Vissza Kezdőlap Fel Tovább

A Magyarországi Református Egyház könyvkiadásáról

indenekelőtt tudnunk kell azt, hogy 1945 előtt (századokon át) a Református Egyháznak nem volt un. központi könyvkiadója, könyvkiadása. Voltak erre nézve szórványos kezdeményezések, amelyek sorából kiemelke­dik az un. Parochiális Könyvtár sorozata, de nem volt rá igény, s talán szükség sem, hogy az egyház, vagy 1881-től az Egyetemes Zsinat által felügyelt és irányított központi könyvkiadás legyen. Mint láttuk a biblia­kiadás a Brit és Külföldi Bibliatársulat segítségével megoldott volt 1948-ig. Az un. vallásos könyvek, teológiai szakirodalom stb. pedig a négy nagy Kollégiumunk, valamint egyházi egyesületek és elkötelezett magánszemélyek kiadói tevékenységével tűnt megoldottnak.

1945 után viszont minden ilyen irányú tevékenységet abba kellett hagyni az ismert politikai változások következményeként. Így kerülhetett sor arra, hogy 1948-ban a Zsinati Iroda (akkor Konventi Iroda) egyik osztályaként létrehozzák a Református Sajtóosztályt elődeink. A név a mai fül számára kissé félrevezető (lényegében akkor is az volt), mert ez a Sajtóosztály az első perctől tulajdonképpen klasszikus értelemben vett Kiadó volt, hiszen biblia-, könyv-, és folyóirat-kiadással foglalkozott. Bizonyára egyházunk akkori vezetői felismerték, hogy a "becsukott", különböző egyházi hátterű kiadók helyett létre kell hozni "valamit", s erre a fenti módon tudtak engedélyt szerezni az akkori hatóságoktól.

Református Sajtóosztály néven működött tehát az egyház kiadója 1948 és 1992 között. Ekkor elérkezett az ideje, hogy végre "néven nevezzük a gyermeket", s így jött létre egy egyházi törvény megalkotásával a Kálvin János Kiadó, a Református Sajtóosztály teljes körű jogutódjaként, de lényegében ugyanazokat a feladatokat látja el mint a Református Sajtóosztály.

Melyek ezek a feladatok? Amint láttuk, elsősorban, legfontosabb feladatként a Biblia kiadása, s nemcsak a Magyarországi Református Egyház számára, hanem a Magyar Bibliatársulat tizenkét tagegyháza szá­mára is.

Második nagy feladata a Kálvin Kiadónak a református könyvkiadás folyamatosságának biztosítása, amelynek mindenekelőtt van egy un. alapellátás része. Tehát, amit mindenképpen biztosítani kell az: a Biblia, énekeskönyv, hittankönyvek, imakönyvek, Képes Kálvin Kalendárium, Bibliaolvasó Kalauz, Reformátusok Falinaptára. A többi kiadvány csak egy igen széles műfaji skálán meghatározható az alapelv szakadatlan szem előtt tartásával ("a Biblia jobb megértését segítő könyveket kell kiadni a Református Egyház kiadójának, a hit és a hitből fakadó élet szükségleteit szolgálván"). Ezért a bibliamagyarázati művektől a teológiai szakirodalmon át, az ifjúsági és gyermekirodalomig és szépirodalmig mindent igyekszünk, szellemi és anyagi erőinkhez mérten megjelentetni. Kiadványaink katalógusának önmagáért kell beszélnie.

A Kálvin Kiadó kiadványainak terjesztése elvileg tökéletesen megoldott, hiszen ha azt mondjuk, hogy a Magyarországi Református Egyháznak van 1200 gyülekezete, akkor azt is mondjuk, hogy van 1200 könyvesboltunk, ami a gyakorlatban a templomajtóhoz kitett könyves asztalt jelenti, és a kötelező (de be nem tartott) gyülekezeti könyvtárakat jelenti. Természetesen 1990 óta minden könyvesbolt is terjesztheti (ha akarja) kiadványainkat. A kérdést kissé leegyszerűsítve tehát azt lehet mondani, hogy amely gyülekezet, lelkipásztor és/vagy presbitérium fontosnak tartja a biblia- és könyvterjesz­tést a fent említett református alapelvekből következőleg, ott nagy forgalmú és nagy hatású terjesztés folyik. Így a kiadványok a gyülekezeti programok hasznos tartalmául szolgálhatnak, a missziói család- és beteglátogatás kedves és hasznos ajándékaként kísérik el a missziói munkát végzőket.

Vissza Kezdőlap Fel Tovább