Vissza Kezdőlap Fel Tovább

A BIBLIA KINCSEIBŐL VEGYÉL! 1-6 
(Stories of the Bible on Video Casette, 1-6)

Videokazetta

A Szentírás ó- és újszövetségi történetei és alakjai

Eredeti cím: Begegnung mit der Bibel. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1992. Produktion EIKON-FILM

Tartalom:

 1. Sára és Ábrahám. A hit: reménység
  1Móz 18 (17' 26")
 2. Exodus. Szabadulás a szolgaságból
  2Móz 3-12 (17' 30")
 3. Mózes és Áron. Tánc az aranyborjú körül
  2Móz 32-34 (15' 39")
 4. Ruth és Naomi. Hazatérés
  Ruth 1-4 (20')
 5. Ámósz és a pap. Az igazság hangja
  Ámósz 7 (17' 14")
 6. Jeremiás és a király. Az igazságot nem lehet "elégetni"
  Jer 36 (15' 30")

A BIBLIA KINCSEIBŐL VEGYÉL! 7-12 
(Stories of the Bible on Video Casette 7-12)

Videokazetta

Tartalom:

 1. Keresztelő János. Várhatunk-e másra?
  Mt 11 (15' S4")

 2. Jézus a Pilátus előtt. Milyen király ez?
  Jn 18-19 (15' 49")
 3. Az emmausi tanítványok. Emlékezés és felismerés
  Lk 24 (16' 30")
 4. Saul és Anániás. Ellenségből testvér lesz
  ApCsel 9 (18' 06")
 5. Péter és Pál. Nehéz közösség 
  Gal 2 (17' 18")
 6. Üzenet a filadelfiai gyülekezetnek. A hit ára
  Jel 3 (16' 70")

A BIBLIA KINCSEIBŐL VEGYÉL! 13-21
(Stories of the Bible on Video Casette 13-21)

Videokazetta

Tartalom:

 1. Nóé bárkát épít. Mégsem pusztul el minden élet a földön
  1Móz 6,5-22 (22' 04")
 2. Józsefet eladják a testvérei. Egy hosszú történet kezdete 
  1Móz 37,12-28 (16' 04")
 3. Dávid és Góliát. Nem a fegyverek döntenek 
  1 Sámuel 17 (18' 03")
 4. Akik a királyt keresik… A napkeleti bölcsek Heródesnél 
  Máté 2 (14' 52")
 5. Bűnösök és igazak közt. A megbocsátás szabaddá tesz 
  Lukács 7,36-50 (17' 09")
 6. Érted is, amit olvasol? Fülöp és az etióp kincstárnok 
  ApCsel 8,26-39 (18' 12")
 7. Szabad keresztyénnek lenni. 
  Róma császárai véget vetnek a keresztyénüldözésnek (20' 17")
 8. "Vedd és olvasd!" Augustinus rátalál a neki rendelt útra (20' 15")
 9. A holnap nyelvén. 
  Jeromos (Hieronymus) lefordítja a Bibliát (19' 41")

A Magyar Bibliatársulat javaslatára adta ki a Kálvin Kiadó és a Német Bibliatársulat 21 részes videosorozatát három kazettán. A szinkronizált film 9 ószövetségi és 9 újszövetségi részt, valamint a keresztyénség kezdeteiből 3 történetet dolgoz fel - mintegy 20-20 percben. A feldolgozás módja kiválóan alkalmas arra, hogy továbbgondolásra késztesse a nézőket. Hitoktatásban, ifjúsági csoportokban, családi áhítaton egyaránt megjeleníthetik ezek az eredeti helyszíneken készült, hangulatilag hiteles, és a bibliai történeteket reálisan feldolgozó filmek a bibliai történetek üzenetét. Látványosak és időszerűek e videotörténetek, amelyek szabadságról és szolgaságról, reménységről és csüggedésről, hatalomról és ellenállásról, hazáról és számkivetettségről, életről és halálról szólnak, és hitelesen közvetítik a Biblia középponti gondolatát.

Vissza Kezdőlap Fel Tovább