi LXIII.tv.).

- Elfogadhatónak tartjuk, hogy a január 1-vel érvényben lévő megállapodások alapján kialakult normatív kapacitásokat tekinti alapnak a finanszírozást illetően a törvényalkotó. A javaslat rugalmas lehetőséget biztosít az országban észlelhető területi ellátási egyenetlenségek fokozatos felszámolására.

- Nem támogatjuk, sőt az egészségügy jelen állapotában kifejezetten károsnak tartjuk, hogy a szolgáltatók között árversenyt tesz lehetővé a javaslat.

- Megítélésünk szerint az egységes közegészségügyi szakmai irányítás - állampolgári jogok országgyűlési biztosa által is ajánlott módon - nem valósul meg a javasolt szabályozás esetén, ezért továbbra is fenntartjuk a múlt év januárjában - ezzel kapcsolatban - a ház elé benyújtott törvénymódosítási javaslatunkat.

- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítására előterjesztett javaslatot jónak tartjuk.

- Az AB korábbi döntése alapján, a korlátozottan cselekvőképes személyek jogait érintő módosítási javaslat megítélésünk szerint nincs összhangban a polgári törvénykönyv tervezett módosításával.

- A psychiátriai betegekre vonatkozó korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos módosítási javaslat megítélésünk szerint megfelel az AB határozatban foglalt kritériumoknak.

- A kábítószerek forgalmazásának külön jogszabályban meghatározott hatósági engedélyeztetését egyértelműen indokoltnak tartjuk.

Összegezve:

A Magyar Demokrata Fórum szerint a törvényjavaslat - a jelzett módosításokkal - megfelel a kitűzött célnak, mely az egészségügyi struktúraváltás megalapozása, az új népegészségügyi program elősegítése és az Európai Unióhoz való egészségügyi harmonizáció előkészítése.


Vissza a főoldalra