Vissza Kezdőlap Tovább

 

A Magyarországi Református Egyház

Kálvin János Kiadója

 PÁLYÁZATOT

hirdet két kategóriában.

 

I. kategória: népszerű hitébresztő és hitmélyítő írások (traktátusok) készítése

Javasolt témák (munkacímek): Isten és a bálványok; Jézus Krisztus, a Megváltó; Életünk a Szentlélek erőterében; A Szentháromság titka; A Biblia hitünk és életünk zsinórmértéke; Az egyház (a gyülekezet) a Bibliában és a történelemben; A református család egykor és ma; A keresztyén család: Párválasztás, házasságkötés; Gyermeket várunk – gyermeket keresztelünk; Hitoktatás a családban és a gyülekezetben; Konfirmációra készülve; Testi-lelki betegségeket hordozva élni; Élni és meghalni: az örökélet ; Hitünk alapfogalmai: A teremtő Isten; A gondviselő és mindenható Isten; Kiválasztott-e engem Isten?; Az Isten szeretet (Az 1Kor 13 életszemlélete); Miért tűri Isten az emberi gonoszságot?; „Nehéz igék” az Ószövetségben; „Nehéz igék” az Újszövetségben; „Nincs itt maradandó városunk…” (A Biblia jövőképe); Miért vagyok református keresztyén?; A Biblia tanítása a keresztyén ember viszonyáról a politikához; A kultúra és a keresztyénség kapcsolata egykor és ma.

A pályázók maguk is választhatnak témát.

 II. kategória: bibliai történetek és alakok, valamint a református egyháztörténet meghatározó embereinek regény (un. kisregény) formában való megjelenítése.

 Figyelembe veendő szempontok mindkét kategóriában a témaválasztásnál és a kidolgozásnál:

Biblikus alapvetés a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás szellemében, a magyar nyelv hagyományait és a közérthetőséget szolgáló megfogalmazás.

 

            A kéziratok terjedelme: 80-120 kéziratoldal (kb. 160-200 ezer karakter).

             A pályázatok beadási határideje: 2004. augusztus 31. A pályázatokat a Kiadóhoz lemezen és nyomtatott formában kizárólag postai úton lehet beküldeni, jeligével és zárt borítékban a szerző nevével és címével.

            Postai cím: 1113 Budapest, Bocskai út 35.

            Eredményhirdetés: 2004. december 15.

            Bíráló bizottság: A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Kiadói és Sajtóbizottsága és a Bizottság által felkért szakértők.

Díjak: mindkét kategóriában (külön-külön)

I.                    díj: 200 ezer Ft és a kézirat megjelentetése

II.                 díj: 100 ezer Ft

III.               díj: 50 ezer Ft

A Kiadó (az első helyezettek kivételével) szabadon dönt a kéziratok megjelentetéséről. A díjazásban nem részesített kéziratokat a Kiadó nem őrzi meg és az elutasítást nem indokolja. A nyertes pályázatok szerzőit a Kiadó írásban értesíti.

 2004. április

                    A Magyarországi Református Egyház

    Kálvin János Kiadója


Vissza Kezdőlap Tovább