Kezdőlap Fel Tovább

Az első korszak

Az első korszak Károli Gáspár, gönci prédikátor atyánk Vizsolyi Bibliájával kezdődött 1590-ben, de tudnunk kell azt, hogy egyes bibliai könyveket már előtte is lefordítottak. Ez az első korszak kereken háromszáz évig tartott, és Károli munkáját sokan javították (revideálták), csiszolták, olyan páratlan hitű és tudású emberek, mint Szenczi Molnár Albert, Misztótfalusi Kis Miklós és lehetne sorolni a történelmi neveket. E korszak jellemzője és máig érvényes példája: az egyes emberek elkötelezettsége a Biblia ügye iránt, az a szent megszállottság, amely Károli Gáspár és munkatársai erejét megsokszorozta, vagy Misztótfalusi Kis Miklóst világhírű nyomdásszá is "képezte", hogy a Biblia szövege jobb, egyszersmind könnyebben is olvasható legyen. A magyar nyelvű teljes Biblia első háromszáz éve arra tanít minket, hogy sokat ér még az "egy ember" is, és ha ma sokszor érezzük, hogy "egyedül nem megy", könyörögjünk Isten Szentlelkéért, hogy adja nekünk Károli, Misztótfalusi lelkületét. A kérdés azonban jogos: miért nem találunk intézményes hátteret a magyar Biblia ügye mögött e korszakban? Hazai és külföldi támogatók szinte véletlenszerű (fogalmaink szerint: gondviselésszerű) felbukkanása adott némi biztonságot az egyéni vállalásoknak.

Kezdőlap Fel Tovább