Alsószuha nyomtatás
N É V J E G Y   M E G R E N D E L É S

Kérjük a szerződés elfogadását és az adatlap kitöltését!

Falusi Turizmus Centrum

Főiroda: 1074 Budapest, Dohány utca 86. *** Telefon/fax: 061-788-9932 * Mobil: 0630-6353-186

Mobil: 0630/6353-186

URL: www.falutur.hu *** E-mail: ftur@ftur.hu

 

Megjelenés a www.falutur.hu honlapon névjegyként, az elérhetőségek feltüntetésével

 

M e g á l l a p o d á s

mely létrejött a Falusi-Tanyai Turizmus Centrum Bt. (adószám: 28437204-2-42, bankszámlaszám: OTP 11707024-20491442) által működtetett Falusi Turizmus Centrum (1074 Budapest VII. Dohány utca 86., mint megbízott, továbbiakban Iroda) és a Megbízó között. A Megbízó személyes adatai:

*Megbízó neve:
*Megbízó lakcíme:
*Megbízó adószáma:

Megbízó a szálláshelyeinek Interneten történő nyilvános megjelenítését   *hónap időtartamra (legalább 12 hónap, legfeljebb 24 hónap) rendeli meg az alábbi feltételekkel:

A./ A Megbízó (Szállásadó) vállalása és kötelezettsége

1. Megbízó kijelenti, hogy a

  *címen,   *számon

regisztrált szálláshellyel rendelkezik, azt jogosult hasznosítani.

2. Megbízó felhatalmazza az Irodát, hogy a szálláshelyet a Megbízó által megadott elérhetőségekkel a www.falutur.hu honlapon fotóval névjegyként megjelenítse, valamint kijelenti, hogy a saját honlapján közzétett feltételekkel közvetlenül fogadja a nála jelentkező Vendégeket.

3. Megbízó a bejelentett és az Internetem feltüntetett szolgáltatások meglétéről gondoskodik, azt a Vendégeknek biztosítja.

4. Megbízó a szolgáltatásai kifogástalan teljesítéséért felelősséggel tartozik. Az esetleges reklamációt saját hatáskörében a Vendéggel egyezségre törekedve közvetlenül intézi, hibás teljesítés esetére kártérítési kötelezettséget vállal.

5. Megbízó rendkívüli akadályoztatása esetén haladéktalanul értesíti az Irodát arról, hogy az internetes megjelenítést szünetelteti.

6. Megbízó a szüneteletetett hirdetésének újbóli rendszerbe állításáért egyszeri 1000 Ft + Áfa üzembe helyezési díjat fizet

7. Amennyiben a Megbízó adataiban változás következik be azt haladéktalanul közli az Irodával. Az adatokban történő változások átvezetése évi két alkalommal díjmentes.

B./ Iroda (Falusi Turizmus Centrum) vállalása és kötelezettsége:

8. Iroda vállalja, hogy a Megbízó által bejelentett szálláshely névjegyét 1 db fotóval* önálló oldalon mutatja be a www.falutur.hu címen elérhető honlapján a Megbízó közvetlen elérhetősége (név, cím, telefonszám, ill. egyéb elérhetőség) feltüntetésével 2500 Ft + ÁFA egyszeri feldolgozási és 600 Ft/hónap + ÁFA üzemeltetési díjért

9. Az iroda kötelezettségvállalása a befizetést követő hónap első napján válik esedékessé és e megállapodás szerinti hónap utolsó napjáig tart. Az iroda folyamatosnak tekinti a megállapodást - külön regisztrációs díjat nem számít fel - ha a megállapodás meghosszabbítása (bármely fél kezdeményezésére) a szerződés lejárta előtt legalább 2 héttel megtörténik

10. Iroda a Vendég előtt a Megbízó szolgáltatásaiért nem vállal garanciát, az Irodának bejelentett Vendég reklamációt a Megbízóra visszahárítja.

11. Iroda a nála bejelentett reklamációkról írásban értesíti a Megbízót. Három reklamációt követően - a jó hírnevének megőrzése érdekében - az Iroda jogosult a Megbízó hirdetését rendkívüli felmondással felmondani

C./ Egyéb megállapodások

12. A felek kijelentik, hogy egymás érdekét figyelemben tartva a tevékenységük során hatékony közös munkára törekednek. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek okozott kárt megtéríteni.

13. Nem tekinthető kárt okozó tevékenységnek, ha az Iroda rajta kívül álló ok miatt - az Internetes szolgáltatójának hibájából - átmenetileg nem tudja a vállalt szolgáltatását biztosítani.

14. Szerződő felek a jelen megállapodással kapcsolatos vitás kérdéseket egyeztetéssel kívánják rendezni.

15. Felek a jelen szerződést határozott időszakra kötik. A megállapodás rendkívüli felmondással akkor szüntethető meg, ha a szerződő felek egyike gondatlan magatartásával, vagy tudatosan, a másik félnek anyagi, illetve erkölcsi hátrányt jelentő kárt okoz.

16. Jelen szerződést bármely fél kezdeményezésére és csak a felek egyező akaratával, írásban lehet meghosszabbítani.

17. A szerződés - a rendkívüli felmondás kivételével - bármelyik fél kezdeményezésére három hónapos határidővel mondható fel.

17.1. Ha az Iroda kezdeményezi a felmondást, úgy az elmaradt szolgáltatásra eső részarányos díjat az Iroda visszafizeti.

18. Megbízó által kezdeményezett felmondás esetén az Iroda az egyszeri feldolgozási költséget visszatartva az elmaradt szolgáltatásra eső részarányos díjat visszafizeti.

19. A megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv az irányadó, a felek peres eljárás esetére a Budapesti Központi Kerületi Bíróságot jelölik meg.

 

*Kelt,

 

Megbízó a megállapodást nem fogadta el , *a megállapodást elfogadta

 

Falusi Turizmus Centrum nevében Koziel Miklós igazgató a megállapodást elfogadta, a megállapodás a regisztrációs díj befizetése napján válik érvényessé. Ezt követő 48 órán belül készítjük el a névjegyet

 

A D A T L A P

az itt kitöltött adatok fognak megjelenni a névjegyen
Szálláshely adatai:
Fantázia neve:
*Címe:
Telefonszáma:
Szállásadó adatai:
*Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó címe:
Telefonszám:
Mobil telefonszám:
Fax:
 
*WEB cím:
*E-mail:

A regisztrációs díj befizetésének módja:
Banki átutalással: Postai utalványon: Személyesen:


Elküldés előtt kérjük ellenőrizni a megadott email címet, mert a megrendelését oda fogjuk visszaigazolni!
   

falusi turizmus szállás

FALUSI TURIZMUS CENTRUM
, ALAPÍTVA: 1995
Információ, szállásfoglalás - országos kínálat

Főiroda: 1074 Budapest, Dohány u. 86 * Telefon/fax: 061-788-9932 * Mobil: 0630-6353-186 Email: ftur@ftur.hu


A Falusi Turizmus Centrum iroda itt található:   Itt találja meg a budapesti főirodát
Copyright (c) Falusi-Tanyai Turizmus Centrum Bt. *** Alapítva: 1995 *** Adószám: 28437204-1-42 *** Minden jog fenntartva


A zászlós számláló indítása: 2011 március 24. (tovább: Részletes statsztika)

free counters
eXTReMe Tracker falusi turizmus hu
Falusi Turizms Centrum PageRank ikon ingyen