Kezdőlap Szolgálatunk Elérhetőségünk Kiadványaink Vásárlás Baráti kör

A magyar nyelvű protestáns Biblia és a református könyv- és folyóirat-kiadás helyzetéről és e kiadványok terjesztéséről

reformáció egyházainak máig érvényes felismerése, hogy hitünk és életünk egyetlen zsinórmértéke az Ó- és Újszövetségből álló Szentírás, azaz a Biblia. E középponti értékű felismerés kézenfekvő következménye az un. anyanyelvű bibliák megszületése a reformáció első évtizedeiben. Az anya­nyelvű Biblia megjelenése ugyancsak értelemszerűen hívta elő a Biblia jobb megértését segítő tudományos és népszerű könyvek iránti igényt, s innen válik érthetővé, hogy úgy Magyarországon, mint másutt is, miért voltak az első nyomdák protestáns egyházi alapításúak.

A XX. század gyermekei már abba a századok során kialakult "igénybe" - jó esetben "gyakorlatba"- születtek bele, hogy református ember nem képzelhető el napi bibliaolvasás nélkül, s ezzel egy lélegzettel azt is kimond­tuk, hogy : ... és a Biblia jobb megértését segítő könyvek nélkül.

Így érthető számunkra, hogy a református missziói felfogás szerint az egyház, a gyülekezet missziójának szerves része az un. iratmisszió, amely alatt tehát a bibliaterjesztést és a Biblia jobb megértését segítő könyvek sokakhoz való eljuttatását értjük.

Mi, református keresztyének azt valljuk, hogy az egyházon belüli és kívüli tévtanítások ellen akkor "harcolunk" a leghelyesebb, mert a legbiblikusabb módon, ha a Bibliából merített református hitünket megvalljuk és hirdetjük. A jézusi példázatként ismert magától növő vetést, ill. aratást tapasztalhatjuk meg így életünkben, miközben esetlegesen tévúton járó testvéreinkkel is a kötelező szeretet kapcsolatában maradhatunk, ha nem őket "támadjuk", hanem a magunk hitéről teszünk bizonyságot.

A magyar Biblia korszakai ] A Magyarországi Református Egyház könyvkiadásáról ] A Magyarországi Református Egyház folyóiratairól ]

Vissza Kezdőlap Tovább